Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301915
Dopravná výchova prvákov 

Pozor Peter, 
pozor Katka, 
teraz príde križovatka. 
Ulica to nie je dvor, 
cestu stráži semafor.

V každodennom živote sú deti účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti alebo ako cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. 

V našej škole každoročne, na začiatku septembra, realizujeme Dopravnú výchovu pre prvákov. Cieľom dopravných aktivít je, aby aj najmladší žiaci boli pripravení na pohyb v cestnej premávke. Časť dopoludnia strávili prváci s príslušníkom PZ SR - Mgr. Ladislavom Lietavom pri aktivitách prevažne teoretického charakteru. Po teórii prirodzene nasledoval praktický tréning na mobilnom dopravnom ihrisku. Niektoré deti sa pohybovali na dopravnom ihrisku na bicykloch, iní na kolobežkách a niektorí boli postavení do úlohy chodcov. Na všetkých dohliadal Mgr. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene.

Triedne pani učiteľky i rodičia veria, že sa prváci naučili zásady bezpečného správania na cestách, spoznali základné dopravné značky, zvládli pravidlá chôdze a jazdu na bicykli po rôznych komunikáciách. Zároveň dúfame, že sme si spolu vypestovali určitú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, zdravie a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.