Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591027
Viem plávať!

Plávanie patrí k základným prostriedkom všestranného rozvoja človeka, patrí medzi životné gramotnosti. Pohyb vo vodnom prostredí pestuje u človeka húževnatosť, vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, odvahu, otužilosť, zmysel pre orientáciu a súťaživosť a zároveň formuje charakter človeka.

V dňoch 1. – 5. 10. 2018  zorganizovala naša škola v spolupráci s Klubom vodných športov Careta Základný plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov. Počas celého týždňa sa našim prístavom stali Mestské kúpele vo Zvolene. Pod odborným vedením skúsených trénerov klubu plavci zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, rozširovali a prehlbovali si techniky plaveckých spôsobov. Neplavci odbúravali strach z vody, skoky, prvé plavecké pohyby - splývanie, pohyby rúk a nôh, dýchanie do vody. Plavecký výcvik sme na konci týždňa zavŕšili pretekmi v kategóriách dievčatá, chlapci  plaveckým spôsobom prsia na 12,5m a 25m. Všetci zúčastnení dostali plavecké diplomy a niektorí aj odmeny. Bolo nám výborne, päť super dní, na ktoré budeme všetci spomínať.

Deti hodnotili:
L.J. Páčilo sa mi skákať do vody. Tréner bol prísny aj dobrý.
T.G. Tešila som sa na súťaž v plávanie, ale trochu som sa aj bála.“Potom som bola rada, že som dostala diplom.
F.S. Najviac ma bavilo šantenie a hry s trénermi. Tešil som sa, že som postúpil do vyššej skupiny plavcov.