Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301858
Dobrovoľnícke „ľudské“ aktivity školy
Nevidím to až tak čierno. Vďaka VÁM. 
    Adela Vinczeová, ambasádorka

V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala naša škola 21. septembra verejnú zbierku s názvom Biela pastelka. 

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výnos zbierky sa použije na realizáciu špeciálnych kurzov a školení, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život (napr. výučba čítania a písania Braillovho písma, kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvik samostatného pohybu s bielou palicou ap.).

Úprimne ďakujem všetkým (zamestnancom školy i deťom), ktorí sa rozhodli svojim finančným príspevkom podporiť zbierku. Verím, že s úniou budeme ďalej spolupracovať na partnerskej úrovni. 
Ľ. Bieliková