Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591060
Prvé zvonenie
Keď fúka vietor, ktorý je predzvesťou zmien, 
niektorí ľudia začnú okolo seba stavať múry, 
no iní začnú stavať veterné mlyny.

Po tom, čo sme zažili najneobvyklejší školský rok tohto storočia, pripravili sme neobvyklé otvorenie školského roku. Krátkodobá zmena v dlho zaužívaných návykoch po ohlásení mimoriadnych opatrení priniesla mnoho radosti i problémov. Zmena zasiahla celú Európu, nielen v oblasti školstva, ale v spoločenskom, kultúrnom, ekonomickom živote, viditeľne zasiahla do života škôl a rodín. Stali sme sa zraniteľnejšími prinajmenšom v záťaži strachu, zdravia, imunity. 

V dištančnom vzdelávaní sme získali viac vo vzájomnom poznávaní, 
pochopení, porozumení, 
objavili sme nové formy priateľstva, 
vzájomného rešpektu, vnímania i vďačnosti. 

Prekážky z nás robia silnejších a schopnejších ľudí. A s myšlienkou upriamiť pozornosť na pozitívne aspekty zmeny pripravujeme nasledujúce mesiace školského možného hybridného vyučovania ... (z prejavu Mgr. Ľuboslavy Bielikovej, riaditeľky školy).

Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 absolvovali na školskom dvore len tí najmladší žiaci – prváci so svojimi rodičmi a pani učiteľkami. Milým prekvapením pre všetkých zúčastnených bola prítomnosť p. primátorky Mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej na jeho otvorení.

Každý školský rok symbolicky otvárame zvonením prastarého školského zvonca, ktorý pamätá na časy kedy nebolo elektrické automatické zvonenie či dnes hudobná sekvencia na úvod a záver vyučovacej hodiny. Zvonec ako symbol školy má svojich keramických nasledovníkov, ale aj mladšiu podobu medeného zvonca, ktorý pri fotostene vyskúšali malí prváci. 

Prvé zvonenie – každý prváčik si sám zazvonil, zvoní zažívajúc prirodzený kolobeh života, keď končí život škôlkara a začína detstvo školáka... 

Nuž, buď nám, škola naša hrou i povinnosťou. 
Nech sa v tebe snúbi radosť z práce, 
nech v tebe klíči a rastie pocit zodpovednosti za dieťa, za človeka, za budúcnosť.<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 2 z 2