Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301956
Vianočná pošta 

Žiaci štvrtého ročníka a žiaci III.C triedy tento rok po prvýkrát reagovali na výzvu z web stránky Pohodovo: Spravme Vianoce neznámym starkým!

Týmto sa zapojili do projektu Vianočná pošta. Projekt prebieha druhý rok a jeho cieľom je poslať do domovov dôchodcov vlastnoručne vyrobený vianočný pozdrav tak, aby každý senior dostal detský vianočný pozdrav. Po úspešnej registrácii deti obdržali mená seniorov z troch domovov dôchodcov. A tak spolu vyrábali a posielali 34 vianočných pohľadníc do Veľkej Lomnice, 13 pohľadníc do Bratislavy a 21 pohľadníc do Radvane nad Laborcom. Spoločnými silami spríjemnili seniorom sviatočné dni osobnými, maľovanými pozdravmi a blahoželaniami. Vianočná pošta sa dostala medzi finalistov Detský čin roka.