Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301745
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

Jeden jazyk určí vašu životnú trasu. 
Dva jazyky vám otvoria všetky dvere na ceste. 
Frank Smith

Naši žiaci sa zapojili do Európskeho dňa jazykov viacerými inšpirujúcimi aktivitami. 

Relácia v školskom rozhlase bola koncipovaná tak, aby deti podnietila k učeniu sa cudzích jazykov a pripomenula im dôležitosť kvalitnej cudzojazyčnej komunikácie v živote dnešného človeka. Vestibul ožil výstavou originálnych plagátov na tému Príslovia a porekadlá v rôznych jazykoch. Detské tímy ilustrovali porekadlá a vďaka viacjazyčným verziám si uvedomovali paralely a podobnosti vyjadrení. 

Najstarší žiaci vytvorili motivačnú prezentáciu na tému Celebrity a cudzie jazyky. V októbri sme sa zapojili do online zaujímavých interaktívnych seminárov ŠPU a ďalšie spoločné podujatia sú plánované. Veď stále platí múdra myšlienka od Frederica Felliniho: Iný jazyk je iný pohľad na život...


<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2