Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5301761
Fyzikálno – chemická bádateľňa

Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aj tento rok sa starší žiaci formou rovesníckeho učenia snažili priblížiť žiakom štvrtého ročníka fyziku a chémiu cez zaujímavé experimenty.

Štvrtáci si mohli v našej bádateľni vyskúšať, ako pracujú hydraulické zariadenia, dozvedeli sa zaujímavé informácie o vlastnostiach vody a vzduchu a na zaujímavých modeloch objavovali princíp elektriny. Mohli skúmať kryštály v polarizovanom svetle a merať čas pomocou zaujímavých meradiel zostrojených žiakmi.