Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301815

FAŠIANGOVÁ VESELICA

Školou dobrá správa letí,
tešia sa z nej všetky deti.
Už je to tak, práve dnes,
začína sa náš maškarný ples.

Fašiangy sú obdobím veselosti, spontánnej radosti, zábavy a my si aj preto pripravujeme masky na karneval. Ako každý rok, aj tento sme sa zabavili na našom fašiangovom karnevale, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci primárneho vzdelávania. 

Do vyzdobenej Kongresovej sály ŠD TU prišli deti vyobliekané v rôznych krásnych originálnych kostýmoch v sprievode svojich triednych učiteliek. No, skrátka, bola to hotová farebná rozprávková promenáda. 

Na zábavnom podujatí participovali aj členovia Žiackej školskej rady pod vedením p. Šafránovej, ktorí sa pripravili na rolu porotcov aj zabávačov. Farebnými tričkami upútali pozornosť mladších detí aj veľkáči z VIII.C, ktorí s malými kamarátmi veselo šantili a tancovali. 

Nechýbala dobrá nálada, hudba, tombola, súťaže a samozrejme vyhodnotenie kreatívnych masiek. Z fašiangovej veselice deti odchádzali spokojné, plné zážitkov. Do...fašiangovania!