Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236601
Vianočná škola pohybu

„Hýb sa, športuj, zacvič si, vlastné zdravie daruj si!“

Radosť z pohybu, inšpirácia k využitiu voľného času v rodine, či pozitívne ohlasy z predchádzajúcich ročníkov, to sú dôvody pre realizáciu športového dopoludnia pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania. Vianočná škola pohybu sa už tradične koná posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami, ako jedna z možností poskytujúca rozvoj spontánneho športového vyžitia detí.

Cvičenia na stanoviskách boli zamerané na rozvoj koordinácie pohybov, obratnosti, vytrvalosti, trpezlivosti a spolupráce. Na dodržiavanie pravidiel fair play, či usmerňovanie správnej techniky cvičenia žiakov, dohliadali tí skúsenejší – starší žiaci, členovia Žiackej školskej rady a mediálneho krúžku. Pred vstupom do telocvične, pod vedením  peer aktivistiek, diskutovali o zlozvykoch páchaných na vlastnom zdraví, ako napr. prejedanie sa sladkosťami, dlhé sedenie pred televíznou obrazovkou, uprednostňovanie hrania sa virtuálnych hier pred stretnutím s kamarátom. 

To nezdravé žiaci symbolicky zanechali v odchádzajúcom roku 2018, a nové lepšie, zdravšie si so sebou zobrali do roku 2019.

Organizátori pohybovej školskej akcie dúfajú, že šťastné, spoločné prežité chvíle a skúsenosti získané počas športového zápolenia si žiaci prenesú do súkromného života.