Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591161
Prvýkrát a prvé miesto

So začínajúcimi „robotikmi“ z robotického krúžku sme sa zúčastnili zvolenskej súťaže Robohranie. Organizuje ju Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, ide sa o súťažnú prehliadku robotov na tému Stroje a zariadenia

Žiaci po dlhých diskusiách sa rozhodli vytvoriť funkčný automat na cukríky. Do tvorby sa zapojili viacerí a mali čo robiť, kým vyriešili množstvo konštrukčných ale aj programátorských problémov. Automat mal mechanizmus na vhadzovanie mincí, senzory na identifikáciu mince, na voľbu dvoch príchutí cukríkov, dva motory na vysunutie samotných cukríkov a samozrejme aj zásobník na cukríky ale aj na mince. Ako displej poslúžil displej samotnej kocky Lego EV3. Nakoniec svoj automat obalili do „špeciálnej“ krabice a 6. februára ho Adrián Sliacky (IIII. C), Michal Holčík (V. B), Rastislav Španiel (V. C) odprezentovali na súťaži. Porote, ale aj ostatným zúčastneným, sa funkčný model veľmi páčil. Svedčí o tom aj úžasné prvé miesto.