Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5302061
Čo ešte zažili naši piataci?

Každý týždeň nám priniesol niečo iné, nové. Týždeň s názvom VTEDY A DNES prepojil prítomnosť s minulosťou. Zisťovali sme, aká architektúra zdobila naše mesto v minulosti a aká je tá súčasná. Aké detstvo mali naši starí rodičia, aký bol ich bežný deň, aké mali povinnosti a aké sú tie naše. A zistili sme, aké osobnosti žili v našom meste v minulosti a aké v súčasnosti. 

Aby sme neopomenuli prírodu a ekológiu, tak sme sa zúčastnili zážitkového učenia o lesnom ekosystéme – Kto žije v „mŕtvom dreve?“ Pani Blažencová nás zobrala do prírodného mestského parku Lanice, kde nám ukázala poskrývané živočíchy, ktoré žijú v odumierajúcom dreve a vysvetlila nám, aká je ich funkcia a koľko žije taký zákonom chránený Roháč veľký. 

A nezabudli sme si ani zahrať futbal v archaicko– indiánskej podobe. 

VODA ČO NÁS DRŽÍ NAD VODOU bol názov ďalšieho týždňa. Vyskúšali sme si rôzne pokusy, naučili sme sa, aká voda na zemi existuje. Zamerali sme sa aj na správny a zdravý pitný režim. V ranných komunitách sme diskutovali o spoločensky významných povolaniach, ktoré patrili k  najdôležitejším v čase karantény. 

VODA – VODIČKA  
Voda, voda, vodička, 
žblnkoce nám studnička. 
Pitný režim dodržiavaj 
a úsmev si udržiavaj. 
(Karin Kuzmová a Daniela Badinková, V.A)


Ako začína každá cesta? No predsa prvým krokom.  
CESTA DLHÁ TISÍC MÍĽ ZAČÍNA PRVÝ KROKOM – taký bol tematický názov ďalšej témy týždňa. Dbali sme na zásady bezpečnosti cestnej premávky a chodca pri mestskej turistike. Zisťovali sme, ktoré moderné dopravné prostriedky patria medzi ekologické a ktoré sme už vyskúšali. Prešli sme cestou abstraktného výtvarného umenia a každý deň sme sa pri rôznorodých aktivitách zabavili. 
A popritom všetkom sme nezabudli ani na dobrú zmrzlinu !