Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591126
NÁVŠTEVA - TEL. ČÍSLO 112

V júni prišli medzi deti školského klubu lekári zo ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY. Našťastie nikto nepotreboval ošetrenie, ale čo keby ... Práve to sme sa spolu učili : ako pomôcť kamarátovi, rodičom či pani susedke ... Ďakujeme MUDr. Lichnovskému nielen za ich praktickú tvorivú dielňu, ale predovšetkým za ich obetavú, životy zachraňujúcu činnosť.