Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301978
Naša škola je fajn, každý sa tu dobre má...

gramaticky nie celkom správne, ale od srdca ... napísala Veronika z I.C na svoju omaľovanú, novovytvorenú knihu o Zvolene a o našej škole v ňom. 

Februárová týždňová téma Zvolena, mesta plného histórie, deti v školskom klube (rodičov z kritickej infraštruktúry) zaujala tvorivými aktivitami (niektorí chlapci napokon dali prednosť každodennej šachovej partii).

Deti čítali povesti i rozprávky o Zvolene, 
vypĺňali krížovky/osemsmerovky, 
dopĺňali hádanky, riekanky,
písali vlastné príbehy,
ilustrovali originálne „knihy“,
maľovali princezné zo zámku i záložky do knihy...
O svojom meste sa učili neformálne, s radosťou, zvedavo, zaujato i tvorivo...