Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236488
Posledné zvonenie
Posledné zvonenie

Deň čo deň sme rástli po vašom boku...

Ako by to bolo včera čo sme si po prvý raz sadli do lavíc... 

Bez dychu sme sledovali ako krieda tancovala po tabuli a pred očami sa nám zjavovali zvláštne znaky a číslice. Niekedy sa nám v očiach objavili slzy a chceli sme ísť domov k mame. Napriek tomu sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť novému prostrediu. Začali sme sa rozprávať s novými deťmi a získavať si kamarátov. Deň čo deň sme rástli po vašom boku.

Vďaka vám sme zažili plno úžasných a nezabudnuteľných zážitkov, a preto sa vám chceme úprimne poďakovať. Veľmi si vás vážime. 
Prešli sme dlhú cestu, podotýkam, že úspešne, a to len vďaka vám. 

Z celého srdca ďakujeme pani riaditeľke, pani zástupkyniam, triednym pani učiteľkám, učiteľom a celému pedagogickému zboru.  (z príhovoru žiakov 8. ročníka na Zvolenskom zámku)

Sľubujeme, 
ako sme pred deviatimi rokmi tu, na zámku, sľubovali, že budeme usilovní, svedomití a cieľavedomí. 
Tak teraz sľubujeme, že našu školu budeme reprezentovať, robiť jej dobré meno a v dobrom na ňu spomínať a dúfame, že tak budete spomínať aj vy na nás, veď predsa odchádza ELITA žiakov.

(z príhovoru žiakov 9. ročníka na Zvolenskom zámku))

Papierová olympiáda
Papierová olympiáda

Jedna z najlepších celoklubových aktivít tohto roka. Zmysluplná, zacielená, zábavná.

Prepojená so životom, praktická, rešpektujúca životné prostredie. Všetko (zábavné, prírodné) bolo zhotovené zo starého papiera a odpadu.

Radosť detí (s vlastnoručne zhotovenými papierovými čiapkami) však bola ozajstná a úprimná...

Tvoriť a rásť
Tvoriť a rásť

Rozvoj detí prebieha aj tzv. akčným učením/zážitkovým vzdelávaním.

Cieľom je objavovať nové spôsoby vyrovnávania sa so súčasnými i budúcimi výzvami. O objavovaní, o radosti pohybu a športu v prírode, o spoločných hrách i rozprávaní o súčasnosti i budúcnosti boli aktivity na MDD. Pani učiteľky a učitelia pripravili zaujímavé sociálne hry, hľadanie pokladov, tvorivé sieťové diskusie. Oceňujeme i spoločnú prípravu jedla v prírode...

Cieľové stanice boli rôzne, známe i neznáme – Pustý hrad, priehrada Môťová, Športcentrum Ekoma, Lanice, Turocký vodopád, Kaputka pod Pustým hradom, Jazdecký areál Budička, Borová Hora, Špania dolina, či jednoducho krásna príroda v pešej dostupnej vzdialenosti od školy. 

NÁVRAT DO ŠKOLY (žiaci končiacich ročníkov) a ich pocity
NÁVRAT DO ŠKOLY (žiaci končiacich ročníkov) a ich pocity

Som šťastný/šťastná keď:
- sa nemusím ničím zlým zaoberať a cítim pohodu,
- som s kamarátmi, 
- sa mi niečo podarí, 
- v škole robíme triedne aktivity spoločne a veľa sa smejeme,
- mám dobré jedlo, 
- som von v prírode, som so psom, na bicykli,
- sme máme zaujímavé vyučovanie, bublinky, špagetovú vežu, kreslené mapy v angličtine,
- ma prijali na strednú školu, 
- dokážem niečo na čo som sa dlho pripravovala,
- nepíšeme testy, ale robíme rôzne aktivity a ranné komunity,
- bola sranda v triede,
- sa škola začínala o ôsmej a mali sme menej hodín,
- sú rodičia v pohode,

Oceňujeme, že učitelia psychicky zvládli dištančné vyučovanie, chválime ich za trpezlivosť a podporu, ktorú nám rozdávajú...

Malí veľkí učitelia
Malí veľkí učitelia 

Pozorní záhradníci si všimli, že susedné rastliny sa 
navzájom ovplyvňujú, podporujú alebo brzdia v raste.

Skúsenosti detí z našej školy nás presvedčili, že rovesnícke vzdelávanie má veľký význam z hľadiska efektívnosti šírenia informácií medzi deťmi; zahŕňa v sebe prvky dobrovoľníctva, významne zlepšuje komunikačné a organizačné zručností a hlavne je prínosom pre obe strany – lektorov i žiakov. Deviataci v májovom čase návratu do škôl, pripravili na hodinách etickej výchovy vyučovacie tvorivé aktivity pre štvrtákov z APROGENU. Každú zo štyroch aktivít viedol iný tím žiackych organizátorov. Starší žiaci neformálne a zábavne učili mladších – nechýbala tímová spolupráca, hádanky, krížovky, tvorivé slová a nadväzujúce dialógy, zhotovovanie papierových lietadielok i preteky, ktoré z vlastnoručne vyrobených lietadielok doletí najďalej ... mimochodom preteky doletu na školskej chodbe vyhrala skupina dievčat :)

Média na škole
Média na škole

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma mediálna výchova, ktorá rozvíja elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre našich žiakov. Nielen členovia mediálneho krúžku a žiackej školskej rady mali možnosť navštíviť skutočné rozhlasové štúdio v Banskej Bystrici. Pravidelne nás navštevujú masmédia priamo na škole, prípadne volajú zástupcov vedenia do televíznych štúdií. Spolu pripravujeme reportáže, ale aj školské relácie, učíme sa pracovať s hlasom, hovoriť do mikrofónu, prekonávať trému, usmievať sa pri prenosoch

Pohár vedy ARCHIMEDES 2021
Pohár vedy ARCHIMEDES 2021

Svet okolo nás sa zmenil, poznačila ho pandémia, ktorá ovplyvnila naše životy. Do školy sme nechodili, stretávať sme sa nemohli alebo len veľmi málo, ale aj tak sme mali chuť robiť niečo zmysluplné. Zapojením do medzinárodnej súťaže mladých debrujárov Pohár vedy sme pokračovali bádateľských úspešných aktivitách. Tento, jubilejný 10.ročník, nesie názov ARCHIMEDES. 
Archimedes zo Syrakúz alebo Archimédes zo Syrakúz bol grécky matematik, fyzik, mechanik, vynálezca, astronóm a filozof. Patril k najvýznamnejším matematikom staroveku. A my sme plnili úlohy , dokazovali Archimedove zákony, ale hlavne sme sa bavili.
Úspešný tím MY ŠTYRIA CHALANI (Adam Šimšálek, Michal Nôta, Martin Makovník a Dominik Honíšek) súťažil v 2. kategórii a v korešpondenčnej časti súťaže českých a slovenských tímov si vybojoval 2. miesto a teda postup na MEDZINÁRODNÉ FINÁLE.

Tím ŠTÚROVE DETI (Alžbeta Šimšáleková, Ondrej Nôta, Hana Makovníková a Samuel Hirko) už tento rok súťažili v 3.kategórii a získali v česko- slovenskej korešpondenčnej časti krásne 13. miesto. Len veľmi tesne sa nedostali do finále. Dúfame, že na budúci rok to dajú… :)

Veľké ĎAKUJEM patrí rodičom detí z tímov, pretože sa často pracovalo v domácom prostredí, museli hľadať pomôcky a podporný material.

PS: Držte nám palce vo finale, ktoré sa uskutoční (online), 11. júna 2021. 
Trošku štatistiky z korešpondenčnej časti Pohára vedy Archimedes 2021:
Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa na Pohári vedy zúčastnilo takmer sto tímov, celkovo 93 družstiev z Českej republiky, Slovenska a Turecka a Ruska.
Celkovo bolo zaslaných 297 strán textu v 4 kolách a bolo posúdených 942 fyzikálnych a chemických pokusov, modelov, výrobkov či fyzikálnych hračiek. Do medzinárodného finále postúpilo spolu 17 tímov, 3 tímy z Turecka, 3 tímy zo Slovenska a 11 tímov z Česka. 

Pátrali sme po zvukoch našej školy
Pátrali sme po zvukoch našej školy

Viete aké zvuky môžete počuť v škole? Viete vysvetliť ako vznikajú a šíria sa? 

Sú všade okolo nás a častokrát majú vplyv na zdravie človeka. 

Žiaci 4. ročníka zúčastňujúci sa prezenčného vyučovania v mesiaci marec 2021, to už vedia. Téma týždňa, téma blokového vyučovania založená na bádaní, pátraní a pokusníctve. Žiaci experimentovali s vlnami, chvením vzduchu, vibráciami a hlasitosťou. „Zvuky nie je možné vidieť. Zvuky sú napr. pesnička, rozprávanie, rozprávka na dobrú noc, atď. Zvuky vydávajú aj zvieratá. Napr. čvirikanie, mňaukanie, kňučanie, brechanie, syčanie.“ 

Pochopili, čo spôsobuje v triede hluk, prečo je vo vesmíre ticho a ako sa zvyšuje hlučnosť v školskom prostredí. Vyhotovili si špagátový telefón a pomocou meracieho systému PASCO priebežne zaznamenali intenzitu zvuku počas vyučovania v triede. Snímali tiché a hlučnejšie miesta v školskej budove, hľadali miesta so zvukovými bariérami, ktoré si dovtedy nevšimli. 

Hľadali a navrhovali odpovede na otázku „Ako udržať nízku hlučnosť v triede a spoločných školských priestoroch? Ako môžem prispieť JA?“ 

Maľbou alebo kresbou vyjadrili vnútorný pocit vyvolaný vnímaním počutej hudby a jej harmonických melódií.

„Táto téma ma zaujala, pokusy sa mi páčili. Naučila som sa veľa. Som rada, že som v škole a nie doma.“ 

„Teraz už viem, prečo neskákať do reči ostatným a prečo nekričať na spolužiaka cez prestávku. Zvyšujem hlučnosť šírením zvukových vĺn.“

Hybridné vzdelávanie – ako sa učí u nás
Hybridné vzdelávanie ako sa učí u nás

Hybridné vzdelávanie je jedným z modelov vyučovania, v ktorom sa časť detí zúčastňuje vyučovania priamo v škole, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Súčasná pandemická situácia v každom z nás vyvoláva obavy, strach a neistotu, ale zároveň prináša nové výzvy a konštruktívne diskusie smerujúce k potrebnej zmene. Čítajte príklad, ako sa škola popasovala v mesiacoch v prvých štyroch mesiacoch roka 2021 s neľahkou úlohou: Ako v súčasnej situácii efektívne vzdelávať všetkých žiakov? 

Jednu z možností ponúka hybridné vzdelávanie ako nástroj efektívneho a aktívneho spôsobu vlastného učenia sa žiakov. Vyučovací proces sme rozdelili na prezenčnú a dištančnú časť, pričom každej vytvorenej skupine žiakov sa učiteľ venuje osobitne. Vyučovanie v škole sme rozdelili na dva bloky – učenie hlavných vzdelávacích predmetov a blokové vyučovanie prierezových tém zameraných na čitateľskú gramotnosť, či prírodovedný blok. Každá skupina žiakov sa učila rovnaký učebný obsah a rozsah. Do blokového vyučovania sme zaradili čitateľský klub, kreatívny svet, či prírodovedný klub, ktoré svojim obsahom a žiackymi činnosťami prierezovo podporovali osvojenie vedomostí, poznatkov a zručností žiakov všetkých vyučovacích predmetov.

Žiaci oboch skupín triedy pravidelne, niekoľkokrát v týždni, navzájom komunikovali prostredníctvom spoločných triednych komunít, povedali si milé slová, usmiali sa na seba, vyhotovili si spoločne darček, zamávali si a niektoré mamičky v online prostredí prečítali všetkým aj rozprávkový príbeh 

Koronakríza nám ukázala, že práve kombinácia učenia v škole, učenia na diaľku, či učenia v malých skupinách, je efektívnou cestou vzdelávania v budúcnosti. 

Veď ako hovoria samotní žiaci: „V škole je dobre, mám tu kamarátov, je tu moja pani učiteľka. Zajtra prídem znova.“

Covidový školský rok
Covidový školský rok


Naša škola, v spolupráci s Mestom Zvolen a Nemocnicou AGEL vo Zvolene, začiatkom apríla otestovala takmer 150 žiakov s PCR testami zo slín, ktoré ja javia oveľa šetrnejšie ako odber klasickou metódou výterom z nosohltana. Zámerom testovania v priestoroch školy bolo umožniť bezpečný, bezbolestný a zároveň jednoduchý spôsob samoodberu vzorky slín detí (použiteľný aj v domácom prostredí).

Zamestnanci školy vytvorili pre deti, prípadne pre rodičov, bezpečný, osobný priestor pre dobrovoľné skríningové PCR testovanie. V účinnom, pravidelnom testovaní detí i dospelých vidí vedenie školy a učitelia príležitosť na skorý návrat do školy.

Knižné kamarátstva, súťaž s Panta Rhei
Knižné kamarátstva, súťaž s Panta Rhei

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila so súťaže vyhlásenej vydavateľstvom Panta Rhei pod názvom Knižné kamarátstva. Zámerom súťaže je podpora čítania u žiakov škôl. Naši žiaci spoločne v triedach čítali zaujímavé knihy a plnili dielčie úlohy každý mesiac. 

V septembri poslali prekreslenú obálku obľúbenej knihy, nasledujúci mesiac sa spoločne odfotili nad knihou, ktorú čítali. Fotografie poslali organizátorovi a šťastie sa usmialo na deti II.C triedy, ktorí pre školskú knižnicu získali knihy v hodnote 300 €. Do súťaže sa s nadšením zapájali druháci aj štvrtáci. 

Hlavným zadaním bolo napísať príbeh o rozprávkových postavách, malí spisovatelia napísali úžasné príbehy. Prečítajte si spoločný príbeh žiakov IV.A, ktorí čítali knihu Andrey Gregušovej Operácia orech a iné dedkoviny

Autori: žiaci IV.A triedy
Napísané podľa námetu spolužiačky Nelky Čiernik a Timejky Gondovej
Príbeh o postavách z knižky Operácia orech a iné dedkoviny (Andrea Gregušová)
Vianoce a dedkovia

Volám sa Ondrej a chodím do štvrtej triedy. Práve nám začali vianočné prázdniny. Na Vianoce takmer vždy býva zhon. Mama aj ocko sú stále v kuchyni a my v našej izbe, zvyčajne mama varí kapustnicu a ocko vypráža kapra. Tento rok bol trochu ťažký, lebo bola korona. Na zimné prázdniny sme dostali veľa úloh. Popritom ako rodičia varia, pozerajú správy. Myslia si, že nepôjdeme do školy ani po prázdninách. Mama nechce, aby sme chodili von s kamarátmi. Chce byť doma a dávať pozor, aby nikto  z našej rodiny neochorel. Prosíme ocka, aby nám pomohol vyzdobiť vianočný stromček. Babka nám nosí každý deň nejaké koláče a mama sa na ňu hnevá, že sa tára po meste. Môj brat Ivan je veľmi smutný, že nemôže zažiť nové dobrodružstvo. Najmladší brat Tomáš stále prosí mamu, aby k nám na Štedrovečernú večeru prišla babka s dednožkom, deduškom a dedočkom. Ivan a ja sme sa k nemu pridali. Nakoniec mama súhlasila, ale ocko protestoval. Vraj je babka, dednožko, deduško a dedočko ohrozená skupina. Tak sme ho začali prehovárať. Ja som sa skoro aj rozplakal.  

Po hodine prosenia ocko vyhlásil, že ak pôjdeme predtým všetci na antigénové testovanie a budeme negatívni, bude súhlasiť. Ale len preto, že sa k nám pridala aj mama. Keď rodičia dovarili, išli sme po našich seniorov. Babka nám priniesla veľa domácich koláčov. Všetci sme sa zmestili k Štedrovečernému stolu a bolo nám spolu veselo a dobre.  Deduško nám povedal, že v noci zažijeme dobrodružstvo. Nemuseli sme ani dlho čakať. Hneď po večeri dednožko zistil, že stratil svoju zubnú protézu, keď jedol vianočné makové opekance. Asi si ich zabalil do servítky. Nebolo by to nič hrozné, keby náš ocko nebol posadnutý vysýpaním smetí. Museli sme vyhlásiť pátraciu akciu na záchranu dednožkových zubov. 

My chlapci, ocko a naši traja starúšikovia sme sa s baterkami vybrali ku kontajnerom. Mňa si vybrali ako toho, čo sa má hrabať v smetiach. Držali ma za nohy a ja som visel dole hlavou.  Hľadal som makovú servítku s vianočným motívom. Za chvíľu prišiel úspech. Z kontajnera sa na mňa zrazu cerili dednožkove zuby. Veselí sme sa vrátili domov a čuduj sa svete! Pod naším vysvieteným stromčekom ležali darčeky. Kým sme sa my, chlapi, zabávali pri smetiakoch, mama s babkou nezaháľali. Umyli riady. Ešte Vám prezradím, čo si naši dedkovia našli pod stromčekom. Každý dostal ponožky DEDO LES. A nie jedny... Ale to už je ďalší príbeh.

8. marec 2021. Návrat do škôl pre deti rodičov pracujúcej infraštruktúry
8. marec 2021. Návrat do škôl pre deti rodičov pracujúcej infraštruktúry

↔↔↔ Skrytý strach o zdravie, obavy, neistota rodičov, detí, učiteľov.
☺ ☺  Dostatok germicídnych žiaričov v učebniach, pravidelné ozónovanie priestorov, ranný filter, R-O-R, efektívne hygienické opatrenia, inovované prevádzkové pravidlá, bezpečné školské prostredie.

baner

Radosť, tímové učenie, sociálne hry, veľa personalizovaného učenia. Ale aj projektové/blokové učenie prírodovedného charakteru, prezentácie detských projektov, hry na vedcov, zážitkové a objaviteľské učenie sa, živé ranné komunity. Opakovacie cvičenia, podnetné otázky a hľadanie odpovedí na ne, motivačné prehlbovanie učiva, vysvetľovanie nového a zaujímavého....

Kreatívny svet, vyrozprávané príbehy, ilustrácie, nové básničky, radostné pozdravy maminám i pani učiteľkám na dôchodku k ich sviatku (... aj taký bol 8. marec 2021 v našej škole).

Naša škola je fajn, každý sa tu dobre má...
Naša škola je fajn, každý sa tu dobre má...

gramaticky nie celkom správne, ale od srdca ... napísala Veronika z I.C na svoju omaľovanú, novovytvorenú knihu o Zvolene a o našej škole v ňom. 

Februárová týždňová téma Zvolena, mesta plného histórie, deti v školskom klube (rodičov z kritickej infraštruktúry) zaujala tvorivými aktivitami (niektorí chlapci napokon dali prednosť každodennej šachovej partii).

Deti čítali povesti i rozprávky o Zvolene, 
vypĺňali krížovky/osemsmerovky, 
dopĺňali hádanky, riekanky,
písali vlastné príbehy,
ilustrovali originálne „knihy“,
maľovali princezné zo zámku i záložky do knihy...
O svojom meste sa učili neformálne, s radosťou, zvedavo, zaujato i tvorivo...

Môj pohľad na dištančné vzdelávanie (spätná väzba od detí zo IV.B)
Môj pohľad na dištančné vzdelávanie (spätná väzba od detí zo IV. B)

Martin M.
Dištančné vzdelávanie je celkom fajn. No má aj svoje nevýhody. Síce stávame neskôr, ale nevidíme svojich spolužiakov. Ak vidíme spolužiakov, tak len na kamere. Naša pani učiteľka sa napriek tomu snaží nás naučiť čo najviac. Budem rád, keď to všetko skončí. Dúfam, že to bude čím skôr. Rád by som bol, aby sme prestali nosiť rúška a aby som sa mohol stretávať s rodinou, ktorá býva ďalej od obce, v ktorej bývam. Želám si, aby sme sa v škole mohli normálne učiť.

Adelka Š.
Mne aj online škola vyhovuje, pretože nemusím skoro vstávať. Síce je aj nevýhoda taká, že to niekedy aj seká. Môžme sa učiť aj v pyžame. Máme skrátene online hodiny. Ale zase sa toho menej naučíme, a menej toho stihneme na online hodinách. A keď sme v škole, tak môžeme normálne prezentovať a nie cez počítač. A keď celý deň pozeráme do počítača, tak nám to kazí oči. Keď to seká, tak sa aj stratíme napríklad v texte a niekedy nám to tak seká, že nás to niektorých aj vyhodí. Ale mne sa to našťastie ešte nestalo. V škole sme jeden kolektív a je tam lepšia aj komunikácia než cez počítač. 

Ninka L.
Dištančné vzdelávanie je pre mňa strašné. Lebo sa to seká a odpája nás to. Radšej by som chcela byť v škole, aby sme sa všetci videli, ale naživo. Chýba mi náš kolektív trieda, spolužiaci (atď). Ale najviac na svete mi chýbate Vy, pani učiteľka. Už aby vláda povolila chodiť do školy. A aby sa to už celé skončilo!

Maťo B.
Podľa mňa nie je dištančné vzdelávanie dobré, lebo sa menej naučíme. Menej stihneme prebrať z učiva, lebo máme menej hodín a sú kratšie. Kazíme si zrak. Pri slabom internete nie som na hodine a učivo mi chýba. Pani učiteľka nevidí, či sme učivo pochopili. Chýbajú mi spolužiaci, nemám sa s kým rozprávať a smiať. Chýbajú mi hodiny telesnej výchovy.
Páči sa mi, že môžeme neskôr vstávať. A nemusíme nosiť ťažké tašky.

Viki Á.
Učíme sa online. Používame pritom napríklad mobil, počítač, notebook. Výhodou je že môžme dlhšie spať. Nevýhod je viacej. Aj taká, že musíme mať v tejto dobe rúška. Občas seká elektronika, vypadáva internet. Mne najviac chýbajú kamarátky. Teším sa, keď sa budeme vidieť. Porozprávať sa naživo je oveľa lepšie :)

Miška Č.
Distančné vyučovanie je pre mňa celkom dobré, ale má to aj svoje nevýhody. Napríklad, keď sa niekomu niečo vypne, tak musí niečo s tým robiť a keď nemá rodičov doma, tak je to problém. Aj keď sa nedá zapnúť zvuk alebo kamera... Alebo sa niekto nevie pripojiť. Nevýhodou dištančného vyučovania je, že nie som v škole a nestretávam sa so spolužiakmi. Chýbajú mi aj iné predmety, ako napríklad VYV, PVC,TBZ, INF. 

Maťo M.
Mne sa toto dištančné nepáči, len trochu. Nepáči sa mi to preto, lebo ma to občas odpája z hovoru kvôli wifi a ešte je zle, že niektorí spolužiaci sú v škole a niektorí nie. Páči sa mi, že nemusím vstávať tak skoro. A chýba mi už škola a normálne vyučovanie. Ale mne sa ešte nepáči aj to, že od 8:15 až do 11:20 pozerám iba do počítača. Alebo napríklad ešte, že musím písať pani učiteľke že som jej nerozumel, čo zadala, lebo mi to seká. Páči sa mi že, nemusím v škole čakať, kým príde pre mňa mamina až o 16:00. Dúfam, že corona už čoskoro skončí a všetci sa vrátime do školy.

Miška K.
Dobre je, že môžeme dlhšie spať ako keď chodíme do školy. Máme menej hodín a niekedy aj menej úloh. Mne to vyhovuje, ale horšie je, že stále nám to seká, niekoho zasa odpája. Hodina samostatnej práce mi vyhovuje. Môžeme tam robiť zadania zo SJL z MAT... Poďme sa zasa vrátiť k vyučovaniu v škole, kde sa naživo vidíme, aj sa dobre počujeme. Výhodou je, že keď sme doma, tak nemusíme nosiť tie rúška.

Evka J.
Dištančné vzdelávanie má výhody aj nevýhody. Nevýhody sú rôzne technické problémy napr. vypadáva signál, seká obrazovka, slabo počuť druhých atď. Výhody sú v tom, že môžeme dlhšie spať a máme menej hodín. Najviac mi chýba pani učiteľka. Vždy, keď prídem do školy, tak sa na mňa usmeje. Jej úsmev ma vždy poteší. Cez vyučovanie má pani učiteľka dobrú náladu a zvykne si aj zaspievať, tancovať a smiať sa. Tým mi zlepší náladu. Nebudem klamať, má aj dobrý vkus.  Cez dištančné vzdelávanie nemám dobrú náladu. Každý deň sa niečo zmení. Človek nevie, čo má robiť. Opatrenia sa stále zhoršujú a počet úmrtí stúpa. Už sa to asi zlepšilo, lebo na ďalší týždeň ideme do školy. Konečne uvidím pani učiteľku. ️

Školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry
Školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

V januári sa naša škola otvorila pre tzv. Školské kluby detí rodičov lekárov, hasičov, vojakov, či zamestnancov zabezpečovacích/servisných/poštových služieb pre širokú verejnosť. O deti sa celodenne stará kolektív učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa, špeciálneho a sociálneho pedagóga.

Okrem dištančného učenia, ktoré je zabezpečené pripojením zo školy, sa deti prirodzene venujú rôznym spoločenským hrám, tvorivým výtvarným a pracovným dielňam... Veľa čítajú, rozprávajú sa, nahlas diskutujú, inšpirujú sa navzájom, vymýšľajú, smejú sa, poznávajú svoje záľuby a koníčky. Krátke zimné prechádzky utužujú ich zdravie; cestou zvyčajne nakŕmia vtáčiky (predtým rozvešali vtáčie búdky), po návrate pochvália tety kuchárky za dobrý obed, polejú kvety v triedach školy,... 

Na dvore si aktuálne postavili detského strážcu - snehuliaka Alexa (vyhlásili súťaž aj pre iných prvákov – Postav a odfoť svojho snehuliaka), ktorý ich každé ráno s úsmevom víta. Sú voči sebe i iným veľmi priateľskí, láskaví, podporujúci, možno viac citlivejší... veď intenzívne prežívajú detský život poznačený neistotou z epidémie. Podporujeme sa i posilňujeme sa navzájom: DOBRE BUDE :)

Rytierska pasovačka
Rytierska pasovačka

V novembri 2020 (počas prezenčného vyučovania detí prvého stupňa ZŠ) sa naša škola, za prísnych hygienických opatrení proti Covid 19) zmenila na kráľovstvo prvákov, rytierov, princezien s dvornými dámami a kráľom. V kráľovskej ríši sa odjakživa monitoruje dodržiavanie všetkých rytierskych zásad, cností a ovládanie prváckych remesiel (krasopísanie, krasočítanie..). 

Malí rytieri a princezné plnili neľahké, ale za to veľmi zábavné úlohy na školskom dvore. Samotný kráľ si nakoniec vypočul odhodlaný rytiersky sľub každej triedy, ktorý sa rozozvučal za zvuku bubnov vo vestibule školy:
„My prváci Vám oznamujeme, 
že na hodinách vždy pozorní budeme.
Pripravíme sa poriadne, desiatu zjeme každopádne.
Písmenká a čísla úhľadne napíšeme perom, 
Nakloníme ich správnym smerom...
Pravidlá slušného správania dodržíme vždy radi, lebo sme všetci kamaráti...“

◄ späť do fotogalérie
Vyzdobme si spolu školu
Vyzdobme si spolu školu 

Jeseň je priam stvorená na to, aby sme sa všetci pustili do kreatívnej tvorby. Presne 115 detí s rodičmi si spoločne aj tento rok vyhrnulo rukávy a vytvorilo prekrásne tekvice. Vestibul školy sa hneď rozžiaril farebnou výzdobou.

Samozrejme, nadšené úsmevy detí z nápaditej výstavy boli zahalené pod strašidelnými rúškami, ale iskričky v ich očiach sa nedali prehliadnuť. V jednotlivých triedach prebehlo hlasovanie a všetkým oceneným gratulujeme! Dúfame, že budúci rok si tekvicovú slávnosť s nami užijú aj deti z druhého stupňa. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí nás potešili nádhernými tekvicami i nápaditými rúškami. 

Vyjadrenia detí z II. C a IV. C:
HK: Halloween bol super. Bola som aj v kostýme a namaľovaná. Doniesla som aj tekvicu, ale nevyhrala. No, mne to nevadí. 
KC: Páčilo sa mi, že sme boli v škole oblečení v kostýmoch. Kika bola duch a ja Saxana. Vestibul bol pestrý ako je pestrá farebná jeseň.
SG: Páčili sa mi všetky tekvice na výstave. Mal som na tvári pavučinu a pavúka. Teším sa, lebo som vyhral aj cenu.
JN: Tento Halloween bol úžasný, vyhrala som darček za tekvicu. Moja tekvica bola veľká a hrýzla malú tekvicu.
NM: Potešilo ma, že sme na výzdobe vestibulu pracovali aj my a pomáhali sme pani učiteľke. Bol som nadšený takým množstvom vystavených tekvíc. V škole sme sa cítili príjemne s rúškami, ktoré sme si sami vyzdobili.
PS: Zapojte sa nabudúce aj vy a prekonajme spolu číslo 115 vystavených tekvíc!

Vianočná pošta pre seniorov
Vianočná pošta pre seniorov 

Naši žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka spojili svoje sily, aby aj tento rok Spravili pekné Vianoce neznámym starkým v domovoch.  

Vlastnoručne vyrobili a napísali 105 vianočných pozdravov pre seniorov

Od organizátorov, občianskeho združenia Pohodovo, si vyslúžili certifikát odhodlaného pisateľa vianočnej pošty.  

Počas mesiacov november a december na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania usilovne vyrábali pohľadnice s vianočným motívom. Následne na vyrobené pozdravy písali originálne vianočné priania a veršíky pre starkým do domova dôchodcov v Nových Zámkoch. Aj týmto spôsobom rozvíjame pochopenie či empatiu k staršej generácií a deti poznávajú silu pekného, vrúcneho pozdravu.

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

Jeden jazyk určí vašu životnú trasu. 
Dva jazyky vám otvoria všetky dvere na ceste. 
Frank Smith

Naši žiaci sa zapojili do Európskeho dňa jazykov viacerými inšpirujúcimi aktivitami. 

Relácia v školskom rozhlase bola koncipovaná tak, aby deti podnietila k učeniu sa cudzích jazykov a pripomenula im dôležitosť kvalitnej cudzojazyčnej komunikácie v živote dnešného človeka. Vestibul ožil výstavou originálnych plagátov na tému Príslovia a porekadlá v rôznych jazykoch. Detské tímy ilustrovali porekadlá a vďaka viacjazyčným verziám si uvedomovali paralely a podobnosti vyjadrení. 

Najstarší žiaci vytvorili motivačnú prezentáciu na tému Celebrity a cudzie jazyky. V októbri sme sa zapojili do online zaujímavých interaktívnych seminárov ŠPU a ďalšie spoločné podujatia sú plánované. Veď stále platí múdra myšlienka od Frederica Felliniho: Iný jazyk je iný pohľad na život...


Semafor

SEMAFOR

Nie je semafor ako semafor. 

Dopravný semafor sa v mnohých významoch líši od aktuálneho pandemického

Ale niečo majú spoločné. Používajú svetelné signály zelenej, oranžovej a červenej farby. 
Zelený signál umožňuje pohyb, červená farba pohyb zakazuje.

Po návrate z prázdnin a dovoleniek deti nosia prvé dva septembrové týždne v škole rúška. Je to dostačujúca doba na určenie, ktorú fázu pandemického semaforu bude škola ďalej uplatňovať. 

V prvé dni všetky slovenské školy začali zelenou farbou semaforu a tá umožnila našim žiakom realizovať edukačné programy v interiéri školy, ale aj variabilné aktivity vonku (na školskom dvore, v predzáhradke školy, v parku TU, na Laniciach...).

Na školskom dvore sme spolu s Mestskou políciou vo Zvolene pripravili pre prvákov a následne pre piatakov mobilné dopravné ihrisko. K nácviku modelových situácií v cestnej premávke v roli chodca, bicyklistu, šoféra.

Máme radi školský dvor naplnený kolobežkami a bicyklami, 
máme radi čas, keď spájame teoretické vedomosti s praktickými, zážitkovými...

Máme radi čas, keď vieme zabezpečiť bezpečnosť detí. Aj preto systematicky budujeme vedomosti o cestnej premávke, o dopravných značkách, o priechode pre chodcov, o význame farieb na semafore. Veríme, že aj v ďalších dňoch nám bude naďalej svietiť zelená na pandemickom semafore.

Ak škola nebude mať žiadne podozrenie na nákazu, bude koordinovať vyučovanie cez „zelený“ manuál. Oranžový plán sa uplatní, keď je podozrenie na koronavírus u zamestnanca alebo je testovaný jeden pozitívny žiak. 

Červený plán znamená, že sa koronavírus potvrdil u dvoch žiakov alebo zamestnancov. Semafor pre školy je variabilný a jednotlivé školy ho budú uplatňovať samostatne nielen pre celú školu, ale aj pre jednotlivé triedy. 

Prvé zvonenie
Prvé zvonenie
Keď fúka vietor, ktorý je predzvesťou zmien, 
niektorí ľudia začnú okolo seba stavať múry, 
no iní začnú stavať veterné mlyny.

Po tom, čo sme zažili najneobvyklejší školský rok tohto storočia, pripravili sme neobvyklé otvorenie školského roku. Krátkodobá zmena v dlho zaužívaných návykoch po ohlásení mimoriadnych opatrení priniesla mnoho radosti i problémov. Zmena zasiahla celú Európu, nielen v oblasti školstva, ale v spoločenskom, kultúrnom, ekonomickom živote, viditeľne zasiahla do života škôl a rodín. Stali sme sa zraniteľnejšími prinajmenšom v záťaži strachu, zdravia, imunity. 

V dištančnom vzdelávaní sme získali viac vo vzájomnom poznávaní, 
pochopení, porozumení, 
objavili sme nové formy priateľstva, 
vzájomného rešpektu, vnímania i vďačnosti. 

Prekážky z nás robia silnejších a schopnejších ľudí. A s myšlienkou upriamiť pozornosť na pozitívne aspekty zmeny pripravujeme nasledujúce mesiace školského možného hybridného vyučovania ... (z prejavu Mgr. Ľuboslavy Bielikovej, riaditeľky školy).

Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 absolvovali na školskom dvore len tí najmladší žiaci – prváci so svojimi rodičmi a pani učiteľkami. Milým prekvapením pre všetkých zúčastnených bola prítomnosť p. primátorky Mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej na jeho otvorení.

Každý školský rok symbolicky otvárame zvonením prastarého školského zvonca, ktorý pamätá na časy kedy nebolo elektrické automatické zvonenie či dnes hudobná sekvencia na úvod a záver vyučovacej hodiny. Zvonec ako symbol školy má svojich keramických nasledovníkov, ale aj mladšiu podobu medeného zvonca, ktorý pri fotostene vyskúšali malí prváci. 

Prvé zvonenie – každý prváčik si sám zazvonil, zvoní zažívajúc prirodzený kolobeh života, keď končí život škôlkara a začína detstvo školáka... 

Nuž, buď nám, škola naša hrou i povinnosťou. 
Nech sa v tebe snúbi radosť z práce, 
nech v tebe klíči a rastie pocit zodpovednosti za dieťa, za človeka, za budúcnosť.-