Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591135
AuschwitzBirkenau

Naša škola už pravidelne v spolupráci s CK Čekan organizuje zážitkovú exkurziu do KT Auschwitz – Birkenau (Osvienčim ) v Poľskej republike. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sme sa 15. apríla v skorých ranných hodinách vypravili na štvorhodinovú cestu. Počas nej účastníci postupne spracovávali informácie, ktoré nám poskytoval kvalifikovaný sprievodca. 

Žiaci samozrejme už k danej problematike isté poznatky mali v rámci prebratých učebných historických celkov a týmto spôsobom si ich mohli „oprášiť“ alebo doplniť. Cieľom exkurzie bolo na vlastné oči vidieť a vlastnej koži precítiť aké utrpenie zažívali tisícky väzňov nielen v tomto tábore. Dôležité bolo najmä uvedomenie si dôležitosti neopakovania sa niečoho podobného. Ako samotní žiaci po absolvovaní exkurzie povedali: „je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ a sú radi, že sa tejto exkurzie mohli zúčastniť.