Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532817
 To na Krahuliach ešte nebolo

... (povedal prevádzkovateľ strediska)
Žiaci siedmeho ročníka sa od 03.02. – 07.02.2020 zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Krahule. Po príchode, počas prvého dňa, pohľad na roztopený sneh na zjazdovke vôbec nenasvedčoval tomu, že by sa niekedy v priebehu týždňa vôbec mohlo dať lyžovať. Nepriaznivé počasie však už v utorok zrejme obmäkčili smutné a sklamané oči nádejných lyžiarov pravidelne kontrolujúce snehové podmienky z okna izby. Po prechádzke v daždi sa poobede konečne dalo postaviť na lyže, čo inštruktori hneď využili na rozradenie žiakov do troch družstiev.
 
Lyžiari v prvom družstve sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých zručností a techniky lyžovania. V druhom a treťom družstve sa inštruktori sústredili na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré počas kurzu postupne zdokonaľovali. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat , zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. Mimo lyžiarskeho svahu pred spolužiakmi prezentovali získané vedomosti z oblasti zimných športov a poskytnutia prvej pomoci. 

Každý deň bol pre žiakov pripravený večer plný rôznorodých aktivít podľa ich vlastného výberu. Hrali rôzne hry, hľadali a riešili úlohy skryté v priestoroch ubytovne, tipovali hudobné zvučky filmov, zabávali sa spoločenskými hrami a posledný večer sa s výcvikom rozlúčili záverečnou diskotékou. Môžeme spokojne konštatovať, že žiaci nielen zvládli základy lyžiarskeho výcviku, ale naplno si užili chvíle plné zábavy so svojimi kamarátmi. 

Domov sa vracali plní nezabudnuteľných zážitkov a so smútkom v očiach, že týždeň taký odlišný od bežných vyučovacích dní sa skončil príliš rýchlo.