Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236349
TRENDSETTER

Viete kto je TRENDSETTER? 
V preklade toto „nové“ anglické slovo popisuje toho, kto určuje trend. 
Čo je trendom dnešnej doby? 
Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet? 
Čo je to kyberšikana? Čo je to stalking? 
Odpovede na tieto otázky odhalil multimediálny výchovno-vzdelávací program s názvom Trendsetter, ktorého sa zúčastnili druhý marcový deň žiaci druhého stupňa. 

Organizátori programu chceli mladým ľuďom ukázať zmysel života, poukazovať na dôležitosť medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú podnecujú médiá. Šikana a kyberšikana tu bola, je a bude, spoločným úsilím ju však môžeme výrazne potlačiť. 
V závere programu nechýbal ani kvíz zameraný na vedomosti, ktoré by mal ovládať každý mladý človek vstupujúci do virtuálneho sveta plného nástrah.