Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591026
Tekvičenie

Tekvicovej slávnosti prišiel čas!
Vestibul školy ožil zas.
Pri dverách bosorky i duchovia stáli,
šikovné deti i rodičov vítali.

„Strašislužba“ roboty mala veľa,
sto prekrásnych tekvíc označiť smela.
Potom prišla najťažšia práca,
tú NAJ tekvicu treba vybrať... zasa.

Hlasovalo 23 tried i hostí nemálo, 
nakoniec to po sčítaní hlasov takto skončilo:

1. miesto: L. Valentová (tekvica č. 13)
2. miesto: N. Krnáčová (tekvica č. 33), D. Badinková (tekvica č. 85)
3. miesto: Z. Víglaská (tekvica č. 11)
4. miesto: K. Bibová (tekvica č. 92) 
5. miesto: J. Borgula (tekvica č. 41), V. Víglaská (tekvica č. 32),  S. Gajdoš (tekvica č. 77)
6. miesto: R. Moravčíková (tekvica č. 46), S. Marcová (tekvica č. 58), E. Balážová (tekvica č. 68),
     D. Lehotská (tekvica č. 69), L. Murínová (tekvica č. 98)

Ďakujeme vám, čo ste nás tekvičkou potešili,
všetci by ste si veľkú pochvalu zaslúžili.
O rok budeme vyberať zas, 
tak nech radosť z tvorenia ostane aj naďalej vo vás. 
Vaša „strašislužba“

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2