Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236656

SEMAFOR

Nie je semafor ako semafor. 

Dopravný semafor sa v mnohých významoch líši od aktuálneho pandemického

Ale niečo majú spoločné. Používajú svetelné signály zelenej, oranžovej a červenej farby. 
Zelený signál umožňuje pohyb, červená farba pohyb zakazuje.

Po návrate z prázdnin a dovoleniek deti nosia prvé dva septembrové týždne v škole rúška. Je to dostačujúca doba na určenie, ktorú fázu pandemického semaforu bude škola ďalej uplatňovať. 

V prvé dni všetky slovenské školy začali zelenou farbou semaforu a tá umožnila našim žiakom realizovať edukačné programy v interiéri školy, ale aj variabilné aktivity vonku (na školskom dvore, v predzáhradke školy, v parku TU, na Laniciach...).

Na školskom dvore sme spolu s Mestskou políciou vo Zvolene pripravili pre prvákov a následne pre piatakov mobilné dopravné ihrisko. K nácviku modelových situácií v cestnej premávke v roli chodca, bicyklistu, šoféra.

Máme radi školský dvor naplnený kolobežkami a bicyklami, 
máme radi čas, keď spájame teoretické vedomosti s praktickými, zážitkovými...

Máme radi čas, keď vieme zabezpečiť bezpečnosť detí. Aj preto systematicky budujeme vedomosti o cestnej premávke, o dopravných značkách, o priechode pre chodcov, o význame farieb na semafore. Veríme, že aj v ďalších dňoch nám bude naďalej svietiť zelená na pandemickom semafore.

Ak škola nebude mať žiadne podozrenie na nákazu, bude koordinovať vyučovanie cez „zelený“ manuál. Oranžový plán sa uplatní, keď je podozrenie na koronavírus u zamestnanca alebo je testovaný jeden pozitívny žiak. 

Červený plán znamená, že sa koronavírus potvrdil u dvoch žiakov alebo zamestnancov. Semafor pre školy je variabilný a jednotlivé školy ho budú uplatňovať samostatne nielen pre celú školu, ale aj pre jednotlivé triedy.