Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591049
Média na škole

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma mediálna výchova, ktorá rozvíja elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre našich žiakov. Nielen členovia mediálneho krúžku a žiackej školskej rady mali možnosť navštíviť skutočné rozhlasové štúdio v Banskej Bystrici. Pravidelne nás navštevujú masmédia priamo na škole, prípadne volajú zástupcov vedenia do televíznych štúdií. Spolu pripravujeme reportáže, ale aj školské relácie, učíme sa pracovať s hlasom, hovoriť do mikrofónu, prekonávať trému, usmievať sa pri prenosoch