Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591159
Zápalky v rukách detí

Deti prvého stupňa zapojili do 16. ročníka celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave vyhlásenej generálnym sekretariátom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezidentom Hasičského a záchranárskeho zboru. Téma mala názov „Zápalky v rukách detí“. Vo výtvarnej súťaži sa naši žiaci umiestnili vo svojej vekovej kategórii na prvých dvoch miestach. 
Prvé miesto patrí Sáre Valentovej, ktorá nakreslila dielo s názvom Hasiči nás zachránia. Druhé miesto získal Zdenko Kováč s prácou Čas ohňa. 

Špeciálne cenu získal kolektív žiakov IV.A triedy. Tému poňali žiaci doslovne a zo zápaliek modelovali nápisy súvisiace s ohňom. Nápaditosť tretiakov ocenila aj porota a autorov trojrozmerných prác – plastík odmenila diplomom za kreatívnu prácu a výtvarným materiálom pre celú triedu. Diplom a ceny boli prevziať štyria zástupcovia triedy. Po odovzdaní cien vo všetkých kategóriách hasiči previedli deti po stanici a urobili ukážku ich práce