Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236299
Ako ďaleko je do Bruselu?

Téma Európskej únie a života v nej je školákom veľmi blízka. Naša škola sa v Týždni občianskej participácie zapojila do výtvarnej súťaže s názvom Ako ďaleko je do Bruselu? s dvoma autorskými  prácami a obe vo svojich kategóriách zvíťazili, resp. boli ocenené.

Pozornosť návštevníkov pútalo skupinové 3D dielo My sme tu, my sme tím (autorský tím TEO - IV.C trieda) a zaujalo aj výtvarné individuálne dielo Karolínky Poliačikovej (IV.C).

Porota, ktorej členmi boli aj profesionálni výtvarníci, vysoko ocenila obsahové stvárnenie aj kvalitu prác. Slávnostná vernisáž pri príležitosti medzinárodnej konferencie dobrovoľníctva a blížiacich sa eurovolieb sa uskutočnila 11. apríla 2019 v obradnej sieni Zvolenského zámku (aj za prítomnosti p. riaditeľky Bielikovej a p. zástupkyne Zagrapanovej). Víťazná IV.C trieda s pani učiteľkou Monikou Rovňanovou bola celý týždeň v škole v prírode a tak cenu za celý kolektív prebral Matej.