Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591224
Plávanie je skvelý šport

V máji 39 šiestakov absolvovalo plavecký výcvik v Holidayparku Kováčová. Všetci žiaci sa zdokonalili v jednotlivých plaveckých činnostiach, na konci výcviku nebol ani jeden žiak neplavec. Každý žiak preplával minimálne 20 m, čím všetci splnili minimálny výkonnostný štandard plávania. Žiaci absolvovali v závere preteky na 50 metrov voľným spôsobom.

Víťazi plaveckých pretekov:
chlapci Ivan Daniel 51,8 s.
dievčatá Andrea Štiasná 40,9 s.