Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236328
Posledné zvonenie
Posledné zvonenie  

Tradičná slávnosť školy, trochu veselá, trochu smutná. Ale vždy emocionálne silná pre všetkých účastníkov. Poslednýkrát si sám sebe zazvoniť na školskom zvonci na školskom dvore ... 
„ prečo musím, veď ja nechcem odísť, je mi tu tááák dobre...“

Výber z príhovoru absolventov školy:
„V škole sme sa toho veľa naučili, určite veľa zabudneme, ale schopnosť pracovať v tíme nám zostane navždy. Nadviazali sme silné priateľstvá a aj keď sa naše cesty rozchádzajú, veríme, že sa nevidíme naposledy. Nedá sa predsa len tak ukončiť to, čo sa formovalo deväť rokov. Aj napriek tomu, že o dva mesiace sa z nás stanú stredoškoláci, naša Trojka pre nás vždy ostane miestom, kde sme sa naučili nielen čítať, písať, počítať, ale predovšetkým žiť.

Táto cesta by nebola možná práve bez vás milí učitelia. Ďakujeme za trpezlivosť, rozširovanie obzorov, zdieľanie myšlienok, za to, že ste nám ukázali ako sa zamýšľať nad vecami, ktoré by nám nikdy nenapadli. Škola neznamená budova a steny, široké chodby a dokonalé záhony ruží. Škola znamená vzdelanie prinášané s láskou od učiteľov akí ste práve vy. Ďakujeme a dovidenia."

Deti na nete
DETI na NETE

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán.
Deti dnes trávia mnoho času na internete, či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych stránok. Podľa dostupných prieskumov v súčasnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači, pred hraním sa vonku s kamarátmi, každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách.  

O bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní, či hraní hier sme diskutovali spolu so žiakmi a žiačkami 4.- 6. ročníka v rámci projektu Deti na nete, ktorý je podporený Nadáciou Orange.

Ako lektorka som veľmi oceňovala aktívne sa zapájanie žiakov a žiačok do prezentovania vlastných skúsenosti a znalostí. Zároveň sme spolu hovorili aj možnostiach riešenia, podpory, ale aj pomoci, v prípade ochrany a zvýšenia bezpečnosti na internete. 

S pozdravom Lucia G.
The Onlines
The Onlines

Tak ako sa stalo už tradíciou, aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Divadelného centra Martin v anglickom jazyku. 

Takmer stovka žiakov 5.-9. ročníka si pozrela predstavenie The Onlines. Inscenácia The Onlines je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o hľadaní šťastia vo virtuálnej realite. Je to príbeh Miloša, Zuzy a Vlada, ktorí sú online vždy a všade. 

Existuje ešte vôbec život offline? 

ZOOLympiáda
ZOOLympiáda 

V predposledný májový upršaný deň sa uskutočnil 3. ročník celoslovenskej súťaže ZOOlympiáda 2019 v ZOO Bojnice. Jej hlavným poslaním je zvýšiť záujem detí slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie.

Podujatie má súčasne prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti.

Do súťaže sa tento rok zapojilo celkovo 180 súťažiacich v 4 kategóriách: MŠ (17), 1. stupeň ZŠ (54), 2. stupeň ZŠ (94), SŠ (15).

ZOOLympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. 
Úlohy a otázky sa týkali týchto okruhov: 
Tajomné mokrade (biotopy patriace medzi mokrade, význam v lesnom hospodárstve, význam v poľnohospodárstve, pozitívne postupy, význam vo vodnom hospodárstve, význam v obciach a mestách/pozitívne postupy)
- Príroda na počutie (určovanie hlasov zvierat: šelmy, raticová zver, vtáky)
Určenie druhov cicavcov a vtákov, Hniezdna biológia sov (spôsob života, potrava), biológia šeliem a etológia jednotlivých druhov)
- Tajomstvá pod kožou (kostry hlodavcov, hmyzožravcov a mäsožravcov z čeľade lasicovité, mačkovité, psovité a medveďovité, lebky cicavcov a dentálne vzorce (vzorce chrupu) vybraných druhov cicavcov, kostry a lebky spevavcov, dravcov a sov, lebky cicavcov z radu párnokopytníkov ap) 
- Životný štýl bez odpadu (zero waste, recyklácia, triedenie odpadu).

Žiaci TROJKY sa vôbec nestratili a reprezentovali seba i školu s výbornými výsledkami.

Prvý stupeň reprezentovali Lea Kaňuchová, Nina Kaňuchová, Zdenko Kováč, Martin Makovník, Michal Nôta, Adam Šimšálek a Sebastián Tóth. Všetci sa umiestnili na veľmi pekných miestach, v závese prvých troch. Víťazom tejto kategórie a zároveň absolútnym víťazom celej súťaže sa stal PETER LEŠO zo IV.C.

Zástupcami druhého stupňa boli Hana Makovníková, Ondrej Nôta, Tomáš Slašťan, Alžbeta Šimšáleková a Zina Tóthová. Všetkým srdečne blahoželáme!

Ako ďaleko je do Bruselu? - ocenenie
Ako ďaleko je do Bruselu?

Téma Európskej únie a života v nej je školákom veľmi blízka. Naša škola sa v Týždni občianskej participácie zapojila do výtvarnej súťaže s názvom Ako ďaleko je do Bruselu? s dvoma autorskými  prácami a obe vo svojich kategóriách zvíťazili, resp. boli ocenené.

Pozornosť návštevníkov pútalo skupinové 3D dielo My sme tu, my sme tím (autorský tím TEO - IV.C trieda) a zaujalo aj výtvarné individuálne dielo Karolínky Poliačikovej (IV.C).

Porota, ktorej členmi boli aj profesionálni výtvarníci, vysoko ocenila obsahové stvárnenie aj kvalitu prác. Slávnostná vernisáž pri príležitosti medzinárodnej konferencie dobrovoľníctva a blížiacich sa eurovolieb sa uskutočnila 11. apríla 2019 v obradnej sieni Zvolenského zámku (aj za prítomnosti p. riaditeľky Bielikovej a p. zástupkyne Zagrapanovej). Víťazná IV.C trieda s pani učiteľkou Monikou Rovňanovou bola celý týždeň v škole v prírode a tak cenu za celý kolektív prebral Matej.

Škola v prírode Repište
Škola v prírode Repište

Pestré aktivity, zábava, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu ŠvP na chate u Daniela v Repišti. Bolo nám fantasticky. Hneď po príchode nás privítali usmiati animátori Veľký brat a Malý brat. Ubytovanie sme mali v chate, ktorú obkolesovali listnaté a ihličnaté lesy, jazierko s kaprami, trávnaté ihrisko, ale aj ihrisko s umelým trávnikom. Počasie sme mali nepriaznivé, no napriek tomu sme sa vyšantili nielen v prírode, ale aj v chate. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov, našli sme si nových kamarátov a domov sme sa vracali s pocitom spokojnosti a radosti.   

Na záver niekoľko zážitkov očami detí.
Prvý deň sme boli na túre v Sklených Tepliciach a večer sme mali večernú diskotéku. Bola sranda.  

Páčila sa mi nočná hra, ktorá bola pre dážď dnu. Museli sme nakresliť na papier zviera a potom sme išli k Veľkému bratovi ukázať obrázky. Išli sme na prvé poschodie, kde boli lebky, stolček a pod ním baterka. Bolo to hrozné ale nebál som sa.

Mne sa najviac páčilo keď sme sa hrali hru na Agenta. Pýtalili sme sa ľudí na otázky. Bolo to super. V škole v prírode bolo veľmi dobre. 

V stredu sme boli na hrade Marcus, chodili sme po miernych kopčekoch a k hradu sme prišli unavení, ale šťastní. Trošku sme aj zmokli, ale bolo super!

Najviac sa mi páčila hra, keď sme si museli vytvoriť akože svoje vlastné salóny. Naša izba mala masérsky salón a druhá izba mala tetovací salón. Dievčatá si vytvorili kaderníctvo. Páčilo sa mi, ako sme zarábali a zbierali peniaze. 

Každé ráno sme mali rozcvičku. Hrali sme sa rôzne hry Markety, Agent007, Salóny, Nočná hra – Galéria... 

Prechádzka hudbou
Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti...
 Ludwig van Beethoven

Prechádzka hudbou

V priebehu školského roka sme oslovili ZUŠ vo Zvolene s myšlienkou na spoločný výchovný koncert. Ten sa uskutočnil v mesiaci máj v Kongresovej sále ŠD Technickej univerzite. Zaujímavosťou bolo, že účinkujúcimi boli nielen žiaci ZUŠ, ale zároveň aj naši starší žiaci. 

Počas výchovného koncertu sa žiaci primárneho vzdelávania pútavou a zábavnou formou oboznámili s hudobnými nástrojmi ako sú husle, gitara, akordeón, zobcová flauta, klarinet a saxofón. 

Prezentácia nástrojov bola sprevádzaná hovoreným slovom pána Pavla Lampera, učiteľa v ZUŠ, o výrobe nástrojov alebo o zaujímavostiach v súvislosti s nimi. Počas koncertu žiaci dostávali rôzne hudobné hádanky ktoré s radosťou riešili. Na záver si spoločne zaspievali pár ľudových piesní.

Reakcie obecenstva
Koncert sa mi páčil, často som sa hlásil a všetko som vedel. Potešilo ma, že sme si mohli zaspievať.

Som nadšená, že som prvýkrát videla, ako vyzerá skutočný saxofón. 

Páči sa mi, že deti chodia po našej škole ešte do ďalšej, kde sa naučili tak pekne hrať na hudobný nástroj.

Starší žiaci sú naozaj šikovní. Všetky skladby zahrali naspamäť. Ja by som si to asi nezapamätala. 

Páčilo sa mi, že za rok sa spolužiačka naučila tak pekne hrať na klavíri. 

Uf, každý deň po škole hrať ešte tri hodiny na gitare... Majú môj obdiv!

POHÁR VEDY BEPPO 2019
POHÁR VEDY BEPPO 2019

Aj tento rok sa tímy z našej TROJKY pokúšali získať vzácny Pohár vedy. Už 8. ročník tejto medzinárodnej súťaže mal názov BEPPO. Je to meno žabiaka, ktorý sa skrýva v znaku mladých debrujárov po celom svete. Plnili sme úlohy v 4 korešpondenčných kolách, pričom sa každé kolo delilo na 3 časti – KREATIVITA, TEÓRIA a VÝSKUM, PRAX a PROJEKT. Každé kolo bolo plné zadaní, fyzikálne, či chemické experimenty sa vypĺňali náš voľný čas počas štyroch mesiacov.

Aj táto súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku. Žiaci našej školy podľa veku spadajú do 2. a 3. kategórie. 

Po mesiacoch úsilia sme zožali prvé úspechy. Získaním plného počtu bodov sa dva naše tímy dostali na prvé priečky nielen na Slovensku, ale i v celkovom hodnotení. Tím Creators (Betka Šimšáleková, Hanka Makovníková, Ondrej Nôta a Tomáš Slašťan, všetci z V.A) a tím Einstein Inteligents (Terezka Božíková, Adamko Šimšálek, Maťko Makovník a Miško Nôta, všetci III.A) sa zúčastnia Medzinárodného finále v českom Nymburku. Tam predvedú svoj finálový pokus pred asi 200 divákmi a budú obhajovať svoju štvormesačnú prácu pred porotcami z Česka, Slovenska i Turecka. Budú reprezentovať nielen našu školu, ale zároveň Slovenskú republiku.

Všetci im držíme palce :) 

Ako sme sa umiestnili? Všetky tímy našej školy urobili množstvo experimentov a výskumov a dostali sa na popredné priečky v hodnotení. Sme na nich pyšní. 

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

SR

celkové

 1. stupeň ZŠ

 

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Creators

V. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

3. miesto

Einstein Inteligents

III. A

Mgr. Martina 

Mazúchová

400

1. - 2. miesto

2. miesto

Hen tí štyria

V. C,A

Mgr. Martina 

Mazúchová

387

5. miesto

10. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

RECY - ŽIACI

VII.C

Mgr. Darina 

Klementová

 

393

 

2. miesto

 

5. miesto


Aj my fandíme hokeju
Aj my fandíme hokeju

Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku sme zorganizovali pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka tematicky zamerané vyučovanie Aj my fandíme hokeju. Hokejové majstrovstvá sme využili na rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej vlasti (etická výchova). Niektoré aktivity boli zamerané na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí. Tému hokeja sme zapracovali do všetkých vyučovacích hodín tohto dňa. Vyučovanie sme spoločne odštartovali zaspievaním hymny MS 2019 „Macejko“ na chodbe pred našimi triedami. Dobre naladení sme sa pustili do riešenia hokejových úloh.

Žiaci tretieho ročníka sa na hodine slovenského jazyka popasovali s vymýšľaním podstatných a prídavných mien súvisiacich s MS (metóda brainstorming), zahrali si slovnú hru a tvorili básničky. Na matematike vyskúšali hokejovú násobilku, riešili slovné úlohy o hokeji a vypracovali hokejový pracovný list na zaokrúhľovanie čísel. V telocvični si zmerali chlapci sily vo floorbalovom zápase. Dievčatá sa zahrali na roztlieskavačky a z plných pľúc povzbudzovali svojich spolužiakov. Potom čakala odmena – beseda s trénerom a dvoma hráčmi juniorky HKM Zvolen a so spolužiakom Jakubom Zajacom, hráčom 3. triedy hokejovej. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o hre i o živote hokejistu. V závere vyučovania vypĺňali žiaci PL o slovenských zimných štadiónoch, na ktorých prebiehajú majstrovstvá v hokeji. 

Štvrtáci mali nachystané tri rôzne pracovné listy s témou MS. Celý čas pracovali vo dvojiciach. Najprv čítali o zimných štadiónoch v Bratislava a v Košiciach. Vypracovali niekoľko úloh súvisiacich s informáciami v texte zameraných na aplikáciu vedomostí o slovných druhoch. Na hodine matematiky pracovali s tabletmi. Vyhľadávali štatistické údaje o majstrovstvách, ktoré zapisovali do tabuliek. Vytvorili stĺpcový graf z jednej tabuľka a vyriešili niekoľko matematických úloh s využitím spomínaných štatistík. Nakoniec každý žiak vymyslel pre spolužiakov jednu slovnú úlohu o majstrovstvách. Na prírodovede vyhľadávali maskotov majstrovstiev za posledných 10 rokov. Keďže ide väčšinou o zvieratá, určovali do akého prírodného spoločenstva by živočícha zaradili. Na poslednú hodinu štvrtáci pripravili pre hokejistov a trénera otázky a traja žiaci viedli interview s nimi. Priestor dostali aj ostatní žiaci v bohatej diskusii.

Celý deň sa niesol v znamení hokeja a deti odchádzali domov plné dojmov a zážitkov.

Vyjadrenia žiakov:
Ráno pred prvou hodinou so zobrala vlajku a na chodbe sme zaspievali hokejovú hymnu Macejko. So slovenskou vlajkou mi pomohol Miško. Potom sme sa učili, ale na každej hodine boli úlohy o hokeji. Na telesnej výchove sme hrali floorbal, hra ma veľmi bavila. Cez štvrtú hodinu prišli mladí hokejisti a ich tréner. Po besede mi dali podpis na papier aj na ruku.

Hokejový deň sa mi veľmi páčil. Mohli sme sedieť a pracovať vo dvojiciach s kamarátmi. Písali sme pracovné listy. Boli zaujímavé. Robili sme aj na tabletoch, lebo sme tam hľadali výsledky a informácie o hokeji. Nevedel som sa dočkať poslednej hodiny. Vtedy prišli dvaja hokejisti a tréner. Rozprávali nám zaujímavé veci, na záver sme sa s nimi odfotili. 

Zápalky v rukách detí
Zápalky v rukách detí

Deti prvého stupňa zapojili do 16. ročníka celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave vyhlásenej generálnym sekretariátom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezidentom Hasičského a záchranárskeho zboru. Téma mala názov „Zápalky v rukách detí“. Vo výtvarnej súťaži sa naši žiaci umiestnili vo svojej vekovej kategórii na prvých dvoch miestach. 
Prvé miesto patrí Sáre Valentovej, ktorá nakreslila dielo s názvom Hasiči nás zachránia. Druhé miesto získal Zdenko Kováč s prácou Čas ohňa. 

Špeciálne cenu získal kolektív žiakov IV.A triedy. Tému poňali žiaci doslovne a zo zápaliek modelovali nápisy súvisiace s ohňom. Nápaditosť tretiakov ocenila aj porota a autorov trojrozmerných prác – plastík odmenila diplomom za kreatívnu prácu a výtvarným materiálom pre celú triedu. Diplom a ceny boli prevziať štyria zástupcovia triedy. Po odovzdaní cien vo všetkých kategóriách hasiči previedli deti po stanici a urobili ukážku ich práce 

Mosty medzi školou a životom (Erasmus+)
 logo Spolufinancované z programu EÚ

Mosty medzi školou a životom

Výmenný pobyt žiakov v Českej republike

Prvá mobilita žiakov a učiteľov pracujúcich v projekte Erasmus+ sa uskutočnila od 12. – 18. mája v Českej republike. Po nedeľnom príchode a noci strávenej v Mělníku sme v pondelok cestovali do južných Čiech. Ubytovali sme sa v malebnom penzióne Herbertov v blízkosti mestečka Vyšší Brod, na brehu rieky Vltavy. Hneď popoludní sme navštívili vodnú elektráreň Lipno a zoznámili sme sa s jej ekologickým významom. Večer nás čakal spoločný program so zoznamovacími hrami, ktoré nám uľahčili spoznávanie sa a spoločnú prácu na projekte.

V utorok ráno sa všetci žiaci rozdelili do zmiešaných skupín a na raftoch sme začali splavovať Vltavu. Na našej trase od Vyššího Brodu po Branné sme prechádzali viacerými zaujímavými miestami, malú prestávku sme si spravili na zámku Rožmberk. Spestrením splavu boli tzv. jezy – malé vodné diela slúžiace k zdvihnutiu hladiny rieky. Aj keď sme pôvodne zamýšľanú trasu kvôli počasiu nakoniec skrátili, zážitok sa nám nezmenšil ani v najmenšom.

V stredu sme navštívili mesto Český Krumlov, kde sme absolvovali prehliadku nádherného zámku a starobylého centra, ktoré je usídlené na polostrove vytvorenom kľukatou Vltavou. Popoludní po návrate do Herbertova sme sa znovu rozdelili do zmiešaných skupín a venovali sme sa bádateľským aktivitám, ktoré boli zamerané na rôzne vlastnosti vody. Merali sme napríklad rýchlosť prietoku a teplotu Vltavy, v odobraných vzorkách sme určovali zakalenie, pH, vodivosť, obsah uhličitanov, chloridov a to všetko pomocou systému Pasco. 

Vo štvrtok sme sa vybrali do prírodnej rezervácie Vrbenské rybníky, kde sme s ornitológom pozorovali vtáctvo. Na tomto území hniezdi viac než 80 druhov vtákov a oblasť sa vyznačuje bohatou a unikátnou faunou a flórou. Popoludní sme navštívili České Budějovice a jadrovú elektráreň Temelín. 

Posledný deň v škole sme dokončovali naše bádateľské aktivity, žiaci si všetky poznatky a zážitky zaznamenávali do denníka. Spolu s pani učiteľkou hudobnej výchovy sme nacvičili časť hudobnej symfónie Vltava od Bedřicha Smetanu. Popoludní nás čakal záverečný kultúrny program a prezentácie žiakov so zážitkami z celotýždňového pobytu. Večer sme ukončili prehliadkou mesta Mělník. 

Žiaci si z pobytu odniesli mnoho zážitkov, nadviazali nové priateľstvá, zdokonalili si jazykové znalosti a prežili nezabudnuteľný týždeň. 

Mgr. Katarína Melicherová


Auschwitz – Birkenau
AuschwitzBirkenau

Naša škola už pravidelne v spolupráci s CK Čekan organizuje zážitkovú exkurziu do KT Auschwitz – Birkenau (Osvienčim ) v Poľskej republike. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sme sa 15. apríla v skorých ranných hodinách vypravili na štvorhodinovú cestu. Počas nej účastníci postupne spracovávali informácie, ktoré nám poskytoval kvalifikovaný sprievodca. 

Žiaci samozrejme už k danej problematike isté poznatky mali v rámci prebratých učebných historických celkov a týmto spôsobom si ich mohli „oprášiť“ alebo doplniť. Cieľom exkurzie bolo na vlastné oči vidieť a vlastnej koži precítiť aké utrpenie zažívali tisícky väzňov nielen v tomto tábore. Dôležité bolo najmä uvedomenie si dôležitosti neopakovania sa niečoho podobného. Ako samotní žiaci po absolvovaní exkurzie povedali: „je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ a sú radi, že sa tejto exkurzie mohli zúčastniť.

Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania
Jožko Mrkvička a popolarizácia čítania

Koncom apríla znovu zavítal medzi deti Jožko Mrkvička. Prišiel autobusom z hlavného mesta a mal so sebou batoh plný zaujímavých kníh. Postupne čítal všetkým deťom prvého stupňa, pričom pre každý ročník mal pripravené iné čitateľské ukážky. Deťom prečítal niekoľko neznámych príbehov a knižných úryvkov. Počas čítania komunikoval a vťahoval do deja všetkých prítomných. Na záver predstavil vhodnú, pútavú literatúru pre detskú vekovú kategóriu. Čitateľské podujatie bolo veľmi milé, vtipné a zábavné. Deti prejavili o čítanie záujem, čo bolo cieľom tohto podujatia.

DP: Bolo to zábavné a vtipné. Najviac sa mi páčila kniha o tom, ako si zabudla Alicka desiatu. Tak isto sa mi páčila rozprávka o Maxovi a divočinách. Dúfam, že čoskoro prídete a budete nám čítať ďalšie knihy (odkaz pre J. Mrkvičku).

TĎ: Čítanie s pánom Mrkvičkom sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa s ním ako v krásnej rozprávke. Tie Najviac sa mi páčil Max a divočiny, Kvetko Neposedko na prechádzke a Malé biele chlpaté. Jožko Mrkvička má žiarivý úsmev.

TP: Prvá rozprávka bola o milej babičke, ktorá dobre varila a mala vnuka, ktorý mal za kamaráta kura. Spolu s kuraťom vyriešil problém medzi spolužiačkami. Potom s kuraťom začaroval kamaráta babičky na rezanec do polievky. Druhý príbeh bol o pánovi, ktorého stále prenasledoval jeho vlastný dom. Vymyslel veľa plánov, ako mu utiecť, ale nevyšli. Nakoniec za ním išla aj garáž a smetný kôš. A potom chceli ísť do parku. Príbehy sa mi páčili a aj Jožko Mrkvička bol super.

LN: Najviac sa mi páčil úryvok o kurati a Toníkovi. Dobre som sa pri čítaní zasmiala.

JD: Prišiel k nám dnes Mrkvička, neprišla s ním mačička.
Nehovoril blbosti, ale také milé smiešnosti.
Bola tam s ním zábava, taká dobrá úľava.
On má dcéru Alicku, zabudla si desiatu.

EB: S Jožkom Mrkvičkom bola zábava,
úsmev smútok našťastie udáva.
Veľa kníh nám prečítal, k tomu ešte opísal.

KK: Jožko Mrkvička, to je pán, vymyslel všetko, čo sa dá.
Zábavné má rozprávky, aj deťom ich prečíta.
Smiech k rozprávkam veru patrí.

Ako ďaleko je do Bruselu?
Ako ďaleko je do Bruselu? 

Všetko to začalo v jeden  marcový deň v kolektíve detí IV.C triedy. Do rúk sa im  dostal plagát, kde
bolo napísané: VYHLASUJEME SÚŤAŽ PRE VŠETKY MLADÉ VÝTVARNÉ TALENTY DO 15 ROKOV – UŽ ZNÁME I TIE NESMELÉ

Témy boli jasne stanovené: Európska únia – spoločenstvo suverénnych štátov. Štúdium a práca naprieč Európou. V čom sme rovnakí, v čom sme odlišní? Moja vízia EÚ – jej postavenie/poslanie vo svete, charakteristické črty. 

Nádejní výtvarníci - štvrtáci - začali diskutovať o tom, čo už o EÚ vedia. Zistili, že toho nie je málo. Ale, ako to VÝTVARNE stvárniť? Hneď sme sa dohodli na tom, že  vytvoria tímové dielo. Jeden tam chcel mať dopravné prostriedky, iný veľa prírody, niekto strom ... a zemeguľu. Dokázali sa dohodnúť a prepojiť všetky nápady. Hotové dielo bolo na svete o 2 týždne. Pomaličky ho dokončovali počas voľných chvíľ v škole. 

A potom získali OCENENIE ZA VÝNIMOČNÉ A ORIGINÁLNE STVÁRNENIE TÉMY. 

Všetky diela boli súčasťou výstavy pri príležitosti blížiacich sa eurovolieb a konferencie s medzinárodnou účasťou komunitných organizátorov. Štvrtáci v čase ocenenia boli v škole v prírode. Individuálnu cenu získala ešte Karolínka Poliačiková. Za všetkých hrdinsky prevzal cenu Maťko Král Tlieskala mu nielen spolužiačka Vivien, ale aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou.

Vyjadrenia tvorcov:
Myšlienka bola jednoduchá- urobiť  strom, ktorý vyrastá zo Zeme. Znázorňuje, že sa rozrastáme. Na strome namiesto listov sú štátne vlajky. Ak odíde z EÚ štát, jeden konár sa zlomí, ale strom to nezničí. Ak príde nový štát, tak konár dorastie. Cesty nás spájajú, a keďže nechceme veľa áut, tak sme ich nahradili bicyklami. Máme tu i veľa prírody, takže hory a lesy sú tu tiež.

Ako sme robili: 
Rozdelili sme sa do skupín, ale aj tak je to spoločný výtvor. Strom sme kašírovali a konáre vytvorili z pásky a drôtu. Postavy sme vytlačili a vlajky nakreslili sami. Na panákov sme nalepili na konáre, z modelovacej hmoty sme vytvorili hory, z farebného papiera zas stromy. Zem sme vyrobili z planéty Mars a namaľovali sme ju na modro. Potom sme nalepili mapu EÚ a pestro ju vyfarbili. Cesty máme kartónové a dopravné prostriedky tiež. 

Všetko sme polepili dokopy a vznikol výtvarný projekt: SME TU – SME TÍM.

Štvrtácka škola v prírode v Hronci
Štvrtácka ŠKOLA V PRÍRODE v Hronci

Príroda je miesto, ktoré nám ponúka svoje krásy, pohladenie pre dušu, upokojenie mysle i tela. Veporské vrchy sú tiež takým miestom a práve tie sa rozozvučali detským smiechom i krikom. V apríli sme sa my - štvrtáci - presunuli z našej základne do školy v prírode do Hronca. Malebná dedinka Hronec leží v údolí Čierneho Hronu na severnom okraji Veporských vrchov, približne 5 km západne od Brezna a 4 km východne od Podbrezovej. Len kúsok od nej nájdete rekreačné zariadenie Poniklec, ktoré nám bolo náhradným domovom i školou počas týchto piatich dní. 

Zažili sme dni plné prekvapení, hry v prírode, športové súťaže i spoločenské hry podporujúce formovanie optimálnych vzťahov a zdravé súťaženie v zmysle pravidiel fair – play rozvíjajúce prosociálnosť. Bungee lano, trojgate, horský golf no i naša Olympiáda sú len zlomkom aktivít , ktoré pre nás pripravili naši animátori – Aligátori (Amazonka, Jamajka, Burčo, Zubáč). 

Všetci sme ešte stále plní zážitkov a spomienok, ktoré v nás ostanú ešte veľmi dlho. 

ŠvP očami IV.C (vyjadrené v slovných druhoch)
Podstatné mená:
lopta, hokejka, ihrisko, bránka, Poniklec, vrchy, hory, kopec, lúky, príroda, škola, učebnica, lúky, príroda, jedlo, pitie, animátori, pes, kamaráti, večierka, izby, hry, golf.

Prídavné mená:
dobrá, veselá, smiešna, zábavná, rýchla, krátka, aktívna, veľká, milá, skvelá, veľkolepá, Veporské, šťastná, milá, rozbitá, bufetové, švédske, slnečná

Číslovky: 
piati, deväť, traja, štyridsaťšesť, desať, druhý, dvaja, dve, osem, štyridsaťštyri

Slovesá: 
učí, pripravuje, zabáva, zlepšuje, utužuje, hrať, kamarátiť, športovať, behať, jesť, liezť, užíva, piť, skrývať, hladkať, robiť, pozerať, pomáhať, baliť, cestovali, lúčili, mávam, stískal

Vítanie vtáčích poslov jari
Vítanie vtáčích poslov jari

Prvý aprílový utorok sa prváci, tretiaci a niektorí druháci zúčastnili na obrade zvanom Vítanie vtáčích poslov jari v Arboréte Borovej hory. Akciu pripravovali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene so spoluúčasťou pedagógov a študentov SOLŠ v Banskej Štiavnici. 

Naši žiaci sa zúčastnili interaktívnych prednášok s odbornými sprievodcami pánom A. Krištínom a M. Sanigom (UEL SAV) Zvolen. Zaujímavé informácie sa týkali odchytu vtákov i spôsobu krúžkovania. Najväčší zážitok bol, keď vybrali z vrecúška vtáčika, o ktorom sme sa rozprávali a potom ho dali vybranému žiakovi do rúk, aby ho vypustil do prírody. 
Zážitkom pre žiakov bolo aj privítanie p. riaditeľa, trúbenie na lesných rohoch, ukážky výcviku sokoliarov a rôzne animácie s dravcami. 

Praktický workshop viedli študenti. Žiaci s radosťou priraďovali obrázky vtákov k miestam kde sa v prírode nachádzajú, hádali hádanky, skúmali zvuky vtáčieho spevu, určovali, ktoré vtáky sú sťahovavé a ktoré nie... Názorné aktivity, postupné zoznamovanie sa s druhmi vtákov a prírodnými zákonitosťami. Návštevu arboréta sme ukončili prehliadkou záhrad a skleníkov, kde deti obdivovali rôzne druhy sukulentov, letničiek, kríkov... 

Žiakom, i nám pedagógom, sa outdoorové prírodné učenie veľmi páčilo. Kontakt s prírodou vždy poteší srdcia ľudí a odpúta od dnešnej rýchlej pretechnizovanej doby. 

Štvrtáci čítali prvákom a druhákom
Štvrtáci čítali prvákom a druhákom

Keď počujeme slovo marec, mnohým z nás sa v mysli vybaví úslovie marec mesiac knihy. Preto sme sa so štvrtákmi rozhodli pod záštitou našej školskej knižnice priblížiť mladším spolužiakom peknú knihu ruského autora Vladimíra Grigorieviča Sutejeva Rozprávky a obrázky. Táto kniha je plná rozprávok, v ktorých vystupujú zvieratká, pričom každá rozprávka nesie v sebe ponaučenie. Vybrali sme si tri rozprávky: Palička pomocníčka, Rozličné kolesá a Pod hríbom. Na hodinách čítania si štvrtáci rozdelili úlohy a cvičili rolové čítanie. Pomocou digitálnej prezentácie priblížili poslucháčom aj ilustrácie z tejto knihy. Nadšení mladší žiaci napísali štvrtákom poďakovanie a nakreslili niekoľko obrázkov zvieratiek z prečítaných rozprávok.

Reflexia štvrtákov
LP: Veľmi som sa na čítanie tešila. Bolo to zaujímavé, lebo sa všetci dívali na nás. Pani učiteľka vybrala najlepšie rozprávky pre prvákov a druhákov.
TB: Bolo to zaujímavé a poučné. Každý z našej triedy tam mal dobrú rolu a každý bol veľmi zaujatý dejom.
NV: Som rada, že som mohla čítať prvákom. Bol to dobrý pocit.
DB: Bolo super, že tie detičky boli tíško a dávali pozor.
TP: Cítil som sa ako na divadelnom predstavení. Bol som rád. že som mal rolu ježka.
KK: Páčilo sa mi, že sme všetci spolupracovali. Bola to zábava.
SV: Prváci prišli a my sme im začali čítať veselé rozprávky. Prváčikom sa to veľmi páčilo. Na konci boli veľmi šťastní.
VK: Nikto z prvákov nevedel, čo sa deje a všetci boli veľmi prekvapení. Čítali sme im tri príbehy. Mali sme texty na papieroch a aj na dataprojektore zasa obrázky. Všetkým sa to veľmi páčilo.

Jedno z poďakovaní druhákov
Milá IV.A!
Ďakujeme vám, že ste si na nás našli čas. Tie rozprávky boli krásne. Bola to radosť z poznania a počúvania. Škoda, že moja sestrička do školy bude chodiť až na budúci rok. Tie zvieratká to tak milo prežívali a ja som to prežívala s nimi. Síce tie rozprávky mám doma, ale takto krásne som to ešte nevidela. A preto Vám všetkým ďakujem! 

Fašiangová veselica

FAŠIANGOVÁ VESELICA

Školou dobrá správa letí,
tešia sa z nej všetky deti.
Už je to tak, práve dnes,
začína sa náš maškarný ples.

Fašiangy sú obdobím veselosti, spontánnej radosti, zábavy a my si aj preto pripravujeme masky na karneval. Ako každý rok, aj tento sme sa zabavili na našom fašiangovom karnevale, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci primárneho vzdelávania. 

Do vyzdobenej Kongresovej sály ŠD TU prišli deti vyobliekané v rôznych krásnych originálnych kostýmoch v sprievode svojich triednych učiteliek. No, skrátka, bola to hotová farebná rozprávková promenáda. 

Na zábavnom podujatí participovali aj členovia Žiackej školskej rady pod vedením p. Šafránovej, ktorí sa pripravili na rolu porotcov aj zabávačov. Farebnými tričkami upútali pozornosť mladších detí aj veľkáči z VIII.C, ktorí s malými kamarátmi veselo šantili a tancovali. 

Nechýbala dobrá nálada, hudba, tombola, súťaže a samozrejme vyhodnotenie kreatívnych masiek. Z fašiangovej veselice deti odchádzali spokojné, plné zážitkov. Do...fašiangovania!

Veselo na korčuliach
Veselo na korčuliach

Jedným z hlavných prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja detí je určite pohyb. Keďže medzi najobľúbenejšie zimné športy patrí korčuľovanie, ponúkli sme aj v tomto školskom roku našim prváčikom možnosť zúčastniť sa základného korčuliarskeho kurzu a vyskúšať si, čo na korčuliach dokážeme urobiť. Od 27. 1. do 13. 3. 2019 (každú stredu) sme vymenili pohyb a športovanie v telocvični za zimný štadión. Deti pod vedením profesionálnych tréneriek hravou formou získavali a zdokonaľovali svoje korčuliarske zručnosti. A veru sa im darilo. Výučba sa realizovala hravou formou s rôznymi pomôckami (farebné kužele). Každý účastník kurzu sa merateľne zlepšil v pohybových zručnostiach na ľade. Záverečnou odmenou bol účastnícky list/certifikát a sladké prekvapenie.

Konferencia Učiaca sa škola 2019 - Kritické myslenie
ZŠ P. Jilemnického 2 vo Zvolene zorganizovala regionálnu konferenciu Učiaca sa škola

Mgr. Ľuboslava Bieliková, 14. marca 2019 10:56  TASR (SkolskyServis.sk)

„V úspechu iných vidím inšpiráciu.“ Petr Ludwig

foto plagátu Učiaca sa škola 2019

Väčšina z nás pozná príslovie často prisudzované africkému kontinentu: „Chce to celú dedinu vychovať dieťa“. 
Príslovie naznačuje, že na to, aby sa dieťa stalo zdravým, angažovaným a aktívnym dospelým, do jeho prípravy by sa mali zapojiť všetci členovia spoločnosti. Vzdelané, zdravé, mysliace a sebavedomé deti neustále potrebujú (vo svojom vývoji a rozvoji) vysokú mieru prepojenosti ľudí i silnú podporu.

S cieľom zvýšenia informovanosti a prepojenosti výchovy, vzdelania v rodinách, v školách i v komunite organizuje naša škola (ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene) už siedmy rok vzdelávaciu regionálnu konferenciu s názvom Učiaca sa škola. Vždy na inú nosnú tému. V predchádzajúcich rokoch sme sa venovali ľudským právam, finančnej/spotrebiteľskej výchove a podpore čitateľskej gramotnosti. Spokojní účastníci vlaňajšej konferencie vyjadrili záujem pokračovať v téme podpory a rozvoja kritického myslenia. 

Riadiaci zamestnanci školy sa stotožňujú s myšlienkou, že dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú. Podnetné diskusie, okrúhle stoly, inšpiratívne pracovné dielne, príklady dobrej praxe, vzdelávacia konferencia. Aj to je obraz prvého marcového pondelka (počas jarných prázdnin), keď účastníci konferencie otvorili témy týkajúce sa kritického myslenia detí i dospelých. Takmer stovka učiteľov všetkých typov škôl i odborná verejnosť sa spolu zamýšľali nad otázkami ako viesť žiakov k tomu, aby vedeli pracovať s informáciami, ktoré k nim prichádzajú. Ako ich viesť k používaniu vlastnej mysle... Čím osloviť žiaka, aby neveril polopravdám, hoaxom, klamstvám, aby racionálne posudzoval svet okolo seba. Ako zapojiť žiakov do procesov, v ktorých budú sami zodpovední za formovanie vlastného vzdelávania a života. 

Hosťami konferencie boli aj odborní lektori: 
Dušana Bieleszová (mediátorka, redaktorka vydavateľstva Wolters Kluwer SR), 
Alžbeta Hrušovská (vyštudovala filmovú a televíznu réžiu, dnes učí cez projekt Teach for Slovakia)  a redaktor Denníka N Vladimír Šnídl, ktorý sa posledné tri roky venuje dezinformáciám na internete (autor vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie a knihy Pravda a lož na Facebooku). 
Konferenciu otvorila Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy, ktorá konferenciu organizuje. Ponúkla účastníkom príklady dobrej praxe, inšpiratívne projekty, ale aj skúsenosti týkajúce sa kurzov kritického myslenia deviatakov či portfólia pedagogických zamestnancov s názvom Autoškola kritického myslenia. V tvorivých dielňach účastníci otvárali témy hľadania pravdy, intelektuálnej zvedavosti a zrelosti, vyhodnocovania faktov, efektívneho rozhodovania a učenia argumentácie. 

Na organizátorskej škole preferujú učitelia vo vyučovaní analytické riešenie problémov. Od detí požadujú zdôvodnenia, učia ich predpokladať dôsledky a spolu riešia komplexné hádanky. Postupne a primerane veku hľadajú argumenty a protiargumenty nielen pri samotnom vyučovaní, ale aj na báze každodenných maličkostí. Učia sa čo najlepšie odpovedať na potreby a záujmy detí opierajúc sa o deklarované hodnoty školy, rodiny i spoločnosti. 

Otázku vzdelávania pre budúcnosť rieši celý svet. Ak by sme sa chceli inšpirovať vo Fínsku, tak to, čo je u Fínov stále závideniahodné, je ich schopnosť viesť permanentnú spoločenskú diskusiu o potrebných zmenách vo vzdelávaní s pohľadom upretým do budúcna a odvaha pustiť sa aj do zložitých reforiem a zatiaľ neoverených inovácií. Dôkazom toho je aj zverejnená vízia žiaducich zmien. Fínsko sa má stať krajinou, kde sa všetci (deti i dospelí) radi učia. K jej naplneniu však vedú pomerne náročné stratégie, ktoré vyžadujú zmenu tradičného prístupu ku vzdelávaniu.
Aj slovenské školy majú svoje vízie. Dnes už vieme, že prebiehajúca reforma v školstve môže naplniť len časť z nich. Aj preto nečakáme na pokyny zhora (z ministerstiev), už roky iniciujeme zmeny zdola nahor. Je zaujímavé, že účastníci konferencie svojim aktívnym prístupom dotvárali aktivity a nápady, ktoré nevyžadujú školskú reformu ani príliv financií. A napriek tomu viditeľne inovujú procesy učenia a učenia sa.
 
Ďakujem podporovateľom za pomoc pri príprave regionálnej konferencie a pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe ďalej. 

                   Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene

Spätná väzba od účastníkov

Dobrý deň, pani riaditeľka,
touto cestou by som vám rád ešte raz poďakoval za dnešný seminár. Z mojej strany hodnotenie úplne na výbornú.
Pre mňa je vždy najpodstatnejšie, že keď ma uvoľní redakcia na celý deň, tak aby som ten čas mohol využiť čo najefektívnejšie, tzn. mať možnosť osloviť čo najviac ľudí. Vo vašom prípade sa presne toto naplnilo. Bola to výborná kombinácia, že najprv kratší referát pre väčšie publikum a potom seminár pre menšie publikum.
Po organizačnej stránke tiež super. Hoci to robíte, ako hovoríte, na kolene, vidieť že už v tom máte prax. Bolo to profesionálne, aj s tým ako bolo o nás postarané. Jedlo bolo super, darčeky potešili, naozaj moja radosť.
Ak by ste o tento typ semináru stali aj v budúcnosti, z mojej strany maximálna ochota. 
Vladimír Šnídl

Regionálna konferencia vo Zvolene priniesla aj tento rok náročné témy podané zrozumiteľným a ľudským jazykom. Prierez aktivitami školy v úvodnom vstupe pani riaditeľky bol veľkou inšpiráciou a príkladom toho, ako umožniť žiakom zážitkové učenie v reálnych situáciách, na konkrétnych témach a projektoch školy. 
V rámci seminára sme sa zamerali na prekonávanie prekážok kritického myslenia pedagogických zamestnancov. Skupina učiteľov a vychovávateľov, s ktorými som mala možnosť pracovať, otvorila v uvoľnenej atmosfére zaujímavé diskusie, ktoré súviseli aj s klímou, kultúrou školy a potrebou rešpektovať rozdielne názory a vnímať rôzne uhly pohľadu. Veľmi príjemným zážitkom bolo aj to,  že žiak, ktorý fotil seminár, sa chvíľku do debaty pedagógov aj zapojil a pridal svoj "pohľad na vec". Takto si predstavujem zdravú sebavedomú mládež, ktorej nechýba ani slušnosť a zdvorilosť. Konferencia bola zorganizovaná veľmi profesionálne a ja ďakujem za príjemne strávený deň.
Dušana Bieleszová

Zúčastnila som sa tvorivom workshope Klamstvá a konšpirácie.
Konferencia mi dala veľmi veľa a myslím že informácie, ktoré som sa dozvedela, určite využijem.
Odporúčam pre mediálnu výchovu každému učiteľovi. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť na konferencii. Určite by som si rada vypočula aj iné workshopy, ktoré ste ponúkali.
Erika Ivanová, ŠZŠ Zvolen

Ďakujem za pozvanie na tohtoročnú konferenciu Učiaca sa škola. Podujatia som sa zúčastnila druhý raz a opäť bolo pre mňa podnetné.
Zvlášť ma zaujala téma Klamstvá a konšpirácie na workshope pána Vladimíra Šnídla. Informácie o svete médií boli pre mňa prínosom nie len pre moju pedagogickú prax, ale aj pre môj osobný a občiansky život. Oceňujem linky a odkazy na programe, super pomôcka. Organizátorom konferencie prajem veľa tvorivých myšlienok do ďalšieho ročníka.
Lucia Bošľová

Ako bývalej žiačke tejto školy mi bolo cťou zúčastniť sa už druhý rok po sebe konferencie Učiaca sa škola. Veľmi si vážim, že som dostala pozvanie, pretože ma všetci prednášajúci veľmi zaujali a mala som problém vybrať si iba jeden workshop. Nakoniec som sa rozhodla pre pána redaktora z Denníka N, ktorý ma svojím rozprávaním veľmi upútal. Myslím si, že však všetky témy boli určite veľmi prínosné ako pre učiteľov tak určite aj pre iné publikum.
Alexandra Poliačiková

Konferencia Učiaca sa škola, ako aj workshopy, boli veľmi podnetné, plné nových informácií o kritickom myslení a inšpirácie, ako kritické myslenie rozvíjať u žiakov v našej škole.. Som veľmi rada, že som sa konferencie, spolu so štyrmi kolegyňami, mohla zúčastniť. Škoda, že som o nej nevedela už aj minulý rok. Na budúci rok si ju nenecháme ujsť. Všetko ste mali zorganizované na úrovni, zaujímavé prednášky, konkrétne Vaša ma zaujala a odniesla som si pár inšpirácií čo robiť aj v našej škole, škoda že si napamätám všetko:), oceňujem aj dobrú kávu a horúci čaj s občerstvením, ale na to som u Vás už zvyknutá zo stretnutí proaktívnych škôl, klobúk dolu:)Workshopy všetky kolegyne chválili, budeme si o nich referovať na Tíme pre rozvoj školy, aby z toho mali niečo aj ostatní zamestnanci.
Petra Belanová, riaditeľka ZŠ s MŠ Brehy


Najzásadnejšie poznanie mi priniesla prezentácia pána Šnídla o manipuláciách a konšpiráciách na Internete. Je až zarážajúce, aká masa (dospelých!) ľudí nekriticky prijíma a ďalej šíri zmanipulované informácie - ktoré veľmi šikovne cielia na ich predsudky (anti-vakcinačné kampane, migranti, ...) 
Dospelých už asi nezmeníme, ale odkaz pre deti je jasný - neverte všetkému, čo vidíte na Facebooku.
Ďakujem za pozvanie Peter
Sliacky, zástupca rodičov

Som rada, že som sa zúčastnila tejto prínosnej a zaujímavej udalosti. Oceňujem hlavne oboznámenie sa s  fungovaním toku informácií na facebooku p. lektorom Vladimírom Šnídom. Facebook je zdrojom rýchlej komunikácie a rýchlej výmeny informácii, čo je pozitívne, len je otázka aké informácie sú nám podsúvané, či sú pravdivé a čo všetko ovplyvňujú. Hlavne deti a mládež sú v tejto oblasti najzraniteľnejšie, preto je dobré sa touto témou zaoberať a učiť ich kritickému mysleniu. Ďalej ma zaujala aj prednáška pani Alžbety Hruškovej z organizácie Teach for Slovakia, jej individuálny prístup k žiakom a snaha vysvetliť príčiny aj ich negatívneho správania, ktoré je často spôsobené neľahkým prostredím, v ktorom žiak vyrastá. Len tak môžeme pomôcť deťom, keď sa  zaujímame o to, čo ich trápi. Témy boli hlboko inšpirujúce a podnecujúce.
Viera Skaláková, OŠ MÚ Zvolen

Vo svete s neustále narastajúcim množstvom informačných zdrojov je niekedy ťažké orientovať sa v spleti prezentovaných faktov. Aj učitelia čelia náročnej výzve poradiť si s týmto fenoménom vo výchovno-vzdelávacom procese. Uskutočnenie regionálnej konferencie pod hlavičkou Učiaca sa škola umožnilo účastníkom rozšíriť si svoje obzory v oblastiach rozvíjania kritického myslenia u žiakov, odhaľovania možných spôsobov manipulácie, ako aj premysleného budovania pozitívnej klímy v triede i medzi kolegami. Prínosom pre účastníkov konferencie bolo i poukázanie na princípy zmien v prístupoch pri smerovaní dnešnej mladej generácie ku kritickému vnímaniu okolitého sveta i pomenovanie konkrétnych nástrojov využiteľných v školskej praxi. Ako zástupcovia školskej inšpekcie si ceníme  aktívny záujem pedagógov o progresívne využívanie inovatívnych foriem a metód vo výchove a vzdelávaní  súčasnej generácie. Pre nás všetkých je veľmi dôležité, aby „učiteľ nezabudol učiť sa“, lebo dobrú školu tvoria dobrí učitelia, ktorí budú voči svojim žiakom empatickí, pri rozhodovaní dokážu využívať reflexiu, sebareflexiu, mediačné zručnosti a kritické myslenie. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene za realizáciu takéhoto podujatia, ktoré obohacuje a prispieva k profesionálnemu rozvoju všetkých, ktorým záleží na kvalite vyučovania na našich školách a na výchove samostatne a zodpovedne mysliacich žiakov.
Zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, ŠIC Banská Bystrica


Dobrý deň,
konferencia splnila moje očakávania, stretla som sa s výbornými ľuďmi, načerpala som nové inšpirácie pre moju prácu.
Mariana Sujová


Chcem sa poďakovať vedeniu i kolegom z Trojky za veľmi pekne zorganizované podujatie. Veľmi dobrý bol úvodný vstup, kde každý z lektorov priblížil svoju tému a tým zároveň oboznámil prítomných so základnými pojmami k téme. Po úvodnej časti sme pracovali v jednotlivých pracovných skupinách a venovali sme sa konkrétnej danej téme. V našej skupine bola výborná atmosféra, lektorka bola veľmi dobre pripravená a tému prezentovala netradične - prostredníctvom filmu. Pracovali sme v menších skupinkách na konkrétnych úlohách. Cez ne sme si uvedomovali, čo to vlastne je kritické myslenie a ako ho môžeme využiť v učiteľskej praxi. 
Pozitívom takýchto stretnutí je i to, že sa stretneme kolegovia z viacerých škôl a môžeme si vymeniť skúsenosti a postrehy, čo tiež každého obohatí. 
Jana Čillíková, ZŠ SliačKonferencia bola pripravená na vysokej úrovni, bola som príjemne prekvapená. Oceňujem organizačné zabezpečenie, všetko klapalo ako hodinky, výborné občerstvenie bolo tiež veľké plus. Ja som sa zúčastnila workshopu Klamstvá a konšpirácie - oceňujem výber lektora - vedel o čom hovorí, má skúsenosti, snažil sa nám odovzdať čo najviac, páči sa mi ochota odovzdať nám aj jeho pracne spracovanú prezentáciu. Táto téma ma zaujala, ak budete robiť niečo podobné, rada sa zúčastním.
 Sylvia Tichá, CPPPaP Zvolen

V úvode sa Vám chcem ospravedlniť, že na konferenciu reagujem až teraz. Mám na to dva dôvody: 
Prvý je ten, že sa mi to muselo v hlave rozložiť. Druhý je ten, že po tom čo som zistil, že by sa patrilo za možnosť byť na úplne skvelej akcii poďakovať, som sa k tomu nešiel dostať.
Na tejto skvelej konferencii som sa cítil veľmi dobre, lebo som bol na "druhej strane triedy" a bolo to veľmi dobre zorganizované - vďaka Vášmu kolektívu.
Posielam Vám text, ktorý som napísal pani Hrušovskej a ten hovorí za všetko, čo mi Vami organizovaná akcia priniesla a v čom ma povzbudila.
„Dobrý deň pani Hrušovská, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za príjemne a hodnotne strávený čas v pondelok vo Zvolene na konferencii. Obdivujem Vašu schopnosť pracovať s náročnými žiakmi, aj keď ste ešte mladá a v praxi ste krátko. Vaša prirodzená erudovanosť a prirodzený prejav mi pomohli objaviť možnosť znovu s väčším elánom, chuťou a nasadením vchádzať do budovy našej školy a do triedy medzi našich žiakov.
Vašou prednáškou ste ma povzbudili a prišiel som na to, že svoju prácu nerobím zle a môžem v nej pokračovať, aj keď s možno väčším nasadením“.
Veľmi rád sa na konferencii znovu zúčastním. S pozdravom
Róbert Kováč, ŠZŠ Zvolen


Pre mňa bola konferencia veľkým prínosom. Pozitívne hodnotím výber tém a lektorov, ktorých som si mohla vypočuť na úvod - až mi bolo ľúto, že sa nemôžem zúčastniť na všetkých workshopoch, lebo všetci lektori v úvodnej ochutnávke obsahu workshopu priniesli inšpirácie, otázniky a nové vízie.
Osobne som sa zúčastnila workshopu Klamstvá a konšpirácie s pánom Šnídlom. Keďže sa vo svojej práci venujem aj téme kyberšikana a bezpečnosť na internete, dozvedela som sa veľa užitočných informácii, viem, čo doplním do obsahu svojich besied a čo budem ďalej posúvať deťom. Už v ten deň som si kúpila aj knihu Emoji, do ktorej som sa s chuťou pustila. 
Téma kritického myslenia je veľmi aktuálna a ja sa už teraz teším na ďalší ročník konferencie.
Veľká vďaka za organizáciu tohto podujatia.
Jana Šimšáleková, CPPPaP Zvolen


Bola som spokojná aj tento rok. Najviac oceňujem lektorku Betku na zažitom workshope (za jej energiu, nabudenie, nové nápady a prínos pre mňa ako prvostupniarky). Prínosom sú jej realizované konkrétne aktivity.
Srdečná vďaka, verím, že aj budúci rok budem môcť prísť :)
E. Marková, ZŠ Budča

Palmový olej. Povedzme mu svoje NIE!
Palmový olej. Povedzme mu svoje NIE!

Jedlo je pre človeka neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Päťkrát denne si dávame do úst jedlo, ktoré ovplyvňuje nielen naše telo a dušu, ale aj telo a dušu našej planéty. Čo jeme dnes, ako sa pozeráme na stravovanie dnes, ovplyvňuje vo výraznej miere aj našu spoločnú budúcnosť a zdravie. Zástupcovia Žiackej školskej rady sa spoločne s riaditeľkou školy sa rozhodli požiadať vedúcu školskej jedálne a prevádzkovateľa desiatového automatu o zaradenie cukroviniek bez palmového oleja pre výdaj mliečnej desiaty, príp. k obedu v školskej jedálni. Už v decembri 2018 na Mikuláša sme v škole od Rady rodičov dostali balíčky - sladkosti bez palmového oleja a ovocie.

Na začiatku sme absolvovali semináre s videoprezentáciou, ktoré viedol člen ŽŠR Tomáš Blaženec. Dozvedeli sme sa, že používanie palmového oleja v mnohých potravinách neškodí len nášmu zdraviu, ale rovnako ohrozuje prírodu, zvieratá a jeho pestovanie môže v budúcnosti spôsobiť ekologickú katastrofu. Palmový olej sa nájde doslova všade – v margaríne, čokoláde, sušienkach, cukrovinkách, cereáliách, čipsoch, slaných pochutinách, pukancoch, pečive, zmrzline, čokoládových nátierkach, v rôznych polotovaroch a mäsových výrobkoch. 

Napriek tomu, že palmový olej obsahuje aj celý rad vitamínov, jeho rafináciou je zbavený väčšiny prospešných látok a stáva sa nasýteným tukom, ktorý naopak zdraviu škodí a nie je vhodný pre deti. Dôvodom jeho používania rôznymi výrobcami je ten, že je lacný a univerzálny. Pri jeho pestovaní dochádza ku klčovaniu tropických dažďových pralesov, odlesňovaniu, čo výraznou mierou prispieva ku klimatickým zmenám na planéte. 

Čo sa dá proti tomu robiť? 
My, spotrebitelia – deti, rodičia, zamestnanci školy - máme veľkú moc. 
Najzákladnejším krokom, ktorý môžeme urobiť, je nekupovať výrobky obsahujúce palmový olej. Ďalšou vecou je písať firmám, aby ho zo svojej výroby vylúčili. Použime svoj hlas na zmenu, ktorú chceme vidieť, pretože mlčaním ešte nikto nič nezmenil.

Chceme náš hlas použiť na zmenu a požiadať Vás, aby ste výrobky s PO v rámci možnosti zo školského stravovania vylúčili.

Týmto krokom by sme spoločne vykročili k zlepšeniu nášho zdravia a zdravia našej planéty. Cez prestávku sme vo vestibule vystavovali cukrovinky bez palmového oleja. Napríklad aj česká spoločnosť Emco vo svojich produktoch zdravej výživy (müsli, ovsené kaše a sušienky) vymenila palmový olej za repkový olej a znížila tak obsah škodlivých nasýtených mastných kyselín. Naša zvolenská spoločnosť DRU bola dokonca medzinárodne ocenená, že do svojich výrobkov nepridáva palmový olej (tyčinky, rezy). Na trhu je veľa výrobkov, ktoré neobsahujú palmový olej: Brumík, Celozrnné brusienky/zázvorky, Celozrnné Vannesky, Makovky, výrobca Haribo, Mentos, TicTac, Bon Pari, Orion, Lefefood, Mentos, Fin Care, Nature Line ai.

Kontrabasový workshop
Kontrabasový workshop     
 
kontrabas
Koncert v škole iba pre nás. Zažiť dotyk pozitívnej, inšpirujúcej hudby, ale mať aj možnosť dotknúť sa hudobného nástroja. Môcť si chytiť, poťažkať, pohladiť... najväčší sláčikový hudobný nástroj s hlbokým tónovým rozsahom.

To všetko bolo umožnené deťom z tried APROGENU (2. - 5. ročník) túto marcovú stredu. Medzi nich zavítali poslucháči Akadémie umení z Banskej Bystrice, bývalá žiačka školy - kontrabasistka Janka, huslista Peťo a Aynur z Ruska, ktorý tiež hrá na kontrabase. 

Zážitkové učenie. Spojenie talentov a budúcich hudobníkov. Očarenie slovom, lahodnými tónmi sláčikových nástrojov, ale aj ukážky koncertov v digitálnej podobe z koncertných siení. Množstvo zodpovedaných otázok, veľa dojmov, radosti a silných emócií...

Konečne som videl krásny kontrabas zblízka. Páčilo sa mi ako hrali rôzne skladby a typové žánre. Malo to na mňa uspokojujúci vplyv.
Richard

Ocenila som, že sme sa učili hravo. Prišli aj iné deti z iných tried a učili sme sa spolu. Zaujalo ma, že na akadémii umenia študuje aj nadaný hudobník z Ruska.
Terezka

Na kontrabase sa dá zahrať aj moderná hudba ako despacito. Najviac ma zaujalo, ako nám hostia na začiatku vysvetlili z čoho sa skladá kontrabas. Celý koncert bol veľmi krásny a príjemný.
Vivien

Prvý raz v živote som videla kontrabas. Je naozaj väčší ako som čakala. Má krásny zvuk. Vážne, pre deti čo zvažujú, že sa prihlásia na husle, mám radu – berte kontrabas.
Michaela

Môj dojem: bolo to úžasné, veľmi zábavné a super sa im darilo. Za nič na svete by som to nevymenil. Páčilo sa mi, že si na nás našli čas.
Michal

Kontrabas. Čo je to? Veľká basa? Alebo nejaké husle zasa? 
Aha... to je kontrabas. Bodcom vyvýšený a kobylkou ozvučený.
Hrá sa na ňom sláčikom, nezdriemneš si pri tom.
Vladko

Strom priateľstva

Strom priateľstva

Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch. Keď sa v našom srdci usadí veľká bolesť a máme priateľa, ktorý nás podrží, to je ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút (to je ozajstný KAMARÁT).

Štvrtáci so svojimi p. učiteľkami (IV.C, IV.B) pripravili k Valentínovi pár inšpirácií a hier, pomocou ktorých si žiaci školy mohli utužiť vzťahy s kamarátmi. Nachádzali sa vo vestibule školy. Čakal tam na nich strom priateľstva, ktorý potreboval pomocou nich rozkvitnúť. 

Do pripravených srdiečok deti vpisovali odkaz pre svojho kamaráta. Zábavu i potešenie našli pri hre Srdiečkové piškvorky a Valentínska škôlka. Z reakcií detí vieme, že naše srdiečkové aktivity deti zaujali a vestibul školy sa rozžiaril pozitívnymi emóciami. 

A pre celé osadenstvo pripravili aj školskú reláciu a množstvo originálnych básničiek. Budú uverejnené v ročenke školy. Ale aspoň jednu pre potešenie..

 

Valentín
Vo vestibule sú naše korene lásky
a v mojom peračníku voskovky.
Ak sú naše srdcia roztrhané
budú zase pospájané.
Žiadna zloba nie je vítaná,
ale láska pýtaná.

Februárová lyžovačka

Februárová lyžovačka

Polrok v škole ubehol ako voda a my sme sa tešili na lyžovačku. Aj tento rok sme navštívili stredisko SKI Krahule. Naložili sme batožinu a lyže, sadli si do autobusu, zamávali rodičom a tešili sme sa na týždeň plný prekvapení. Cesta ubehla rýchlo, ubytovanie ešte rýchlejšie a ani sme sa nenazdali a už sme lyžovali na svahu. 

Program pozostával z dvoch lyžiarskych blokov, teoretickej prípravy a večerného programu. Mali sme aj pol dňa voľna, počas ktorého sme sa zabavili budovaním (tvorbou) snežných stavieb a guľovaním. Počasie nám prialo a všetci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku, boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení. 

Ciele kurzu boli splnené, všetci lyžiari si osvojili či zdokonalili v technike zjazdového lyžovania, zvládli teoretické preskúšanie. V kolektíve sa upevnili priateľské vzťahy a osobnostné vlastnosti žiakov. Účelom bolo aj vytvoriť pozitívny vzťah k prírode, dodržiavanie horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a zodpovedne sa správať na svahu.

Modelovanie s hlinou
Modelovanie  s  hlinou

Pod vedením skúseného lektora Mareka objavili prváci, tretiaci, štvrtáci a piataci čaro práce s hlinou. Je možné, že na vyučovaní zažili prvú skúsenosť s modelovaním z hliny. Učili sa dotýkať a spoznávať svet a cez hmatové vnímanie ho uchopovať a chápať. Hmatové podnety sú veľmi dôležité pre psychický a citový vývin detí.

Marek sa dlhodobo venuje keramickej tvorbe a tak detské originálne výtvory doma v peci vypálil. Videli sme, že práca s hlinou rozvíja detskú fantáziu, kreativitu a trénuje sústredenie. Zároveň účinne pôsobí aj proti stresu. Hlina má v sebe niečo magické, práca s ňou prináša takú čistú radosť a modelovanie z nej je fascinujúce. Fajn, deti sa cítili príjemne, šťastne... a dnes hlinené pokladničky i postavičky zdobia police v detských izbách.

Vianočná zbierka UNICEF
Vianočná zbierka UNICEF ♥

Chceme dať šancu deťom na uzdravenie a nádej na lepší život 
– pocit, že nie sú svetu ľahostajné, napriek tomu, že žijú 
vo vzdialených krajinách...

UNICEF je jedinou organizáciou OSN, ktorej činnosť nie je financovaná z rozpočtu OSN - všetky programy na pomoc deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a celú neodkladnú pomoc v krízových situáciách, môže UNICEF uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom darcov. 

Sme radi, že naša škola patrí ku každoročným dobrovoľným prispievateľom Vianočnej zbierky UNICEF. Na Slovensku sa spoločne podarilo vyzbierať krásnu sumu 19 130,76 EUR. Príspevok od našich zamestnancov, žiakov, príp. ich rodičov bol 127,26 €. Celá suma bude venovaná na pomoc deťom v Subsaharskej Afrike, ktoré trpia podvýživou. Aj vďaka podporovateľom zo žiackej školskej rady im bude poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť, vysoko nutričná výživa, voda...

Diplom za účasť na Vianočnej zbierke UNICEF 2018 
Úspešný Mladý filmový tvorca 2018
Úspešný Mladý filmový tvorca 2018

V minulých rokoch sme sa na informatike s piatakmi venovali tvorbe animácií. Využívali sme metódu Stop Motion, kde animovaný (umelo vytvorený) pohyb vytvárali prostredníctvom odfotenia polohy objektu, jeho jemným posunutím a opätovným odfotením. Vznikli tak úžasné animácie. 

Tento rok sme sa zapojili do súťaže Mladý filmový tvorca, ktorú organizuje už štvrtý rok agentúra SEA Agentúra pre vzdelanie a vedu. Do tejto celoslovenskej súťaže sme poslali štyri práce. Dve boli na tému Bezpečne do školy a dve na tému Voda a jej význam

Nesmierne nás potešilo, keď sme zistili, že sme získali umiestnenie v oboch kategóriách. Paula Tomášová získala 2. miesto za animáciu s názvom Voda, matka života a Ruthy Urbánková získala 3. miesto s animáciou, ktorú nazvala Ako správne do školy. Ich oceňovanie prebehlo na vysokej úrovni 8. novembra 2018 počas veľtrhu Bibliotéka a pedagogika za účasti generálneho riaditeľa bratislavskej Incheby. Dievčatá získali super kamerku a poukážky na knihy. 

Ešte raz blahoželáme a veríme, že toto nebol posledný animátorský úspech. 

Všetky ocenené práce si záujemcovia môžu pozrieť nhttp://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-mlady-filmovy-tvorca/vysledky-4-rocnik.

Vianočná škola pohybu
Vianočná škola pohybu

„Hýb sa, športuj, zacvič si, vlastné zdravie daruj si!“

Radosť z pohybu, inšpirácia k využitiu voľného času v rodine, či pozitívne ohlasy z predchádzajúcich ročníkov, to sú dôvody pre realizáciu športového dopoludnia pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania. Vianočná škola pohybu sa už tradične koná posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami, ako jedna z možností poskytujúca rozvoj spontánneho športového vyžitia detí.

Cvičenia na stanoviskách boli zamerané na rozvoj koordinácie pohybov, obratnosti, vytrvalosti, trpezlivosti a spolupráce. Na dodržiavanie pravidiel fair play, či usmerňovanie správnej techniky cvičenia žiakov, dohliadali tí skúsenejší – starší žiaci, členovia Žiackej školskej rady a mediálneho krúžku. Pred vstupom do telocvične, pod vedením  peer aktivistiek, diskutovali o zlozvykoch páchaných na vlastnom zdraví, ako napr. prejedanie sa sladkosťami, dlhé sedenie pred televíznou obrazovkou, uprednostňovanie hrania sa virtuálnych hier pred stretnutím s kamarátom. 

To nezdravé žiaci symbolicky zanechali v odchádzajúcom roku 2018, a nové lepšie, zdravšie si so sebou zobrali do roku 2019.

Organizátori pohybovej školskej akcie dúfajú, že šťastné, spoločné prežité chvíle a skúsenosti získané počas športového zápolenia si žiaci prenesú do súkromného života.

Vianočná pošta
Vianočná pošta 

Žiaci štvrtého ročníka a žiaci III.C triedy tento rok po prvýkrát reagovali na výzvu z web stránky Pohodovo: Spravme Vianoce neznámym starkým!

Týmto sa zapojili do projektu Vianočná pošta. Projekt prebieha druhý rok a jeho cieľom je poslať do domovov dôchodcov vlastnoručne vyrobený vianočný pozdrav tak, aby každý senior dostal detský vianočný pozdrav. Po úspešnej registrácii deti obdržali mená seniorov z troch domovov dôchodcov. A tak spolu vyrábali a posielali 34 vianočných pohľadníc do Veľkej Lomnice, 13 pohľadníc do Bratislavy a 21 pohľadníc do Radvane nad Laborcom. Spoločnými silami spríjemnili seniorom sviatočné dni osobnými, maľovanými pozdravmi a blahoželaniami. Vianočná pošta sa dostala medzi finalistov Detský čin roka.

Rytierska pasovačka
Rytierska pasovačka 

Dňa 23.novembra 2019 sa základná škola Trojka zmenila na kráľovstvo, v ktorom sa monitorovalo dodržiavanie rytierskych zásad, cností a ovládanie prváckych remesiel. Najprv plnili rytieri a princezné neľahké úlohy, ktoré im v škole zadali členovia žiackej školskej rady, popoludní úlohy zadával veličenstvo - kráľ na nádvorí Zvolenského zámku. Prváci zložili slávnostný sľub v obradnej sieni v prítomnosti vedenia školy, predstaviteľov mesta i svojich rodičov.

My, prváci, Vám oznamujeme, 
že na hodinách vždy pozorní budeme.
Pripravíme sa poriadne, 
desiatu zjeme každopádne.
Písmenká a čísla úhľadne napíšeme perom,
nakloníme ich vždy správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržíme vždy radi,
lebo chceme byť všetci kamaráti.
Zvládnuť to všetko usilovať sa budeme, 
to Vám dnes slávnostne sľubujeme.

A tak sa kráľovstvo TRETEJ ŠKOLY ZVOLENSKEJ aj tento školský rok 2018/2019 môže hrdiť svojimi princeznami a rytiermi. 

Záchrana som ja Ďalší úspech žiakov z TROJKY!
Záchrana som ja Ďalší úspech žiakov z TROJKY!

Byť s tými, ktorí pomáhajú, je lepšie,
ako byť s tými, ktorí vám nepomôžu.

Je veľmi dôležité v rámci vzdelávacieho procesu odovzdávať školákom nové poznatky z rôznych oblastí a zároveň v nich podporiť rozvoj o pocity zodpovednosti, solidarity a empatie ku všetkým, ktorí to potrebujú. A nielen to. Dôležitú úlohu zohráva aj odvaha - nebáť sa a hlavne vedieť, ako nielen sebe ale aj kamarátom a spolužiakom pomôcť v situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť každý deň. 

Aj o tom je práve projekt ZÁCHRANA SOM JA

Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Projekt podporila Nadácia Allianz a NO Falck. Úlohou bolo napísať príbeh, ktorýmusí byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré budú priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to: 
ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112, 
ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách, 
ilustrácia podľa vlastného výberu.

Lákadlom boli aj ceny 50 triednych kolektívov mohlo vyhrať:
- AED – automatický externý defibrilátor pre školu, 
- akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor,
- zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ. 

Do 2. ročníka projektu sme sa zapojili aj my žiaci III. C a IV. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek a túto neskutočnú cenu sme vyhrali!
Deti o  projekte napísali:
Celé toto „haló“ sa začalo iba nevinným počúvaním pesničky Separ a Seprp KPR (kardiopulmonálna resuscitácia). Akonáhle sme ju dopočúvali, pani učiteľka nám začala rozprávať o súťaži ZÁCHRANA SOM JA. Najprv sme si mysleli, že je to nejaká hlúposť, ale potom, keď nám povedala, že sa tam dá vyhrať AED (automatický externý defibrilátor), tak sme sa všetci začali na seba dívať a došlo nám, že to hlúposť nie je. Na každom pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove sme sa venovali tejto téme. Písali sme príbeh a kreslili obrázky. Na jednej hodine slovenčiny sme sa rozprávali o písaní listov a pri tejto príležitosti sme odovzdali aj štvrtácku poštu a poslali to do Bratislavy. Raz na stretnutí so štvrtákmi nám pani učiteľky ohlásili, že sme vyhrali hlavnú cenu. A tak k nám prišla vzácna návšteva. Ujovia a tety z Falck-u nám porozprávali a demonštrovali prvú pomoc. Pri tejto príležitosti nám odovzdali hlavnú výhru AED. Vidíte, že iba obyčajná súťaž sa môže zmeniť na najkrajšie chvíle vášho života.
- O niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sme VYHRALI. Jupííí! Tak a už je to tu, odovzdávanie cien. Naučila som sa, ako ľuďom  zachraňovať život. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. 
Najlepšie je na tom to, že sme to robili spolu.

Odkaz pre záchranárov:
- Je úžasné, že chcete pomáhať ľuďom.
- Chcel by som Vám odkázať, že sa mi to páčilo.
- Boli ste výborní na školskom dvore. 
- Ďakujeme, že ste si nás vybrali.
- Ste veľmi múdri a dobrí ľudia, že obetujú aj svoj život kvôli ľuďom. Ďakujem. 
- Máte veľmi náročnú a namáhavú prácu.

Odkaz pre ľudí: 
- Zapájajte sa do takýchto súťaží, môže vás to povzbudiť, aby ste pomáhali a zachraňovali aj vy. 
- Musíte si takúto súťaž skúsiť aj vy! 
- Pomáhajte zvieratám aj ľuďom! 
- Musíme si pomáhať a chrániť sa. 
- Zachraňujte! 
- Nebojte sa zachrániť niekomu život, urobíte dobrý skutok a budete šťastný. 
- Buďte odvážni a podajte prvú pomoc! 

zaznamenali Miroslava Kurčíková, Monika Rovňanová

Deň dobrých skutkov
Deň dobrých skutkov

Blíži sa vianočný čas a pre toto obdobie sú charakteristické dobročinné podujatia a darovacie akcie. My si však myslíme, že pomáhať by sa nemalo len počas Vianoc, ale počas celého roka. Túto myšlienku sa snažíme vštepiť aj našim žiakom. 

Aj preto sme sa rozhodli pridať sa k celosvetovému dňu s názvom Giving Tuesday, čo znamená Deň dobrých skutkov, ktorý pripadol tohto roku na utorok 27.11.2018. 

Naša škola už tri roky spolupracuje s Charitou svätej Alžbety vo Zvolene pri pomoci slabším, chudobnejším, menej šťastným. So sestrou Patríciou sme sa dohodli, že sa spolu s deťmi budeme podieľať na výdaji obeda pre bezdomovcov. Ten prebieha v pracovné dni v čase od 13:00 hod.

Zamestnanci ZŠ P. Jilemnického 1035/2, známej ako Trojka, finančnou zbierkou prispeli na kúpu ovocia pre týchto spoluobčanov. Žiaci IV.B a IV.C napiekli doma spolu so svojimi rodičmi koláčiky a v škole pripravili obložené chlebíky. Všetky potraviny na prípravu obložených chlebov (a iných pochutín) zabezpečili zamestnanci Hypermarketu Tesco vo Zvolene. 

Tí mohli dobrovoľne v rámci Dňa dobrých skutkov darovať jeden stravný lístok. S riaditeľkou Tesca pani Krchňovou sme sa dohodli, že tieto stravné lístky v hodnote 76 eur poputujú prostredníctvom nášho nápadu na pohostenie do Charity svätej Alžbety vo Zvolene. 
Z dobrých myšlienok vzniklo veľmi príjemné popoludnie dobrých skutkov. Deti spríjemnili zvolenským bezdomovcom deň nielen chutným jedlom, ale i hudobným vystúpením. 

Veríme, že tento deň bol pre nich nielen uspokojením ich základných potrieb, ale aj pohladením pre dušu. Z reakcií detí sme vyčítali, že aj pre nich to bol veľmi silný zážitok. Možno práve pochopili v čom spočíva sila dobrého skutku. 

M. Mazúchová, M. Rovňanová, triedne učiteľky štvrtákov
(uverejnené v MY_ZVOLENSKO, 03.12.2018)


Tekvičenie
Tekvičenie

Tekvicovej slávnosti prišiel čas!
Vestibul školy ožil zas.
Pri dverách bosorky i duchovia stáli,
šikovné deti i rodičov vítali.

„Strašislužba“ roboty mala veľa,
sto prekrásnych tekvíc označiť smela.
Potom prišla najťažšia práca,
tú NAJ tekvicu treba vybrať... zasa.

Hlasovalo 23 tried i hostí nemálo, 
nakoniec to po sčítaní hlasov takto skončilo:

1. miesto: L. Valentová (tekvica č. 13)
2. miesto: N. Krnáčová (tekvica č. 33), D. Badinková (tekvica č. 85)
3. miesto: Z. Víglaská (tekvica č. 11)
4. miesto: K. Bibová (tekvica č. 92) 
5. miesto: J. Borgula (tekvica č. 41), V. Víglaská (tekvica č. 32),  S. Gajdoš (tekvica č. 77)
6. miesto: R. Moravčíková (tekvica č. 46), S. Marcová (tekvica č. 58), E. Balážová (tekvica č. 68),
     D. Lehotská (tekvica č. 69), L. Murínová (tekvica č. 98)

Ďakujeme vám, čo ste nás tekvičkou potešili,
všetci by ste si veľkú pochvalu zaslúžili.
O rok budeme vyberať zas, 
tak nech radosť z tvorenia ostane aj naďalej vo vás. 
Vaša „strašislužba“

Viem plávať!
Viem plávať!

Plávanie patrí k základným prostriedkom všestranného rozvoja človeka, patrí medzi životné gramotnosti. Pohyb vo vodnom prostredí pestuje u človeka húževnatosť, vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, odvahu, otužilosť, zmysel pre orientáciu a súťaživosť a zároveň formuje charakter človeka.

V dňoch 1. – 5. 10. 2018  zorganizovala naša škola v spolupráci s Klubom vodných športov Careta Základný plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov. Počas celého týždňa sa našim prístavom stali Mestské kúpele vo Zvolene. Pod odborným vedením skúsených trénerov klubu plavci zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, rozširovali a prehlbovali si techniky plaveckých spôsobov. Neplavci odbúravali strach z vody, skoky, prvé plavecké pohyby - splývanie, pohyby rúk a nôh, dýchanie do vody. Plavecký výcvik sme na konci týždňa zavŕšili pretekmi v kategóriách dievčatá, chlapci  plaveckým spôsobom prsia na 12,5m a 25m. Všetci zúčastnení dostali plavecké diplomy a niektorí aj odmeny. Bolo nám výborne, päť super dní, na ktoré budeme všetci spomínať.

Deti hodnotili:
L.J. Páčilo sa mi skákať do vody. Tréner bol prísny aj dobrý.
T.G. Tešila som sa na súťaž v plávanie, ale trochu som sa aj bála.“Potom som bola rada, že som dostala diplom.
F.S. Najviac ma bavilo šantenie a hry s trénermi. Tešil som sa, že som postúpil do vyššej skupiny plavcov.

Dobrovoľnícke „ľudské“ aktivity školy
Dobrovoľnícke „ľudské“ aktivity školy
Nevidím to až tak čierno. Vďaka VÁM. 
    Adela Vinczeová, ambasádorka

V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala naša škola 21. septembra verejnú zbierku s názvom Biela pastelka. 

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výnos zbierky sa použije na realizáciu špeciálnych kurzov a školení, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život (napr. výučba čítania a písania Braillovho písma, kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvik samostatného pohybu s bielou palicou ap.).

Úprimne ďakujem všetkým (zamestnancom školy i deťom), ktorí sa rozhodli svojim finančným príspevkom podporiť zbierku. Verím, že s úniou budeme ďalej spolupracovať na partnerskej úrovni. 
Ľ. Bieliková 
-