Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591189
        „Na začiatok by sme si mali všetci – učitelia, žiaci i rodičia -  niečo pekné a splniteľné zaželať.
O týchto túžbach sa budeme rozprávať často, možno po celý školský rok. Ja osobne by som bola rada, keby naša škola poskytovala kvalitné vzdelávanie a výchovu. My všetci by sme uvítali, keby okolo nás vládlo priateľstvo, porozumenie, dôvera, tvorivosť a hlavne ľudskosť...
K tomu, aby sme sa v škole dobre cítili je niekoľko jednoduchých receptov.
Je prirodzené a múdre:
- plniť si  základné povinnosti,
- rešpektovať práva i povinnosti  svoje i druhých,
- tešiť sa z každého dňa, z každého príjemného zážitku či úspechu,
- oceňovať priateľstvo a spoluprácu,
- viac sa usmievať, lebo s úsmevom ide všetko ľahšie,
- vykonávať svoju prácu s radosťou.“
                                                               
                                                                          (výber z prejavu Mgr. Ľ. Bielikovej, riaditeľky ZŠ)