Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236645
Vianočná zbierka UNICEF ♥

Chceme dať šancu deťom na uzdravenie a nádej na lepší život 
– pocit, že nie sú svetu ľahostajné, napriek tomu, že žijú 
vo vzdialených krajinách...

UNICEF je jedinou organizáciou OSN, ktorej činnosť nie je financovaná z rozpočtu OSN - všetky programy na pomoc deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a celú neodkladnú pomoc v krízových situáciách, môže UNICEF uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom darcov. 

Sme radi, že naša škola patrí ku každoročným dobrovoľným prispievateľom Vianočnej zbierky UNICEF. Na Slovensku sa spoločne podarilo vyzbierať krásnu sumu 19 130,76 EUR. Príspevok od našich zamestnancov, žiakov, príp. ich rodičov bol 127,26 €. Celá suma bude venovaná na pomoc deťom v Subsaharskej Afrike, ktoré trpia podvýživou. Aj vďaka podporovateľom zo žiackej školskej rady im bude poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť, vysoko nutričná výživa, voda...

Diplom za účasť na Vianočnej zbierke UNICEF 2018