Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236569
Tajomstvá v lese ukryté

Tajomstvá v lese ukryté

Výber detí z nášho ŠK sa v júli zúčastnil v spolupráci s občianskym združením Slatinka trojdenného tábora v malebnej dedine Slatinka. Lektori si pre deti pripravili zaujímavý program... po stopách medveďa, výrobu recyklovaného papiera, spoznávanie rieky Slatinka, maľovanie kamienkov z rieky, výrobu lodiek, hru na geológov...
Naše deti nie sú žiadne padavky... veď zvládli aj náročnú 7 km túru v teplom počasí po náučnom chodníku zo Zvolena do Slatinky.
Múzeum Praveku

Múzeum Praveku

Bojnice sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Múzeum praveku je jediné svojho druhu, významu i rozsahu na území Slovenskej republiky. A tak sme cez prázdniny vykročili do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu. Do tajomnej doby pravekých neandertálcov. Po prehliadke múzea sa deti zapojili do vzdelávacieho programu – Praveké tvorivé dielne.
Tatry nás lákajú...

Tatry nás lákajú...

Vedeli ste, že nová moderná pozemná lanovka vyviezla zo Starého Smokovca na Hrebienok i kráľovnú Alžbetu II.? Táto lanová dráha vyviezla na Hrebienok, do výšky 1 263 m n. m., aj malých výletníkov. Kvapky dažďa sprevádzali naše kroky počas celého pobytu v Starom Smokovci a na Hrebienku, ale nepokazili jedinečnú atmosféru tatranskej prírody. Počasie nám neprialo, k vodopádom sme sa nedostali... túru sme museli ukončiť na Bilíkovej chate nákupom suvenírov.
Nevadí, veď do Tatier sa vrátime!
Návšteva Bojníc je zážitkom pre všetkých

Návšteva Bojníc je zážitkom pre všetkých

Zoologickú záhradu sme navštívili aj toto leto. Prázdninový vláčik nás odviezol za zvieratkami do Bojníc. Areál Studnička lákal deti svojimi atrakciami. Detskú pozornosť však najviac upútali exotické zvieratá, ktoré sa predviedli aj napriek letným horúčavám. Svoje putovanie sme ukončili nákupom suvenírov.
Pre všetky smelé a šikovné deti hrá GAŠPARKO A SĽUK

Pre všetky smelé a šikovné deti hrá GAŠPARKO A SĽUK

"Čo je to SĽUK ?" pýtali sa deti prvého stupňa našej školy tešiac sa na júnový výchovný koncert v kúpeľoch Sliač. Na prestavení im Gašparko povedal, že skratka - meno - vzniklo ako začiatočné písmená Slovenský ľudový umelecký kolektív.

"Čo je to folklór ?" pýtali sa ďalej mladí zvedavci. Zjednodušená odpoveď znela, že sú to pesničky, tance a rozprávky, ktoré vymysleli starí rodičia, ich rodičia, ich prarodičia, ich praprarodičia, skrátka folklór je umenie, ktoré sme zdedili od našich predkov.

Tanečná veselohra s názvom GAŠPARKO, ktorú videli naši žiaci bola postavená na spojení tradičného bábkového divadla, ľudového tanca a hudby. Deti sa priamo , aktívne zapájali do diania na scéne a zažívali rozprávkovú jarmočnú krajinu, ktorú si pamätajú len z rozprávania svojich starých rodičov. Spolu s jarmočníkmi sa na predstavení vyšantili a svojou šikovnosťou a umom pomohli Gašparkovi nájsť a urobiť poriadky so zlými čertami. Každý si odnášal domov aj papierovú skladačku a stolovú hru od Martina Šútovca a Márie Rojko.

Nádhera, paráda, ďakujeme veselý Gašparko a "sľukári"...

Plavecký výcvik

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naša škola každoročne ponúka žiakom 6. ročníka v rámci telesnej a športovej výchovy zdokonaľovací plavecký výcvik. Ten tohtoročný sa uskutočnil v dňoch 4. - 8. júna 2012 počas troch slnečných dní na kúpalisku v areáli Orlíku, dva daždivé dni na krytej plavárni v Banskej Bystrici. V špecifikom, vodnom prostredí si žiaci rozvíjali ďalšie pohybové schopnosti a zároveň zvyšovali všeobecnú telesnú výkonnosť. Tú si hneď mohli otestovať aj v preteku na 40 metrov voľným spôsobom. A ešte mená najrýchlejších plavcov dvoch kategórií:
chlapci - Samuel Tóth, VI.A
dievčatá – Kristína Kminiaková, VI.B
ŠIKULA 2012

ŠIKULA 2012

V rámci podpory rozvoja technických zručností a tvorivosti žiakov našej školy sa uskutočnila súťaž ŠIKULA 2012. Prihlásení žiaci z 5. - 7. ročníka sa 25. mája stretli v školských dielňach, kde celé dopoludnie usilovne pracovali na úlohách technického charakteru. Stolárske zručnosti využili pri vytváraní totemu podľa predlohy i vlastnej fantázie a šperkárske jemné techniky pri zhotovovaní šperkov.

Z jedenástich súťažiacich žiakov sa na najvyšších miestach umiestnili:
ŠILUKA 2012 - Adela Palovičová (VII.A),
2.miesto - Ján Oravec (VI.B),
3. miesto - Martin Rerich (V.B).

V sprievodnej akcii žiaci IX.A triedy na školskom dvore vytvorili nádherný farebný obrazec z odpadového materiálu - vrchnákov z PET fliaš. Aj oni predviedli, že tvorivosti a fantázii sa medze nekladú.

Všetkým účastníkov srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa zaujímavých nápadov pri vytváraní ďalších výrobkov.
Náš „bombový“ plavecký výcvik
Náš „bombový“ plavecký výcvik

V týždni od 21. do 25. mája sa prváci a tretiaci z našej školy neposadili každé ráno do lavíc, ale vyrazili na zvolenskú plaváreň. Čakali ich tam tréneri z plaveckého klubu CALYPSO, ktorí sa im vzorne venovali, učili ich rôzne plavecké štýly, začiatočníkov posmeľovali...
Niektoré deti museli najskôr prekonať strach z vody, naučiť sa ponoriť hlavu, správne dýchať, skočiť do vody, správne pohybovať rukami a nohami, splývať s doskou... Tí zdatnejší skákali do hlbokej vody, striedali rôzne plavecké štýly, potápali sa a zdokonaľovali svoju techniku. V piatok si deti overili svoje schopnosti v plaveckých pretekoch podľa družstiev. Lepší plavci preplávali dĺžku a bývalí neplavci šírku.
Každý dostal mokré vysvedčenie, na ktorom mal napísaný počet preplávaných metrov a dosiahnutý čas. Tréneri deťom pripravili aj prekvapenie – potápanie s ozajstnou potápačskou výstrojou a kyslíkovou bombou. Aký bol tohtoročný plavecký? Bombový!
Úspešná škola – vzdelaní učitelia a žiaci
Svoje problémy nemôžeme
vyriešiť spôsobom myslenia,
ktorým sme ich vytvorili. A. Einstein

Úspešná škola - vzdelaní učitelia a žiaci

Rešpektovanie potrieb trhu práce a príprava flexibilných zamestnancov je cieľom vzdelávacej strategickej línie každej školy. Zdá sa, že najbohatším kapitálom Slovenska sú ľudia, predovšetkým vzdelaní a tvoriví ľudia.

V našej škole je systém kontinuálneho vzdelávania zamestnancov obohatený o interné aktualizačné štúdium (IAŠ), ktorého cieľom je zvyšovanie kvality a rozvoja školy prostredníctvom edukačných aktivít priamo na pracovisku. Fotografie dokumentujú, že lektori aktivít a seminárov sú spolupracovníci z odborných pracovísk - z UMB v Banskej Bystrici, z OO PZ vo Zvolene, z CPPPaP zo Zvolene, ale aj lektor anglického jazyka z Rumunska.
Európsky deň medzigeneračnej solidarity
 

Európsky deň medzigeneračnej solidarity

Európa oslavuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, cieľom ktorého je vytvoriť starším ľuďom lepšie príležitosti prispievať svojimi skúsenosťami spoločnosti, posilňovať vzájomné porozumenie a podporu medzi staršími a mladými. Deň 29.apríl 2012 bol vyhlásený za Európsky deň medzigeneračnej solidarity.
Ako si naša škola pripomenula tento deň?
Napríklad žiaci VII.A otvorili dvere svojej triedy a pozvali medzi seba významného slovenského režiséra - Zvolenčana, pána Mgr. Andreja Turčana, aby sa v družnej besede s dozvedeli zaujímavé poznatky z jeho dlhoročnej tvorivej divadelnej a režisérskej práce. V besede objavovali, ako dialóg medzi nimi (staršou a mladou generáciou) môže prispieť k lepšiemu vzdelávaniu a vzájomnému obohateniu.
V rámci besedy si žiaci mali možnosť vyskúšať aj niekoľko etúd - tvorivých pohybových kreácií z oblasti divadelnej resp. tvorivej dramatiky, ktorých podstatou boli premeny, napr. tyčiniek na iné predmety na základe konania s nimi alebo premeny priamo žiakov - napr. na pouličné lampy, či premeny v hre na zvieraciu ríšu. Tieto etudy ukázali výraznú mieru fantázie, kreativity a empatie a prispeli k živej atmosfére besedy.
Toto milé stretnutie bolo dôkazom, ako spoločnými silami môžeme vytvárať lepšie porozumenie, spoluprácu a spolunažívanie medzi mladou a staršou generáciou.
Ako sa skamarátiť s matematikou
Matboj nadpis
Klokan Dňa 19. marca 2012 sa na našej škole konal už 12. ročník MATEMATICKÉHO DOPOLUDNIA pre žiakov, ktorých sa matematika (do)týka. Až 110 žiakov 5. až 9. ročníka pracovalo v piatich triedach a riešilo matematické úlohy. Ich cieľom bolo zabaviť sa, ale aj trochu potrápiť svoj dôvtip a logické myslenie.
Žiaci sa zúčastnili korešpondenčnej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN a pokračovali v tímovej súťaži MATBOJ.
Víťazné tímy MATBOJA v školskom roku 2011/2012:
  1. ročník: Andrej SLOVÁK, Jerguš LAJOŠ, Lea CÚTHOVÁ
  2. ročník: Eva TRCHALOVÁ, Denisa BRONIŠOVÁ, Júlia DINDOVÁ, Lucia SLÚKOVÁ
  3. ročník: Goran FERENČUK, Radovan RADLER, Adam GUZMAN, Róbert BALLA
  4. ročník: Jozef LIPTÁK, Peter SLOVÁK, Dávid BARÁNEK
  5. ročník: Martin GÖMÖRY, Erik SELECKÝ, Barbara BOBENIČOVÁ, Martin HAŠKO
Športový deň piatakov
V zdravom tele zdravý duch

Čím bol zaujímavý 14. marec 2012 ? Deviataci sa potili pri riešení úloh zo slovenského jazyka a matematiky a naši piataci sa potili pri športe. Tento deň bol v piatom ročníku venovaný rozvoju pohybových kompetencií a prevencii proti obezite. Myslíme si, že sa to podarilo. Posúďte sami.

Niečo o správnom držaní tela sa žiaci dozvedeli a na vlastnom tele pod odborným dozorom vyskúšali v REGE CENTRE. Svižnosť rúk si precvičili pri stolnom tenise, volejbale a bedmintone. A celé svoje telo rozhýbali pri futbale a hokeji. Upokojenie priniesli prechádzky námestím, či jarným parkom. Všetkých päťdesiatštyri sa ich neplánovane stretlo na školskom dvore, aby zistili, že toho bolo málo.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval v spolupráci s KŠÚ v Banskej Bystrici a riaditeľkou školy hlavné testovanie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Dňa 14. marca 2012 sa ho zúčastnili aj naši deviataci, ktorí boli rozdelení do 4 pracovných skupín. Externý dozor na pozorovanie dodržiavania objektívnosti celoslovenského testovania realizovali pedagogickí zamestnanci zo ZŠ v Pliešovciach a zo ZŠ Nám. mládeže vo Zvolene. Harmonogram testovania bol dodržaný, atmosféra v učebniach bola pokojná, v priebehu testovania sa nevyskytli žiadne rušivé momenty.
Veríme, že naši žiaci prekonali prirodzenú trému, aktívne pracovali a budú s dosiahnutými výsledkami spokojní.
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz - 7. ročník
Lyžovačka

Viete, čo je nové na Krahuliach? Obrovské kopy snehu, teploty od -7 C do -19 C a ďalší vlek pre mierne pokročilých lyžiarov. Inak všetko po starom. Len v kalendári má správca lyžiarskeho strediska Stred Európy tohto roku poznačené, že Trojka zo Zvolena tam bola od 5. do 10. februára. Takmer štyridsiatke siedmakov opäť nechýbalo nadšenie a túžba naučiť sa čo najlepšie lyžovať. Preteky na vyznačenej trati dostatočne preverili získané zručnosti.
Prezentáciu projektov na zadané témy sme tento rok doplnili o tvorbu pojmových máp v skupinách, ktoré boli vhodnou pomôckou pri príprave žiakov na záverečný pohovor.
Vzťahy v triednych kolektívoch sa utužovali aj srdiečkovým tancom, zaujímavým kvízom, netradičnými športovo-zábavnými hrami, voľbou Miss a rozlúčkovou veselicou.
A ako to celé dopadlo? Všetci žiaci sa naučili lyžovať a zdraví sa vrátili do školských lavíc, aj keď so smútkom v očiach.
Prvácka pasovačka
PRVÁCKA PASOVAČKA

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, vecí, povinností, pravidiel... Začína sa úplne nový život. Aby toto obdobie ostalo v pamäti detí ako pekná spomienka, snažíme sa ho ozvláštniť slávnostným dňom, kedy sa deti premenia na rytierov a princezné.

Viaže sa každoročne k 17. novembru - Dňu boja za slobodu a demokraciu. Dopoludnie trávia deti v škole,  prezlečení do krásnych kostýmov a s korunami na hlavách. Píšu, čítajú, kreslia ako inokedy, ale všetko sa "točí" okolo dohôd a sľubov, ktorými sa  zaviažu svojim učiteľkám, svojej škole a rodičom:  že sa budú všetky prvácke remeslá (krasopísanie, krasočítanie, počítanie a krasokreslenie) snažiť robiť najlepšie ako dokážu, že budú používať slová múdro, budú si vážiť a mať radi seba, ale aj jeden druhého, pomáhať si, prejavovať odvahu aj trpezlivosť. Všetko pokračuje na nádvorí a v obradnej sieni Zvolenského zámku, za prítomnosti rodičov a starých rodičov.

Na nádvorí na deti čaká skutočný kráľ a rytieri, ktorí ich poverili ďalšími úlohami: každé dieťa malo na nádvorí nájsť ukrytý zlatý dukát a priniesť ho kráľovi. Ďalej princezné hádzali krúžky na farebné paličky a chlapci mali v rozbehu nabodnúť mečom krúžok, ktorý držal v ruke jeden z rytierov. Keďže všetky deti preukázali veľkú šikovnosť, kráľ usúdil, že sa môže prejsť k vytúženému slávnostnému aktu. Princezné a rytieri sa usadili v obradnej sieni a postupne po jednom predstúpili pred kráľa. Princezné boli pasované krásnou červenou ružou a rytieri mečom. Každý si po zložení sľubu odnášal na krku zavesený špeciálne na túto príležitosť vyrazený Pustohradský dukát a v ruke krásny pamätný diplom s titulom PRINCEZNÁ, alebo RYTIER  TRETEJ ŠKOLY ZVOLENSKEJ

(SHMU) Mladí vedci v akcii...
Mladí vedci v akcii...

Mladí vedci z ôsmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie do regionálneho pracoviska SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV v B. Bystrici (SHMÚ). Počas tohto mimoškolského vyučovania získali praktické skúseností pri overovaní si teoretických vedomostí z oblasti meteorológie nadobudnuté na hodinách fyziky v 7. ročníku a rozšírené v predmete mladý vedec v 8. ročníku. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o nameraných extrémnych hodnotách meteorologických prvkov na území Banskobystrického kraja, o fungovaní a riadené rôznych druhoch meteorologických staníc a modernizácii v oblasti meteorológie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu našu spoluprácu.
Vôňa jesene
Vôňa jesene

Vôňa jesene, tekvičky, tekvice a tekvičiská od výmyslu sveta...

Pretvorené na kráľa, princeznú, pavúka, loď, strašidlo, čo len chceš. Narátali sme ich vyše sto a všetky sa nám ohromne páčili! Škoda, že ich môžeme v našom vestibule obdivovať len niekoľko dní. A veru, veľmi ťažké bolo medzi nimi vyberať najkrajšie.
Napokon deti podľa dohody v celoškolskom hlasovaní rozhodli takto:
1. miesto získal Tomáš Hruška z V. B za svojho Pavúka,
2. miesto patrí Danielovi Gaensovi z I. A za Obrovskú zubaňu
a na treťom mieste sa umiestnil Denis Baránek z II. A s Tomom a Jerrym.
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za tento krásny tekvicový zážitok. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú výstavu...
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia

          Ochrana života a zdravia sa aj na našej škole realizuje nielen prostredníctvom učebných predmetov ŠkVP, ale aj pomocou samostatných organizačných foriem – didaktických hier a terénnych cvičení.  Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Svojím špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov.

          V rámci teoretickej časti sa žiaci venovali topografii, dopravnej výchove, civilnej a požiarnej ochrane a zdravotnej príprave. Získané vedomosti a zručnosti si následne precvičovali a upevňovali priamo v teréne v praktickej časti.
Zážitkové cvičenia v prírode
Zážitkové cvičenia v prírode

          Cvičenia v prírode ako povinná súčasť ŠVP a ŠkVP pre ISCED 1 a  ISCED 2 sa uskutočnili v zmysle plánovaného harmonogramu v mesiacoch september - november 2011.

          Dielčie úlohy smerovali k naplneniu prioritného cieľa, ktorým je rozvoj kompetencií umožňujúcich žiakom aktívne a bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode ako základný predpoklad pre uplatnenie tejto aktivity v ďalšom živote.

          Žiaci pútavou, súťaživou a veku primeranou formou plnili rôzne stanovené úlohy. Najviac ich zaujala orientácia v teréne podľa prírodných úkazov či určovanie azimutov pomocou buzoly. Radosť a detský smiech nechýbali ani pri preťahovaní lanom a hode kriketovou loptičkou na cieľ.

          Vytýčené ciele sa podarilo naplniť vďaka zodpovednej príprave pedagogických zamestnancov, ale aj rovesníckej pomoci tých najstarších - deviatakov.
PROJEKTOVÝ DEŇ 2011 – 1. stupeň
24. október a projektový deň

          Aj v tomto školskom roku sa medzi žiakmi primárneho vzdelávania naplno rozbehli aktivity na rozvoj čitateľskej, finančnej a funkčnej gramotnosti a kľúčových kompetencií vo forme projektového dňa. V súlade so základnými princípmi daltonského vyučovania akými sú sloboda a zodpovednosť, samostatnosť a spolupráca, žiaci pracovali v 10 tvorivých dielňach.

          Žiaci I.A a I.B objavovali nepoznané miesta svojho mesta. Potrebu a túžbu písať spolužiakovi a dokázať si prečítať odkaz, ktorý dostal on sám, pocítili prváčikovia z céčky.   Žiaci II. A  si  zasa pochutili na jablkových úlohách a neobyčajnosti obyčajného jablka. Žiaci II. C sa pripravovali na zriadenie  vlastného akvária pre korytnačky vo svojej  triede.
V III. A sa  nakupovalo, triedilo, pričom sa podarilo vytvoriť aj niekoľko reklamných plagátov. Milovníci turistiky z III. C hľadali miesta Slovenska, ktoré by odporučili ostatným. Napadli ich pri tom básne o turistike a z  vrchnáčikov PET fliaš vytvorili obrazce súvisiace s danou témou. Štvrtáci formou pracovných listov, práce s internetom, mapou a fotografiami cestovali za divmi Banskobystrického samosprávneho kraja. Pracovali usilovne a kreatívne.
Atmosféra na vyučovaní bola mimoriadne tvorivá a bezstresová. Poradie aktivít si žiaci vyberali sami, k práci pristupovali zodpovedne. Takáto forma vyučovania je pre žiakov a pedagógov oživením vyučovacieho procesu.
PROJEKTOVÝ DEŇ 2011 – 2. stupeň
PROJEKTOVÝ DEŇ 2011 – 2. stupeň

            Netradičné prostredie, formy a metódy vyučovania podporujúce rozvoj kľúčových kompetencií žiakov tvoria nosnú myšlienku už tradičného jesenného PROJEKTOVÉHO DŇA ŠKOLY. Ten tohtoročný ponúkal žiakom 2. stupňa 8 zaujímavých pracovných dielní s dominantným zameraním na regionálnu výchovu.

           Žiaci V.A sme sa rozhodli preskúmať ulice Zvolena a dozvedieť sa niečo o osobnostiach našich dejín, po ktorých sú pomenované. Čaro techniky batikovania objavovali žiaci V.B triedy v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Biotop lokality Horné Lanice podrobnejšie skúmali žiaci V.C aj v doprovode dobrovoľníčok zo združenia Slatinka.

            Šiestaci získavali podnetné informácie v závode na spracovanie zinkovej zliatiny v obci Ľubietová. Určite ich zaujalo aj strojové opracovanie dreva na miestnej píle, či exponáty muzeálnej miestnosti obce.

            Siedmaci si to namierili severnejšie. Zber informácií pre svoje projekty v rámci predmetu mladý vedec robili priamo vo vodnej elektrárni na Liptovskej Mare a v Demänovskej ľadovej jaskyni.

            Ako vždy inak využiť univerzálnu učebňu pod holým nebom na Pustom hrade zisťovali žiaci VIII.A triedy, tento rok aj pri dekoratívnom spracovaní prírodných materiálov. Paleontologické poznávanie a skúmanie minerálov bolo jednou z aktivít žiakov VIII.B a VIII. C triedy, ktorí počas projektového dňa pracovali nie len v expozícii Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici.

            Tkáčska, hrnčiarska a drotárska tvorivá dielňa v ÚĽUVe v Banskej Bystrici pod vedením odborných garantov dôkladne preverila pracovné zručnosti deviatakov.

            A čo dodať na záver? Už len poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí jednotlivé pracovné dielni pripravovali.
Európsky deň jazykov (EDJ)
                                                  Európsky  deň   jazykov  (EDJ)

                                                                                       Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

            V rámci spolupráce pri príprave podujatí kultúrno-výchovného a vzdelávacieho charakteru EDJ sa nám podarilo aktívne zapojiť žiakov do variabilných multikultúrnych podujatí.
A čo všetko sme zorganizovali ?
           - besedu s PaedDr. Š. Feriancom o dôležitosti a nevyhnutnosti ovládania cudzích jazykov v dnešnej 
             kozmopolitnej dobe,
           - exkurziu do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, návštevu pobočky British Council, Info
             USA centrum, bábkarsky salón a literárno - hudobné múzeum.
           - exkurziu do Bratislavy na prezentáciu zahraničných kultúrnych inštitútov, na medzinárodný
             program v podobe tanca, spevu, hudby a divadla i na premietanie zahraničných európskych filmov v
             originálnom znení,
           - vestibulovú prezentáciu žiackych projektov a celoškolské  súťaže žiakov priamo v škole.
Bezpečnosť a prevencia
Dopravná výchova detí ako významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách


Na slovenských cestách ročne zomiera približne 600 účastníkov cestnej premávky
V roku 2008 bolo pri dopravných nehodách v Slovenskej republike usmrtených 23 detí
do veku 15 rokov, z toho 10 cyklisti a 3 chodci.
Zdroj: Prezídium Policajného zboru.           Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Príčiny nehôd chodcov spočívajú často v nedisciplinovanosti a nedodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Aj preto sa pravidelne, systematicky a zodpovedne venujeme dopravnej výchove i v školskom vyučovaní. Je štatisticky dokázané, že najväčšiu dopravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti a mládež vo veku 6 až 14 rokov.
           Dopravná výchova pomáha našim žiakom osvojovať si základné návyky správania sa v rôznych situáciách. Už dnes vedia deti správne riešiť dopravné situácie, sú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie. V prevencii nám pomáhajú aj príslušníci Mestskej polície vo Zvolene, ktorí v posledných septembrových dňoch vytvorili mobilné dopravné ihrisko na našej škole. Malí prváci a piataci si doniesli bicykle, kolobežky, prilby a zážitkové učenie mohlo začať... Veru, ihneď sa skamarátili s farebným semaforom i zebrou.
Slávnostné otvorenie šk. r. 2011/2012
Krídla nám dávajú voľnosť, škola dáva rozlet....

           I tieto slová odzneli v príhovore p. riaditeľky Mgr. Ľuboslavy Bielikovej slávnostnom otvorení školského roka 2011/2012 na našej škole. Denne pred začiatkom vyučovania nás víta školský rozhlas pozdravom: VITAJTE V ŠKOLE. WELCOME TO SCHOOL.
A 5. septembra 2011 to bola pani riaditeľka, ktorá všetkým prítomným tlmočila slová úprimného privítania. Pomáhali jej pritom aj zástupcovia najmladších a najstarších žiakov, ktorí už tradične zvonili na starý - prastarý školský zvonec, ktorý pamätá na časy, keď nebolo na škole elektrické zvonenie. Čaká nás desať mesiacov práce, ale aj noví kamaráti, zaujímavé priateľstvá, rozvojové projekty, rovesnícke aktivity a vôbec - všetko to, čo k životu v škole patrí. Nech je teda tento školský rok pre všetkých pohodový a úspešný. Veď cesta za vzdelaním je ešte väčším dobrodružstvom ako cesta okolo sveta....
-