Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591176
PROGRAM OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL


Program OZŠ bol zaradený do celospoločenských programov podpory zdravia. Je v súlade s Národným programom prevencie obezity a Programom ozdravenia výživy obyvateľov SR.

Pravidelne už od začiatku októbra 2010 dostáva každý prítomný žiak (1x týždenne) chemicky n
eupravovanú jablkovú šťavu v hodnote 0,70 €. Na škole je niekoľko motivačných programov orientovaných na zdravý životný štýl. Program ovocie a zelenina do škôl či mliečny program patria k najvyhľadávanejším. Do zimného počasia sa vydávame aj s vitamínmi jablkovej šťavy!