Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591070
TIMSS

Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA), ktorá sa zaoberá skúmaním vedomostí a zručností žiakov v matematike a prírodovedných predmetoch v 60 krajinách sveta zorganizovala v spolupráci s ŠPÚ v Bratislave testovanie našich žiakov 4. ročníka ZŠ. Na samotné testovanie sa prišla pozrieť aj národná koordinátorka projektu zo ŠPÚ Mgr. Patrícia Jelemenská, PhD. Naši štvrtáci sa nielen pobavili, ale niektorí sa poriadne zapotili ...