Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301984
Pátrali sme po zvukoch našej školy

Viete aké zvuky môžete počuť v škole? Viete vysvetliť ako vznikajú a šíria sa? 

Sú všade okolo nás a častokrát majú vplyv na zdravie človeka. 

Žiaci 4. ročníka zúčastňujúci sa prezenčného vyučovania v mesiaci marec 2021, to už vedia. Téma týždňa, téma blokového vyučovania založená na bádaní, pátraní a pokusníctve. Žiaci experimentovali s vlnami, chvením vzduchu, vibráciami a hlasitosťou. „Zvuky nie je možné vidieť. Zvuky sú napr. pesnička, rozprávanie, rozprávka na dobrú noc, atď. Zvuky vydávajú aj zvieratá. Napr. čvirikanie, mňaukanie, kňučanie, brechanie, syčanie.“ 

Pochopili, čo spôsobuje v triede hluk, prečo je vo vesmíre ticho a ako sa zvyšuje hlučnosť v školskom prostredí. Vyhotovili si špagátový telefón a pomocou meracieho systému PASCO priebežne zaznamenali intenzitu zvuku počas vyučovania v triede. Snímali tiché a hlučnejšie miesta v školskej budove, hľadali miesta so zvukovými bariérami, ktoré si dovtedy nevšimli. 

Hľadali a navrhovali odpovede na otázku „Ako udržať nízku hlučnosť v triede a spoločných školských priestoroch? Ako môžem prispieť JA?“ 

Maľbou alebo kresbou vyjadrili vnútorný pocit vyvolaný vnímaním počutej hudby a jej harmonických melódií.

„Táto téma ma zaujala, pokusy sa mi páčili. Naučila som sa veľa. Som rada, že som v škole a nie doma.“ 

„Teraz už viem, prečo neskákať do reči ostatným a prečo nekričať na spolužiaka cez prestávku. Zvyšujem hlučnosť šírením zvukových vĺn.“

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2