Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591184
Medzinárodný deň školských knižníc 2005

Školská knižnica je v našej škole integrálnou súčasťou edukačného procesu a organizátorom rôznych podujatí pre žiakov, učiteľov i rodičov počas školského roka. Preto sme privítali Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásený na 24.10.2005 a spojili ho so zaujímavými podujatiami s hlavnou myšlienkou "Objavovanie dobrodružstva " v rôznych podobách prostredníctvom hlavnej hrdinky - "knihy".