Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532837
Myslenie je pohyb

V prvých dňoch školského roka v súlade s ŠkVP a ročným plánom školy žiaci 5. – 9. ročníka absolvovali po jednotlivých ročníkoch plánované cvičenia v prírode. Cvičenia boli zamerané na absolvovanie bezpečného presunu na ihriská po verejných komunikáciách a prekonávanie prírodných prekážok. 

Na jednotlivých stanovištiach žiaci určovali azimut pomocou buzoly a orientovali mapu, zdokonaľovali svoje gymnastické cvičenia s využitím prírodných materiálov, preťahovali sa lanom, hádzali granátom na cieľ, precvičovali si svoje pohybové zručnosti v netradičnej hre frisbee, súťažili v bežeckej štafete a rozvíjali si vedomosti i zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Príjemné letné počasie a chuť individuálne i tímovo športovať umožni splniť všetky outdoorové aktivity a ciele cvičení v prírode.