Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236276
Základný korčuliarsky výcvik žiakov prvého ročníka

Od začiatku januára 2020 sa 47 žiakov prvého ročníka zúčastnilo základného korčuliarskeho výcviku pod trénerským dohľadom Mgr. Márie Lörinčíkovej, Ice Crew. 

Spoločne s ďalšími troma trénerkami sa všetky deti naučili základy korčuľovania, pohybovať sa na ľadovej ploche bezpečne, s istotou a bez strachu. Osvojili si základy odrazov vpred, vzad, základy brzdenia, jazdu na jednej nohe, jazdu v drepe, preskoky, bezpečné padanie, a rôzne pohybové hry, vďaka ktorým si žiaci rozvíjali koordinačné a pohybové zručnosti, vytvárali si vzťah k športovým aktivitám ktoré posilňujú ich zdravie a telesnú zdatnosť.

Žiaci kvôli mimoriadnemu prerušeniu vyučovania nemali poslednú hodinu, kde mali pred rodičmi ukázať, čo všetko sa na tréningoch naučili. 

Hlavná trénerka po obnovení vyučovania vyhodnotila ZKV formou videovizitky a žiakom boli triednymi učiteľkami odovzdané diplomy a medaily.

Žiaci sa na každý tréning vždy veľmi tešili a na ľade sa im páčilo. Neodradili ich ani pády počas prvých tréningov a ich úsmev a rozžiarené oči prezrádzali radosť z korčuľovania.