Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5302077
Otvorenie školského roka 2007/2008

Najmladšia žiačka školy (iba 5-ročná Nastenka z triedy pre mimoriadne nadané deti) a zástupca najstarších žiakov (deviatak Andrej) zazvonili starým školským zvoncom, ktorý pamätá časy, keď nebolo elektrické zvonenie. Týmto slávnostným zvonením otvorila p. riaditeľka Ľ. Bieliková šk. rok 2007/2008. Je to rok, v ktorom oslávi naša škola 60. narodeniny. My všetci plánujeme organizačne, finančne i profesionálne náročný školský rok. A aký naozaj bude? Pevne veríme, že zdravý, šťastný, harmonický a úspešný.

NUŽ ŠKOLA NAŠA, BUĎ NÁM HROU I POVINNOSŤOU !
APROGEN - Trieda pre mimoriadne talentované deti
APROGEN - Trieda pre mimoriadne talentované deti

V septembri 2007 naša škola otvorila po prvýkrát triedu pre INTELEKTOVO NADANÉ DETI celého regiónu. Celý systém alternatívnej starostlivosti (garant Dr. J. Laznibatová) umožňuje realizovať nielen iný obsah vzdelávania, ale vytvára variabilné prostredie s dôrazom na rozvoj nadania každého dieťaťa. Našich prvákov sme zastihli pri pohodovom septembrovom tvorení slov a viet na hodine jazyka slovenského.
Eko aktivity
E K O A K T I V I T Y

Environmentálna výchova na našej škole má mnoho podôb, cieľov, zahŕňa množstvo variabilných aktivít a procesov. Cez činnosti zakotvené v povinných a nepovinných predmetoch, prácu v ZELENEJ knižnici, pravidelné a systematické triedenie odpadu, denné šetrenie materiálov i energií až po praktické činnosti. Fotografie dokumentujú čistenie predzáhradky, práce pri zakladaní kompostoviska a jesennú starostlivosť o liečivé a okrasné rastliny.
Psovodi na škole
PSOVODI NA ŠKOLE

Veľká radosť a očakávania ... Na školský dvor prídu cvičení psy v sprievode svojich trénerov a ukážu nám výsledky výcviku psov. A veru, bolo sa na čo dívať! Divácky a zážitkovo atraktívne podujatie pripravili p. vychovávateľky ŠKD a Okresné oddelenie PZ vo Zvolene. Deti sa dozvedeli, že na základný výcvik psa pripraveného k profesionálnej ochrane osôb a majetku sa považujú cviky poslušnosti, cviky k rozvoju obratnosti, pohyblivosti a odvahy, ale aj cviky na zadržanie osoby a návyky na streľby.
Riapošova sobota
RIAPOŠOVA SOBOTA
Pre všetkých malých, veľkých i najmenších ...

Pre všetkých priaznivcov pohybu a športovania bola na našej škole 10. novembra 2007 zoorganizovaná RIAPOŠOVA SOBOTA, venovaná stolnému tenisu. O športové výkony a radosť z hry nebola núdza.
Školáci, máte desiatu?
Kontrolný deň v škole.
ŠKOLÁCI, MÁTE DESIATU ?

Je ráno 7.00 hod. Vo vestibule školy víta prichádzajúcich školákov maskot. Kontroluje im desiatu. Ak obsahuje chlebík, pečivo, prípadne zeleninu dostáva oslovené dieťa praktickú desiatovú nádobu s logom sponzorujúcej firmy. Zdá sa, že naši žiaci sa stravujú zdravo.
Environmentálna výchova
E V Y - environmentálna výchova v 7. ročníku ZŠ

Vo voliteľných predmetoch VII. B triedy sa objavil nový predmet EVY. Jeho cieľom je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality žiakov, ktoré im umožnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. V rovesníckom projekte PRÍRODNÉ DEDIČSTVO REGIONU riešili priamo v teréne ochranu mokradí v LANICIACH, cez dotazníky analyzovali aj okolie našej školy. Fotodokumentácia je z brainstormingu s názvom: Čo by som zmenil vo Zvolene, keby som mal moc ...
Vydavateľstvo MAKOVICA
VYDAVATEĽSTVO
M A K O V I C A

V novembri 2007 reprezentovali našu školu na medzinárodnej konferencii INOVÁCIE V ŠKOLE p.uč. A.Fričová a p.riaditeľka Ľ. Bieliková. Na fotografiach sú účastníci konferencie na tvorivej dielni, na ktorej A. Fričová predstavuje úspešný projekt cez Konto Orange - školy pre budúcnosť. Okrem projektu MAKOVICA boli predstavené ďalšie mediálne a propagačné materiály, knihy a brožúry, ktorých autormi sú deti a pedagógovia školy.
Tekvicová slávnosť školy
Tekvicová slávnosť školy.

Tradičná akcia detí... (... aj rodičov, starých rodičov). Každý rok ožíva vestibul školy originálnymi prácami detí. Pre jesenné potešenie nás všetkých.
Vianočný čas
VIANOČNÝ ČAS

Na Vianoce zelený stromček,
pod ním nech je veľký darček,
jedla, pitia, nech je dosť,
všetkým doma pre radosť.

Všetky deti zbožňujú december v očakávaní splnených túžob, darčekov a prekvapení. K sviatočným prekvapeniam prispeli aj žiaci VIII. A triedy, ktorí mladším kamarátom odovzdávali sladké i ovocné darčeky od RADY RODIČOV.
Výstava na Zvolenskom zámku

ZVYKY A TRADÍCIE VIANOC
Výstava na Zvolenskom zámku 13. - 30.XII.2007

Sprievodné podujatia: Tvorivé pracovné dielne pre materské školy
Vianočný program pre deti a dospelých v Kráľovskej sieni

Nápaditá, nesmierne úspešná výstava detských prác v Severozápadnej bašte Zvolenského zámku bola jednou z príležitostí spoločne osláviť 60. výročie našej školy. Výstavu videlo takmer dve tisícky návštevníkov (aj z Nemecka, Anglicka či Japonska). Pozitívne ohlasy sú zaznamenané vo výstavnej kronike, v regionálnej tlači, v bohatej fotodokumentácii, ale hlavne v srdciach všetkých organizátorov a tvorcov. Garanti výstavy (A. Fričová, A. Zagrapanová, Ľ. Bieliková, Š. Pondelík) pripravili slovenskú zimnú rozprávku plnú farieb a fantázie.
Aktivity ŠKD
Aktivity v ŠKD šk.r. 2007 / 2008

Deti v klube často opúšťajú uzavretosť školskej triedy, využívajú možnosti, ktoré ponúka poloha školy. Nové skúsenosti a zručnosti získavajú prostredníctvom progresívnejších postupov pri organizovaní niektorých činností.
Prírodovedné múzeum vo Viedni
PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM VO VIEDNI
(Naturhistorisches Museum)

Tradičná predvianočná exkurzia do Viedne je súčasťou učebných plánov prírodopisu žiakov II. stupňa našej školy. Okrem nás navštívi múzeum každý rok viac ako 350.000 osôb. Do múzea prichádzame pripravení (nielen s mapou expozícií), ale hlavne priorít, ktoré určite chceme preskúmať. Tohtoročným hitom, okrem mikrosveta baktérií, sa stali obrie kryštály a kytice z drahých kameňov. Avšak chronickým hitom sú cicavce, živé obojživelníky, plazy a dinosauri. Zastávky nášho putovania (okrem Hofburgu, Maria-Theresien Platz, Stephansdom, Staatsoper, Haas Haus, Parlament, Rathaus) osviežila aj návšteva Hundertwasserovho domu. Zážitky a spomienky z tejto perfektnej akcie sme predstavili ostatným našim spolužiakom na vestibulovej propagačnej prezentácii.
Zápis do 1. ročníka ZŠ
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Takmer sedemdesiatka malých, milých a usmiatych škôlkárov navštívila školu počas dvoch zápisných dní. Niektorí ťažšie, iní s veľkou ľahkosťou plnili tvorivé úlohy, s ktorými sa postupne stretávali na CESTE ZA POKLADOM. Odmenou im bol perník s logom školy, sladké odmeny, balóny. Poklad, ktorý si odniesli domov bol darček od rovesníkov a hlavne diplom o úspešnom zvládnutí úloh zo sveta rozprávok. Fotografie zachytávajú atmosféru zápisu, ale hlavne sústredených hľadačov pokladu.
Návšteva dánskych študentov
Návšteva dánskych študentov

Z dánskeho mesta Marrjager prišli do Zvolena (na pozvanie Apoštolskej cirkvi) študenti. Jedným z cieľov ich bohatého programu bola aj naša škola. V rámci tvorivých dielní anglického jazyka pripravili Dáni vtipný, zábavný ale i poučný program, v ktorom predstavili svoju krajinu, jej kultúru, históriu či šport. Zážitkové učenie plné vtipných scénok, historických kostýmov (VIKINGOVIA) a živej hudby nás očarilo. Prekvapenie - dánski žiaci spievali v slovenčine pieseň od ELÁNU Neviem byť sám. V rámci sociálnych projektov skupina dánskych študentov vymaľovala jednu učebňu a vyčistila školskú jedáleň.

Úprimne im ďakujeme a tešíme sa na skoré stretnutie !
Deň otvorených dverí
Projekt OTVORENÁ ŠKOLA
Deň otvorených dverí (DOD)

Naša škola má v regióne svoje prirodzené miesto. Je kultúrnym, športovým a hlavne spoločenským centrom celej komunity. S cieľom otvoriť školu rodičom, poskytnúť členom rodiny žiakov priestor pre konkrétne aktivity a projekty, organizujeme jesenné a jarné DOD. Po prvýkrát sme aktivitu organizovali v školskom roku 1993/1994, takže máme i malé jubileum (15. ročník DOD). Zmenili sa formy spolupráce školy a rodiny, podpora zapojennia rodičov do priameho edukačného procesu je rozsiahla. Len nadšenie detí i rodičov sa nemení ...
Pasovačka
PASOVANIE ZA RYTIEROV A PRINCEZNÉ

Jeho výsosť a rada predstavených Tvojej školy rozhodli sa Ti udeliť titul "PRINCEZNÁ", či "RYTIER TRETEJ ŠKOLY ZVOLENSKEJ". Niekoľkoročná tradícia tohto podujatia na Zvolenskom zámku umožňuje malých prvákov prijať po splnení vekuprimeraných úloh do spolku čestných rytierov a princezien. Zároveň slávnostný sľub p. kráľovi zaväzuje každého prváka načej školy hrať "fair play" v škole, v rodine i na verejnosti.
Karneval 2008
KARNEVAL 2008

Kráľovská sieň Zvolenského zámku hostila vzácnych hostí. Stovky detí našej školy spolu s p. učiteľkami a rodičmi boli pozvaní na FAŠIANGOVÝ PLES ŠKOLY. Samozrejme, že vhodné oblečenie, obutie a karnevalové vystrojenie boli nutnosťou pre všetkých pozvaných. Výborná hudba, tance, sprievodné súťaže a vtipné aktivity len umocňovali dôstojnú plesovú atmosféru. Ďakujeme zamestnancom Zvolenského zámku (p. Henešovi, K. Čatajovej) za príležitosť prežiť slávnostné chvíle tam, kde sa v minulosti konali slávne plesy Zvolenskej stolice.
Kanadskí priatelia na našej škole
Kanadskí priatelia v našej škole

O Canada !
Our home and native land!
True patriot love in all
thy sons command.
Cudzojazyčné vzdelávanie a zážitkové učenie.
Skutočne sa to podarilo, keď na hodiny anglického jazyka prišli hostia - študenti z Vancouveru. My sme sa dozvedeli množstvo informácií o živote mladých ľudí, o histórii Kanady, o jej štátnych symboloch, o vynálezoch či úspechoch hokejového klubu. Ochutnali sme tiež javorový sirup, niektorí na pamiatku dostali mince pre šťastie. Najšikovnejší a najaktívnejší z nás boli odmenení malými suvenírmi. Všetci veríme, že naše priateľstvo bude pokračovať a stretneme sa znova.
Divadlo na Rázcestí
Návšteva Bábkového divadla v Banskej Bystrici
DIVADLO NA RÁZCESTÍ

Návšteva divadelného predstavenia GULIVEROVE CESTY bola pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ skutočnou lahôdkou. Už cestovať vlakom je prvý veľký zážitok. A preniesť sa do sveta rozprávok ... Skúste to spolu s nami. Navštívte divadlo zvedavé na život okolo seba ...
Lesnícke dni
LESNÍCKE DNI

Kto má narodeniny 22. apríla? No predsa naša ZEM. Z množstva aktivít, na ktorých participovali aj deti školy vyberáme LESNÍCKE DNI. Profesionálne detské zážitkové aktivity pripravilo Občianske ZDRUŽENIE SLATINKA a poslucháči Technickej univerzity vo Zvolene. Naša škola bola odmenená sadenicami stromčekov (sú zasadené v záhrade školy), ekoliteratúrou a propagačným dreveným stromčekom, ktorý víta návštevníkov vo vestibule školy.
IFJU NÓGRÁD folklórny súbor z Maďarska
Návšteva z MAĎARSKA

V 8. ročníku Medzinárodného detského folklórneho festivalu nás v máji 2008 navštívili kamaráti z mesta SALGOTARJÁN zo súboru Ifjű Nógrád (Mladý NOVOHRAD). Umeleckí vedúci: János Szabo, Borbála Szolnoki. Éj, bolo sa načo pozerať! Dynamické, pestré, radostné tance a spevy. Aj naši malí tanečníci zo 4. ročníka predviedli folklórne vystúpenie "Štyri ročné obdobia".
Tanečný venček 2008
TANEČNÝ VENČEK

TRADIČNÁ ŠKOLSKÁ SLÁVNOSŤ detí z 8.ročníka školy potešila všetkých zainteresovaných ... rodičov detí, p. triedne učiteľky E. Devečkovú, J. Strhársku, p. riaditeľku Ľ. Bielikovú a trénerku - hostiteľku p. Fáberovú.
Všetci prítomní obdivovali, ako mladí ľudia - absolventi kurzu SPOLOČENSKÉHO TANCA A SPRÁVANIA - sú uvádzaní do kultúrnej spoločnosti a prežívajú svoj prvý spoločenský večer.
Plavecký výcvik 2008
Plavecký výcvik 2008

V júni sa naši prváci zúčastnili základného plaveckého výcviku na Mestskej plavárni vo Zvolene. Vyzbrojení plavkami a plaveckými čiapkami sa vrhali na plavecké dobrodružstvo a skúšali rôzne plavecké štýly – kraul, znak, prsia. Tešilo nás, že každým dňom sa znižoval počet neplavcov a pribúdalo detí v „dospeláckom“ bazéne (3,80m). Zažili veľa zábavy, radosti a preukázali, že sa neboja skákať ani plávať. Každý prváčik si odniesol batoh krásnych spomienok, mokré vysvedčenie a tí najrýchlejší aj pekné vecné odmeny.
RADOSTNÍK 2008
RADOSTNÍK 2008

pozvradostnik08m.jpg

10.06.2008 ožilo Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene stovkami návštevníkov detského i dospeláckeho osadenstva školy, rodičov a hostí. Prečo ? V deň konania jubilejného päťnásteho RADOSTNÍKA oslavovala škola 60. výročie školy. Paráda ! Začiatok ročnej slávnosti bol veľkolepý. Živé vystúpenie hudobnej skupiny The crossroads (absolventi školy) potlačilo strach i možnú trému všetkých 250 účinkujúcich. Moderátorky A. Vaculčiaková a A. Kopyl uviedli hlavné témy 21 vystúpení. Záver už tradične patril ROZTLIESKAVAČKAM školy a za doprovodu gitary R. Schiebera zaznela nádherná ÓDA NA ŠESŤDESIATKU ...
60. výročie školy
Oslavy 60. výročia školy
-