Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301861
Veselo na korčuliach

Jedným z hlavných prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja detí je určite pohyb. Keďže medzi najobľúbenejšie zimné športy patrí korčuľovanie, ponúkli sme aj v tomto školskom roku našim prváčikom možnosť zúčastniť sa základného korčuliarskeho kurzu a vyskúšať si, čo na korčuliach dokážeme urobiť. Od 27. 1. do 13. 3. 2019 (každú stredu) sme vymenili pohyb a športovanie v telocvični za zimný štadión. Deti pod vedením profesionálnych tréneriek hravou formou získavali a zdokonaľovali svoje korčuliarske zručnosti. A veru sa im darilo. Výučba sa realizovala hravou formou s rôznymi pomôckami (farebné kužele). Každý účastník kurzu sa merateľne zlepšil v pohybových zručnostiach na ľade. Záverečnou odmenou bol účastnícky list/certifikát a sladké prekvapenie.