Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591154
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, I. kategória - školské kolo
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov 2.- 4.ročníka ZŠ


.......V našej škole máme výborných recitátorov! Presvedčili sme sa o tom nielen v triednych kolách súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola tejto súťaže.
Súťaž sa konala 17. marca 2011 a šikovných súťažiacich bolo až 22. Deti sa na začiatku trošku popasovali s trémou, ale nakoniec nad ňou zvíťazili. Každé malo obrovskú chuť vyhrať a ukázať, čo dokáže.
Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu i obrovskú pochvalu za snahu.

Vyhodnotenie:
Poézia: 1. miesto - Charlotte Stejskalová (IV.C)
...........2. miesto - Dávid Kučera (II.A)
...........3. miesto - Vanesa Facunová (III.B)

Próza: 1. miesto - Matej Môc (II.C)
..........2. miesto - Katarína Veselá (IV.A)
..........3. miesto - Alica Bornayová (III.C)

V okresnom kole našu školu budú reprezentovať nasledovní žiaci:

I. kategória:......Charlotte Stejskalová (IV.C) a Matej Môc (II.C)
II. kategória:.....Adam Rovňan (VI.A) a Elisa Novodomská (VI.A)
III. kategória:....Barbara Bobeničová (VIII.A) a Rebeka Viktória Krahulcová (IX.A)

.........................................................................................Držíme im palce!