Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236455

Februárová lyžovačka

Polrok v škole ubehol ako voda a my sme sa tešili na lyžovačku. Aj tento rok sme navštívili stredisko SKI Krahule. Naložili sme batožinu a lyže, sadli si do autobusu, zamávali rodičom a tešili sme sa na týždeň plný prekvapení. Cesta ubehla rýchlo, ubytovanie ešte rýchlejšie a ani sme sa nenazdali a už sme lyžovali na svahu. 

Program pozostával z dvoch lyžiarskych blokov, teoretickej prípravy a večerného programu. Mali sme aj pol dňa voľna, počas ktorého sme sa zabavili budovaním (tvorbou) snežných stavieb a guľovaním. Počasie nám prialo a všetci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku, boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení. 

Ciele kurzu boli splnené, všetci lyžiari si osvojili či zdokonalili v technike zjazdového lyžovania, zvládli teoretické preskúšanie. V kolektíve sa upevnili priateľské vzťahy a osobnostné vlastnosti žiakov. Účelom bolo aj vytvoriť pozitívny vzťah k prírode, dodržiavanie horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a zodpovedne sa správať na svahu.