Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236449
Malí veľkí učitelia 

Pozorní záhradníci si všimli, že susedné rastliny sa 
navzájom ovplyvňujú, podporujú alebo brzdia v raste.

Skúsenosti detí z našej školy nás presvedčili, že rovesnícke vzdelávanie má veľký význam z hľadiska efektívnosti šírenia informácií medzi deťmi; zahŕňa v sebe prvky dobrovoľníctva, významne zlepšuje komunikačné a organizačné zručností a hlavne je prínosom pre obe strany – lektorov i žiakov. Deviataci v májovom čase návratu do škôl, pripravili na hodinách etickej výchovy vyučovacie tvorivé aktivity pre štvrtákov z APROGENU. Každú zo štyroch aktivít viedol iný tím žiackych organizátorov. Starší žiaci neformálne a zábavne učili mladších – nechýbala tímová spolupráca, hádanky, krížovky, tvorivé slová a nadväzujúce dialógy, zhotovovanie papierových lietadielok i preteky, ktoré z vlastnoručne vyrobených lietadielok doletí najďalej ... mimochodom preteky doletu na školskej chodbe vyhrala skupina dievčat :)