Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301767
Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania

Koncom apríla znovu zavítal medzi deti Jožko Mrkvička. Prišiel autobusom z hlavného mesta a mal so sebou batoh plný zaujímavých kníh. Postupne čítal všetkým deťom prvého stupňa, pričom pre každý ročník mal pripravené iné čitateľské ukážky. Deťom prečítal niekoľko neznámych príbehov a knižných úryvkov. Počas čítania komunikoval a vťahoval do deja všetkých prítomných. Na záver predstavil vhodnú, pútavú literatúru pre detskú vekovú kategóriu. Čitateľské podujatie bolo veľmi milé, vtipné a zábavné. Deti prejavili o čítanie záujem, čo bolo cieľom tohto podujatia.

DP: Bolo to zábavné a vtipné. Najviac sa mi páčila kniha o tom, ako si zabudla Alicka desiatu. Tak isto sa mi páčila rozprávka o Maxovi a divočinách. Dúfam, že čoskoro prídete a budete nám čítať ďalšie knihy (odkaz pre J. Mrkvičku).

TĎ: Čítanie s pánom Mrkvičkom sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa s ním ako v krásnej rozprávke. Tie Najviac sa mi páčil Max a divočiny, Kvetko Neposedko na prechádzke a Malé biele chlpaté. Jožko Mrkvička má žiarivý úsmev.

TP: Prvá rozprávka bola o milej babičke, ktorá dobre varila a mala vnuka, ktorý mal za kamaráta kura. Spolu s kuraťom vyriešil problém medzi spolužiačkami. Potom s kuraťom začaroval kamaráta babičky na rezanec do polievky. Druhý príbeh bol o pánovi, ktorého stále prenasledoval jeho vlastný dom. Vymyslel veľa plánov, ako mu utiecť, ale nevyšli. Nakoniec za ním išla aj garáž a smetný kôš. A potom chceli ísť do parku. Príbehy sa mi páčili a aj Jožko Mrkvička bol super.

LN: Najviac sa mi páčil úryvok o kurati a Toníkovi. Dobre som sa pri čítaní zasmiala.

JD: Prišiel k nám dnes Mrkvička, neprišla s ním mačička.
Nehovoril blbosti, ale také milé smiešnosti.
Bola tam s ním zábava, taká dobrá úľava.
On má dcéru Alicku, zabudla si desiatu.

EB: S Jožkom Mrkvičkom bola zábava,
úsmev smútok našťastie udáva.
Veľa kníh nám prečítal, k tomu ešte opísal.

KK: Jožko Mrkvička, to je pán, vymyslel všetko, čo sa dá.
Zábavné má rozprávky, aj deťom ich prečíta.
Smiech k rozprávkam veru patrí.