Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532829
Detská lesnícka univerzita 2011
Detská lesnícka univerzita (DELESUN)
ako nástroj na popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve

......Desať mesiacov odborných prednášok, zaujímavých praktických cvičení, ekohier... Nové slová ako index, skriptá, poslucháreň, imatrikulácia, zásady študenta univerzity, promovaný absolvent... Tieto a ďalšie dovtedy neznáme slová sa stali prirodzenou súčasťou šiestackeho tímu poslucháčov DELESUNu, ktorí ako prví v histórii boli v školskom roku slávnostne promovaní v aule Technickej univerzity vo Zvolene.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom z NLC vo Zvolene (hlavne Andrejke Melcerovej a Danke Loyovej), Mestu Zvolen – odboru školstva, múdrym a starostlivým prednášajúcim i pani riaditeľke ako vedúcej našej skupiny.

A aké prednášky sme pred slávnostnou promóciou absolvovali?
S "ekohľadom" do lesa - Les a jeho funkcie,
prednášajúci: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. (NLC)
Prečo a ako sa pozorujú zmeny v lese?
prednášajúci: Ing. Michal Bošeľa (NLC)
Je možné vypestovať strom zo skúmavky?
prednášajúci: Mgr. Dr. Jaroslav Ďurkovič (TU)
Môže počítačová hra "vyveštiť" budúcnosť lesa?
prednášajúci: doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. (TU)
Aký jedálny lístok pripravuje poľovník pre lesnú zver?
prednášajúci: Ing. Peter Kaštier (NLC)
Ako získať drevo z lesa?
prednášajúci Ing. Michal Ferenčík, PhD. (TU)
Odkiaľ pochádza biomasa?
prednášajúci: Ing. Martin Lieskovský, PhD. (TU)
Čo je zapísané v dreve našich stromov?
prednášajúci: Ing. Peter Jaloviar, PhD. (TU)
Prečo môže byť aj les chorý?
prednášajúci: Ing. Peter Fleischer, PhD. (TANAP)
Les verzus spoločnosť
prednášajúci: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka (TU)
.
.
Posledné zvonenie na Zvolenskom zámku
.
......
Nič nie je bez začiatku. A teda ani bez konca. Možno aj preto sa my ľudia usilujeme za každú cenu dopátrať počiatkov a koncov dejov, vecí. A čo sa vlastne končí a čo začína? Beh života zdá sa, že zastane len na okamih ...


......Ósmačka Barborka sa vo svojom príhovore kreatívne rozlúčila s absolventmi školy písmenkami slova ROZLÚČKA

R – ako radosť, ktorú deviataci rozdávali všetkým naokolo,
O – ako ochota pomôcť ostatným, ktorí to potrebovali,
Z – ako zdravý rozum, ktorí si deviataci zachovali aj počas ťažkých dní,
L – ako lenivosť, ktorú museli mnohokrát prekonávať,
Ú – ako úcta, ktorú ste vždy zachovali k učiteľom i rodičom,
Č – ako čas strávený nad knihami,
K – ako kamarátstvo, ktoré ste si vybudovali,
A – ako ambície, ktoré si absolventi berú na stredné školy.

......Sme radi, že sme Vás mohli poznať. Prajeme Vám, milí absolventi školy, veľa úspechov a Vaši mladší kamaráti dúfajú, že vždy nájdete tú zlatú strednú cestu. A cestu aj do našej školy - pozrieť, pospomínať, potešiť seba i iných...
.
.
Prvé dospelácke kroky
.
......Detské sny a túžby sú pestrejšie ako májová lúka. Ale najväčšou túžbou asi každého dieťaťa je byť konečne veľkým, byť dospelým. Veď všetci si iste pamätáme ten povznášajúci pocit, keď nám mama prvýkrát požičala svoje topánky na vysokom podpätku alebo keď nám otec dovolil sadnúť si za volant. Rovnako silným zážitkom je nesporne aj prvý ples. Možnosť vychutnať si ho majú každoročne žiaci 8. ročníka po absolvovaní tanečného kurzu v Tanečnej škole Zuzana. Tento významný deň pripadol v tomto školskom roku na 3. júna 2011.
......Bol to tradične skvelý večer. Prispeli k tomu všetci zúčastnení: ôsmaci tanečnými výkonmi, tanečná škola výbornou organizáciou a ostatní neskrývaným obdivom.
.
.
Vieme riešiť mimoriadne situácie v škole?
.
......
Odpoveď na túto i iné otázky týkajúce sa predovšetkým dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, požiarnej výchovy a civilnej ochrany (CO) nám dávajú každoročne organizované praktické i teoretické cvičenia prierezovej témy OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA. Ekologické či prírodné katastrofy, priemyselné havárie a dopravné nehody sa stali súčasťou nášho života. My sa musíme učiť ich správne analyzovať, cvičiť skupinový presun žiakov a systematicky sa učiť chrániť si vlastné zdravie a zdravie druhých. Teoretická i praktická časť terénnych cvičení i didaktických hier nám umožňuje cieľavedome rozvíjať kompetencie žiakov, ktoré sú požadované pre občana SR nielen v aktuálnom čase vzdelávania v škole, ale aj v perspektívnej dospelosti. V júnových dňoch medzi nás zavítali príslušníci Hasičského a záchranného zboru zo Zvolena, príslušníci Policajného zboru, z MsÚ vo Zvolene koordinátor CO na území mesta Ing. Konôpka i členovia zdravotného krúžku pod vedením skúsených lekárov. V praktickej časti žiakov školy oslovili aktivity na prekonávanie prírodných prekážok, hry na rozvoj priestorovej orientácie, práca s mapou a kompasom, cvičenie prvej predlekárskej pomoci pri simulovaných situáciách a hlavne variabilné pohybové hry.

.
.
RADOSTNÍK 2011
O dvanástich mesiačikoch...

......Osemnásty raz. Osemnásť rokov. Vek nášho RADOSTNÍKA. Čas, za ktorý dospeje človek. Čas, za ktorý v nás zrelo presvedčenie o opodstatnenosti každoročných radovánok, pri ktorých ožívali generácie detí na javisku a s nimi i generácie publika. Jedny druhým pripomínajú nadčasovosť hodnôt, úctu k tradíciám i k práci človeka. Dospievať znamená nezabúdať, pamätať, poznať, vytvárať... A to je škola. A to je Radostník. Osemnástykrát...

......„Stará múdrosť hovorí, že čo človek vykonal, to vidí celý svet, ale koľko ho to stálo námahy, vie najlepšie on sám. Nech je námaha akákoľvek, potešilo nás - odbor školstva a aj školský úrad - že výsledkom bolo nádherné, veľkolepé podujatie žiakov školy. Naše ratolesti sa v Radostníku prezentovali tancom, spevom, hereckými rolami a v spolupráci s pedagógmi na chvíľu nechali jasať veľkým potleskom kongresovú sálu ŠD TU vo Zvolene.“

.........................................................................................Mgr. Miriam Rašnerová, MsÚ Zvolen
.
.
Druháci v škole v prírode - Repište
......Pestré aktivity, zábava, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu školu v prírode na chate U daniela v Repišti.

......Bolo nám fantasticky... Hneď po príchode nás privítali usmiate animátorky Margarétka a Trinity, Samozrejme nechýbal tam ani Veľký Brat. Ubytovanie sme mali vo veľmi peknej chate, ktorú obkolesovali listnaté lesy, obora s muflónmi, jazierko s kaprami, trávnaté ihrisko, ale aj ihrisko s umelým trávnikom. To všetko sľubovalo pestré aktivity v prírode. A bolo to tak. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov, našli sme si nových kamarátov a domov sme sa vracali s pocitom spokojnosti a radosti.
.
.
DETSKÁ KONFERENCIA (DK) 2011
......V rámci prezentácie výstupov projektu Inovatívne vzdelávanie vo zvolenských základných školách sme zorganizovali už 4. ročník DK. Súčasný rýchly vývoj informačných technológií pre mladú generáciu samozrejmosťou a naši žiaci dokážu s týmto rýchlym napredovaním držať krok. Dôkazom sú stále nové a nové príspevky do digitálnej knižnice školy. Netvoria ich len učitelia, ale aj žiaci. S kreatívnymi a originálnymi prezentáciami sme sa mali možnosť zoznámiť na tohtoročnej júnovej Detskej konferencii, ktorá sa konala v kongresovej sále ŠD Technickej univerzity vo Zvolene. Na konferencii vystúpilo 33 žiakov v 27-ich prezentáciách. Spoluorganizátormi konferencie boli Mestský úrad vo Zvolene – odbor školstva a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici. V porote zasadli: Mgr. Miroslav Marcinko, Ing. Rudolf Navrátil, Mgr. Slavomír Šáriczki, Mgr. Ľuboslava Bieliková a za Žiacky parlament Nina Koreňová a Samo Pavúr.

Prezentácie žiakov na primárnom stupni vzdelávania hodnotili všetci žiaci, ktorí navštevujú 1.-4. ročník ZŠ. Víťazom sa stal čerstvý MAJSTER Slovenska v karate Samuel Špánik z III.B triedy s prezentáciou Karate – moje hobby (zodp. p učiteľka A. Zagrapanová).

Zhodný počet hlasov spôsobil, že žiacka porota udelila dve II. miesta: Michal Sitko (IV.A, p. učiteľka A. Fričová) s prezentáciou Vesmír a Viktória Bitušíková (IV. C , p. uč. K. Šalátová) s prezentáciou King of pop. V poradí III. miesto obsadil Matej Gradoš (IV. C, p. uč. K. Šalátová) s prezentáciou Lopta.


V nižšom sekundárnom vzdelávaní je poradie nasledovné:

Miesto . Meno, priezvisko ..........Trieda ...Názov prezentácie ............ ..Zodp. pedagóg
I. .........Lucia Gajdošová ........VII.C ....Spieva každý les rovnako? .....M. Schabjuková
II. .... ...Rebeka Krahulcová . ..IX.A ....M.R. Štefánik ......................B. Poliačik
III. ... ...Branislav Zagrapan ....IX.A ....Chemická show ...................K. Buzáková

Cenu poroty získal Martin Katriňák (IV.C) za Olympijské hry – pripravovala p. uč. K. Šalátová.
Cenu Žiackeho parlamentu dostala Lýdia Pivarčiová (III. C) za prezentáciu Kórea – pripravovala p. uč. J. Marcineková. Cenu SAŽP v primárnom vzdelávaní si odnáša Timea Helen Kosová z I. C (p. uč. E. Štefániková) za prezentáciu Dinosaury. Cenu SAŽP v sekundárnom vzdelávaní získala Michaela Nemcová (VI.A) za prácu Amazonský dažďový prales (zodp. p. uč. P. Zboran).
A najvyššiu Cenu riaditeľky školy zaslúžene dostal Martin Haško (VIII.A) za filmové spracovanie DOBROVOĽNÍCTVA (p. uč. Š. Pondelík).
Za dielčie úlohy pri organizácii konferencie chcem úprimne poďakovať: Mgr. K. Buzákovej, Mgr. D. Švoňavcovej, Mgr. A. Paulíkovej, PaedDr. E. Devečkovej, p. J. Moravčíkovi a p. M. Ivanovej. Silné zážitky a hrdosť na svojich žiakov isto prežívali všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí deti pripravovali na triedne, príp. ročníkové i celoškolské kolá. Osobitne ďakujem moderátorom konferencie a členom organizačného „oranžového“ žiackeho tímu.

.................................................................................Mgr. Ľuboslava Bieliková, spoluorganizátor DK
.
.
UČIME SA PLÁVAŤ...
......V posledných májových dňoch sa žiaci prvého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni pod vedením šikovných trénerov. Cieľom základného plaveckého kurzu bolo prehĺbenie plaveckých zručností i techniky plaveckých spôsobov. Základ metodiky tvorí nácvik a zdokonaľovanie techniky troch plaveckých spôsobov – kraul, prsia, znak - pri súčasnom odstraňovaní chýb v technike. Upevňovanie plaveckých pohybov sa realizuje postupným predlžovaním odplávaných metrov a neustálym opakovaním vo vodnom prostredí. Deti si na záver za svoj výkon odniesli ocenenie v podobe mokrého vysvedčenia a sladkosti.


Škola v prírode – Repište 2011
......V dňoch 02. – 06.05. 2011 sme sa zúčastnili skvelej Školy v prírode na Repišti na Chate u daniela. Vrátili sme sa plný nových a nezabudnuteľných zážitkov, poznaní a kamarátstiev. Boli sme všetci veľmi milo prekvapení bohatými športovými aktivitami a profesionálnym prístupom našich animátorov a pedagógov. Vďaka nim sme si zahrali Markety, Bazár, navštívili Casino Las Vegas, prežili noc v strašidelnom zámku a vyšli na dvojkríž. V krásnom prostredí vládla pohoda a porozumenie. Vôbec sa nám nechcelo ísť domov z tohto rozprávkového miesta.


Tvorivá dielňa – Suché plstenie
......V rámci projektu Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách zorganizovala Mgr. Alena Fričová tvorivú dielňu pod názvom Suché plstenie, na ktorej sa zúčastnili p. učiteľky 1. stupňa troch zapojených základných škôl do projektu. V príjemnej pracovnej atmosfére si účastníčky tvorivej dielne zhotovovali nádherné šperky, ktorými určite potešili svojich blízkych alebo seba samých. Techniku plstenia využijú aj pri realizácii vyučovacích hodín výtvarnej výchovy.


IVZZŠ - Vzdelávacie stáže v Brne a v Prahe, máj 2011
......Inšpiráciu pre vzdelávanie získavajú učitelia zapojení v projekte s názvom Inovatívne vyučovanie na zvolenských základných školách nielen počas školení a individuálneho štúdia, ale aj na stážach na iných školách. V uplynulých dňoch sa 40 zvolenských učiteľov z troch škôl vrátilo zo stáže na ZŠ daltonského zamerania v Brne a vo vybranej pražskej škole.
Pobyty učiteľov priamo na vyučovacích hodinách, prehliadka školských učebných priestorov, výmena skúseností, aktívne poznanie štátneho vzdelávacieho programu v Čechách a tvorivé dielne s odborníkmi českého školstva či inšpekcie sú silnou motiváciou do uplatňovania moderných inovácií, z ktorých budú mať merateľný prospech žiaci zvolenských základných škôl, ale i širšia verejnosť.
Pracovný pobyt mal pre účastníkov vzdelávací, ale aj kultúrno-umelecký rozmer. Súčasťou efektívne zostaveného programu bola aj prehliadka novootvoreného Národného technického múzea v Prahe, ale aj návšteva divadla Semafor v muzikálovom predstavení s nezabudnuteľnou Jitkou Molavcovou, Jirkom Štedroňom a stále aktívnym Jirkom Suchým.


Exkurzia do Auschwitz – Birkenau
......Len pred pár dňami sa žiaci 9. a 8. ročníka vrátili z exkurzie do poľského Osvienčimu na návštevu vyhladzovacieho koncentračného tábora z čias 2. svetovej vojny.
Cieľom návštevy bolo vidieť a poznať v autentickom prostredí, akých nehumánnych zverstiev je schopný človek na človeku. Žiaci v priestoroch tábora mohli vidieť podmienky, v ktorých tu väzni žili, pracovali a umierali. Vďaka sprievodcovi, p. Feriancovi si mohli vypočuť odborný výklad k videnému, ktorý bol doplnený množstvom pútavých a dojímavých príbehov. Na spiatočnej ceste si žiaci spestrili jednodňovú návštevu nášho severného suseda prechádzkou po centre historického mestečka Ziwiec a nákupom suvenírov na pamiatku. Domov sme sa vrátili večer síce unavení, ale plní dojmov a obohatení o nové poznatky.
.
Spolupráca s ATTACK filmom
.......Aprílové dianie na našej škole spestrila prítomnosť filmových kamier, hercov a herečiek, osvetľovačov, známych režisérov i zvukárov, ktorí u nás natáčali film KONFIDENT. Detský komparz triedy zo sedemdesiatych rokov minulého storočia tvorili naši žiaci piateho ročníka. Boli skvelí – poslušní, úprimní, nápadití. Pre zvedavých máme aj krátky dialóg z natáčania v triede.

„ Deti, čo by ste robili, keby Vás napadol roj divých včiel ?“ pýta sa súdruh učiteľ.
„Bránil by som sa...“
„Ušiel by som“.
„Neurobila by som nič“.
„No vidíte ... A takto vznikajú dejiny. Sú to iba činy. ČINY KONKRÉTNYCH ĽUDÍ. SÚ TO PREJAVY NAŠEJ ODVAHY, ZBABELOSTI A POKORY...“

MATEMATICKÉ DOPOLUDNIE na Trojke
.. ....Aj v tomto školskom roku sa naši „áčkári“ , žiaci 5. – 9. ročníka z tried s rozšíreným obsahom učiva z matematiky, zúčastnili dňa 21. 03. 2011 MATEMATICKÉHO DOPOLUDNIA. Táto akcia, ktorej garantom je už jedenásty rok interná predmetová komisia pre vzdelávaciu oblasť „Matematika a práca s informáciami“, sa každoročne teší obľube našich žiakov. Matematické dopoludnie otvárala medzinárodná korešpondenčná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. Po ukončení testovania pokračovali žiaci na úrovni triedy v tímovej matematickej súťaži MATBOJ. Cieľom súťaže je rozvíjať nielen myslenie, tvorivosť a nápaditosť, ale aj zmysel pre tímovú spoluprácu a fair - play hru.

A tu sú víťazné družstvá tohoročného MATBOJA :

V.A: TÓTH, HUDEC, LAŠŠÁK
VI.A: GÖMÖRYOVÁ, MAGULOVÁ, NOVODOMSKÁ, PRACHÁROVÁ, VRŤOVÁ
VII.A: LIPTÁK, KARLÍK, KOCÚROVÁ, FEJA
VIII.A: DEVEČKOVÁ, BALOGHOVÁ, SELECKÝ, BABJAK
IX.A: ZAŤKO, ŠAŠKIEVIČ, GANC

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, I. kat.- školské kolo
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, I. kategória - školské kolo
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov 2.- 4.ročníka ZŠ


.......V našej škole máme výborných recitátorov! Presvedčili sme sa o tom nielen v triednych kolách súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola tejto súťaže.
Súťaž sa konala 17. marca 2011 a šikovných súťažiacich bolo až 22. Deti sa na začiatku trošku popasovali s trémou, ale nakoniec nad ňou zvíťazili. Každé malo obrovskú chuť vyhrať a ukázať, čo dokáže.
Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu i obrovskú pochvalu za snahu.

Vyhodnotenie:
Poézia: 1. miesto - Charlotte Stejskalová (IV.C)
...........2. miesto - Dávid Kučera (II.A)
...........3. miesto - Vanesa Facunová (III.B)

Próza: 1. miesto - Matej Môc (II.C)
..........2. miesto - Katarína Veselá (IV.A)
..........3. miesto - Alica Bornayová (III.C)

V okresnom kole našu školu budú reprezentovať nasledovní žiaci:

I. kategória:......Charlotte Stejskalová (IV.C) a Matej Môc (II.C)
II. kategória:.....Adam Rovňan (VI.A) a Elisa Novodomská (VI.A)
III. kategória:....Barbara Bobeničová (VIII.A) a Rebeka Viktória Krahulcová (IX.A)

.........................................................................................Držíme im palce!

Športovo – environmentálny deň
O tom, že aj športovci majú pozitívny vzťah k prírode nás presvedčili žiaci V.A a VI.A triedy. Dňa 9. marca 2011 pracovali v troch skupinách pod vedením našich učiteľov, ktorí pre nich pripravili zaujímavé teoretické a praktické aktivity. Teoretická časť bola zastúpená metodickým filmom zameraným na kondičnú prípravu. Dievčatá sa v praktickej športovej časti venovali cvičeniu fitnes a zumby s hudobným doprovodom, chlapci hrali stolný tenis a frisbee. Environmentálna výchova prebiehala v triede pri príležitosti Medzinárodného dňa lesa doplňovaním textu s využitím čitateľskej gramotnosti a pantomímou. V rámci naplnenia praktickej časti environmentálnej výchovy žiaci v závere zbierali odpadky v parku pri Technickej univerzite vo Zvolene.
Bezpečne na cestách
Dňa 10.03.2011 sa žiaci 3.a 4. ročníka zúčastnili tvorivej dielne zameranej na dopravnú výchovu ako prevenciu na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke. Tvorivú dielňu viedol náš hosť pán Bc. Ladislav Lietava, príslušník Policajného zboru vo Zvolene. Veku primeraným a zaujímavým spôsobom si žiaci osvojili základné pravidlá v cestnej premávke, riešili modelové situácie na cestách a spoznávali dopravné značky. V závere nechýbalo ani písomné otestovanie vedomostí.
U múdrej sovy

Logo školy, ktoré predstavuje múdru sovu je pre žiakov našej školy známe. Ale poznajú ho aj budúci prváci ?
Po zápise do prvého ročníka múdru sovu poznajú aj malí škôlkari, ktorých privítali starší žiaci oblečení v kostýmoch lesných zvieratiek a v prostredí, ktoré je pre budúcich prvákov prirodzené, pestré a motivujúce.
Príjemná nálada
vládla počas oboch zápisných dní do 1. ročníka ZŠ. Múdre deti po splnení úloh boli odmenené odmenou s logom školy, sladkosťami, balónom a malým darčekom. Profesionálny servis zabezpečovalo dvanásť pani učiteliek primárneho stupňa školy, odborní zamestnanci CPPPaP, špeciálny pedagóg i pani učiteľky z materských škôl.
Sova, sova, múdra sova, do školy prídeme my znova...
Lyžiarsky výchovno - vzdelávací kurz 2011

Ak sa spýtate našich siedmakov, čo im hovorí slovné spojenie Trojka a Krahule, určite nezaváhajú a vy dostanete jasnú odpoveď – lyžiarsky kurz.

Aj v tomto školskom roku sa takmer štyridsiatka z nich na svahoch lyžiarskeho strediska STRED EURÓPY učila základom zjazdového lyžovania. Nádherné počasie, kvalitné zjazdovky, kvalifikovaní inštruktori a ctižiadostiví siedmaci boli zárukou splnenia všetkých vytýčených cieľov kurzu.
Na Krahuliach to od 30. januára do 4. februára 2011 nebolo len o lyžovaní, pretekaní a získavaní požadovaných teoretických vedomostí formou prezentácií žiackych projektov.
Vzťahy v triednych kolektívoch sa utužovali aj diskotékami, kvízom, lístočkovým váľaním či súťažou o Miss kurzu. Skupinová spolupráca a zábava sa naplno prejavili aj v súťaži „Rozmýšľaj a hľadaj“.
Vianočný Riapošov turnaj
Vianočný Riapošov turnaj

Športovou tradíciou našej školy je organizácia RIAPOŠOVHO TURNAJA v stolnom tenise. Cieľom je umožniť deťom a širokej komunite mesta športovať počas víkendu a využívať telocvičňu školy. Turnaj je tradične organizovaný v spolupráci s pánom Jánom Riapošom, predsedom Paralympijského výboru a predsedom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.
Stolný tenis sa hral vo výkonnostných kategóriách Profi, Pokročilí, Začiatočníci a Dievčatá.

Hralo sa turnajovým spôsobom, každý s každým v jednotlivých kategóriách. A víťazi ? Predsa všetkých 31 účastníkov, ktorí preferovali zdravý životný štýl cez hodnotovú orientáciu a radosť z hry.

Kategória PROFI:
1. Michal Šablatúra (ŠG Bratislava)
2. Boris Bartalský (ZŠ,P.Jilemnického 1)
3. Ivan Rerich (ZŠ,P.Jilemnického 2)

Kategória POKROČILÍ:
1. Adam Antalík (ZŠ, P. Jilemnického 2)
2. Roman Karlík (ZŠ, P. Jilemnického 2)
3. Dávid Zauška (ZŠ, P. Jilemnického 2)

Kategória ZAČIATOČNÍCI:
1. Andrej Tomko (ZŠ, P. Jilemnického 2)
2. Martin Havran (ZŠ,P. Jilemnického 2)
3. Ľuboš Jamrich (ZŠ,P. Jilemnického 2)

Kategória DIEVČATÁ:
1. Veronika Baloghová (ZŠ, P. Jilemnického 2)
2. Simona Bordigová (ZŠ, P. Jilemnického 2)
3. Lenka Antalíková (ZŠ, P. Jilemnického 2)

Všetci účastníci mali postarané o pitný režim, občerstvenie. Prvých troch v jednotlivých kategóriách sme ocenili diplomami a vecnými cenami (stolnotenisová raketa, kalendár, šiltovka, sladkosti), ktoré hradili sponzori športovej soboty a škola. Na podujatí sa zúčastnil aj dopisovateľ Zvolenských novín Miloš Masarik (príspevok uverejnený vo ZN 13.12.2010). Na podujatí vládla príjemná a motivujúca športová atmosféra. Organizáciu, kvalitu turnaja a možnosť zašportovať si v sobotu ocenili všetci zúčastnení žiaci, učitelia a rodičia žiakov školy.

Prírodovedný krúžok
Prírodovedný krúžok

PROGRAM OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL
PROGRAM OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL


Program OZŠ bol zaradený do celospoločenských programov podpory zdravia. Je v súlade s Národným programom prevencie obezity a Programom ozdravenia výživy obyvateľov SR.

Pravidelne už od začiatku októbra 2010 dostáva každý prítomný žiak (1x týždenne) chemicky n
eupravovanú jablkovú šťavu v hodnote 0,70 €. Na škole je niekoľko motivačných programov orientovaných na zdravý životný štýl. Program ovocie a zelenina do škôl či mliečny program patria k najvyhľadávanejším. Do zimného počasia sa vydávame aj s vitamínmi jablkovej šťavy!

Základný korčuliarsky výcvik pre žiakov 2. r. ZŠ
Základný korčuliarsky výcvik pre žiakov 2. r. ZŠ


Po výborných skúsenostiach z minulého školského roku organizujeme aj tento rok základný korčuliarsky výcvik pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Garantom výcviku je Krasokorčuliarsky klub vo Zvolene pod vedením kvalifikovaných trénerov pp. Lorenčíkovej a Dudu. Pedagogickou vedúcou výcviku je Mgr. M. Lietavová. Výcvik, v ktorom si účastníci rozvíjajú koordinačné schopnosti, pohotovosť i obratnosť, prebieha na ľadovej ploche Zimného štadióna vo Zvolene.

Nabrúsené korčule, rukavice, prilby, termosky naplnené čajom a chuť sa vyšantiť na ľade – to patrí k výbave každého druháka, ktorý sa rozhodol naučiť sa základom korčuľovania, rozvinúť a udržať prirodzený záujem o pohyb či hru. Každý utorok od 9. novembra až do 21. decembra 2010 v dopoludňajšom čase sa druháci učia základným rovnovážnym cvičeniam, základom techniky korčuľovania vpred, vzad, nacvičujú obraty, otočky, kĺzanie, padanie či vstávanie. Spolu s rodičmi im držíme palce.

Bola raz jedna knižnica
Bola raz jedna knižnica

 Je veľa spôsobov, ako deti môžu tráviť voľný čas. Niektoré radi chodia do prírody, športujú, čítajú knihu, iné len tak leňošia a nudia sa.

     My, učitelia,  sme im tento rok ponúkli aktívne podieľanie na prebudení života v našej školskej knižnici prostredníctvom projektových dní. Úlohou detí bolo vymyslieť originálny názov našej školskej  knižnice, vytvoriť maskota prípadne ducha školskej knižnice, vymyslieť krátke slogany podporujúce čítanie, pozitívny vzťah ku knihe, tvoriť krátke texty (básne, rozprávky, príbehy,...), tvoriť komiksy, ktoré vtipne, nápadito a zaujímavo upozorňujú na čítanie a chodenie do knižnice.

    Všetko sa to odohrávalo v októbri  v priestoroch našej školy. Tieto  dni sme s deťmi žili v ríši Fantázia (z knihy Nekonečný príbeh). Vciťovali sme sa do prežívania postáv z príbehu a snažili sme sa nájsť odpovede na otázky:

Prečo mám čítať? Prečo ľudia píšu knihy? Prečo ísť do knižnice? ... Našťastie, ríšu Fantázia sa nám podarilo zachrániť a tak sme sa s chuťou pustili do prebudenia života našej školskej knižnice. Tvorili sme, vymýšľali, písali, kreslili, maľovali. Práce detí boli naozaj prekrásne a nápadité. Vyzdobili sme nimi vestibul i priestory školskej knižnice.

   Na projektové dni plynulo nadviazali ďalšie akcie školy. Zrealizovala sa dobrovoľná zbierka kníh i tekvicová slávnosť, ktorá bola v súlade s danou témou. Tekvice mali rozprávkové motívy a znázorňovali obľúbených knižných hrdinov. Školský vestibul zdobilo 77 tekvíc, ktoré sme ocenili peknými diplomami, čokoládovými dukátmi a tie najkrajšie aj peknými cenami. Úplne najväčší úspech mala tekvica  koník, presnejšie jednorožec od Barborky Kubišovej z III.C. Keďže v pondelok 25.10. 2010 bol Medzinárodný deň školských knižníc, v tento deň pani riaditeľka Ľuboslava Bieliková za prítomnosti detí a pozvaných hostí slávnostne otvorila školskú knižnicu prestrihnutím pásky.
RYTIERSKY SĽUB
RYTIERSKY SĽUB

17. november a jeho odkaz slobodným a múdrym ľuďom našiel tradíciu aj v slávnostnej akcii našej školy. Malí prváci v podvečer dňa slobody majú už desať rokov svoju tradičnú pasovačku za rytierov a princezné v rytierskej sále na Zvolenskom zámku.


Jeho Výsosť kráľ a Rada predstavených udeľujú každému prvákovi po splnení úloh titul „RYTIER 3. ŠKOLY ZVOLENSKEJ“. Prváci zasa slávnostne sľubujú, že budú dodržiavať vymenované rytierske zásady, cnosti a prvácke remeslá (krasočítanie, krasopísanie, počítanie, krasokreslenie) tak, aby každý žiak, každá žiačka rástli ku cti a sláve svojej, rodičov i svojej školy.

Miškov záverečný sľub s radosťou odriekavali všetci prítomní:
My, prváci, Vám oznamujeme,
že na hodinách vždy pozorní budeme.
Písmená a čísla úhľadne napíšeme perom,
nakloníme ich vždy správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržíme radi,
lebo chceme byť všetci kamaráti.
Zvládnuť to všetko usilovať sa budeme,
To Vám dnes slávnostne sľubujeme.

Projektový deň školy 2010

28. október a projektový deň. Táto dvojica slov sa stala na našej škole už tradíciou.
Po vydarenom vlaňajšom prvom ročníku sa aktivity na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov netradičnou formou naplno rozbehli aj v tomto školskom roku. 14 pracovných dielní, zanietení učitelia a tvoriví žiaci, to sú základné charakteristiky tohtoročného projektového dňa.

Žiaci V.A triedy sa stali pod vedením odborných garantov remeselníkmi v ÚĽUVe v Banskej Bystrici, kde ich zaujala maľba na sklo, hrnčiarstvo, tkáčstvo a rezbárstvo. V troch pracovných dielňach sa prestriedali žiaci V.B triedy. Svoju zručnosť mohli ukázať v tkáčskej a drotárskej technike v našich školských dielňach, v telocvični súťažili v stolnom tenise.


Historicko-literárnej, dramatickej tvorbe a zážitkovému maľovaniu sa venovali žiaci VI.A triedy pod vedením odborných lektorov v SNG na Zvolenskom zámku. Umelecké spracovanie technických materiálov preverilo zručnosti žiakov VI.B triedy. V priestoroch školy vyrábali pletené košíky z papiera, mozaikové keramické črepníky a špirálové variácie z drôtu.


VII.A absolvovala výstup na Pustý hrad, aby si opäť vyskúšali ako prežiť v divočine. O tom, že aj hry majú svoje pravidlá sa presvedčili žiaci VII.B pri ich projektovom spracovaní. Citát Leonarda da Vinciho „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ sa stal kľúčovým heslom malého vedeckého pokusu žiakov VII.C.


S príchuťou smiechu bola práca žiakov VIII.A pri tvorbe z papiera v Domine vo Zvolene. Chlapci plietli košíku a dievčatá batikovali. Taký bol projektový deň pre VIII.B v Podpolianskom osvetovom stredisku.


Aspoň na chvíľu sa stali archeológmi žiaci IX.B v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Základné zručnosti lesníkov získali žiaci IX.C pod vedením odborných lektorov z NLC vo Zvolene. A zato, že ešte dnes naša škola stále stojí môžeme ďakovať IX.A, ktorá realizovala v našej odbornej učebni chemickú video show.


Projekt INOVATÍVNE VZDELÁVANIE VO ZVOLENSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH po prvom roku realizácie
Projekt INOVATÍVNE VZDELÁVANIE VO ZVOLENSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH evalvuje svoj prvý rok realizácie...

Súčasné spoločenské poslanie plnia základné školy - participujúce na projekte za Mesto Zvolen - v dynamicky sa meniacom prostredí, kde na pozadí zmien v celej štruktúre spoločnosti sa postupne mení samotná spoločnosť. Spoločnosť očakáva, že v priebehu školskej dochádzky získajú žiaci základy kvalitného, funkčného a moderného všeobecného vzdelania v rozsahu ich potrieb, predpokladov a možností. Realizácia prebiehajúcej reformy môže časť očakávaní naplniť a umožniť modernizovať slovenské školstvo v súlade s prebiehajúcimi spoločenskými zmenami v celej Európe. Reforma prináša inováciu metód, foriem, vyučovacích stratégií, štýlov a motivačných cieľov vyučovania.

Realizovaný projekt INOVATÍVNE VYUČOVANIE VO ZVOLENSKÝCH ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH  zavádza do praktického života množstvo aktivizujúcich výukových metód i stratégii, ale i zmien v organizácii výchovno – vzdelávacej práce.  Východiskom kurikulárnej reformy, ale aj realizovaného projektu sú kľúčové kompetencie žiaka a ich cielený rozvoj v procesoch aktívneho učenia sa v škole.

Pri priebežnom  monitorovaní projektu je nutná informovanosť o aktuálnych výstupoch všetkých zúčastnených pedagogických zamestnancov a garantov projektu. Fotografie dokumentujú prezentačné stretnutie účastníkov projektu  (03.11.2010) na našej škole, kde svoje výstupy úspešne prezentovali PaedDr. E. Devečková, PaedDr. E. Kulfasová, Mgr. J. Marcineková, Mgr. A. Fričová a Mgr. A. Zagrapanová.
HALOWEEN
HALOWEEN

Tak ako každý rok, cez posledný októbrový týždeň ožil vestibul školy krásou nevídanou, z tekvíc od výmyslu sveta vytvorenou. Tentokrát na tému „Moja obľúbená rozprávková alebo filmová postava“, pretože výstava bola prepojená s otvorením školskej knižnice v nových priestoroch. Deti priniesli dokopy 77 tekvíc, jednu krajšiu ako druhú a zase nám ukázali, že ešte stále sa dá vymyslieť niečo, čo tu ešte nebolo. Každý za svoje úsilie dostal sladkú odmenu i krásny diplom a 10 najúspešnejších tvorcov dostalo aj osobitnú cenu. Najviac hlasov získala Barborka Kubišová z III.C za svojho jednorožca, na druhom mieste sa umiestnila tekvica s trojhlavým drakom od Maťka Pavlendu z II.C a tretí skončil Shrek od Alexa Eliáša z III.A.
Ďakujeme všetkým tvorivým deťom za ich diela, samozrejme aj ich rodičom za pomoc a tešíme sa zase o rok!

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
PRIATEĽKA ZEBRA, POMOCNÍK SEMAFOR

Dopravná výchova pomáha deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Žiaci sa učia riešiť dopravné situácie správne, v praktickom živote sa správajú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie. Prevencia sa učiť rôznymi metódami a organizačnými formami. V spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene sme si vybrali v tomto školskom roku zážitkovú, pútavú a efektívnu formu vyučovania.

Žiaci primárneho stupňa ZŠ a všetci piataci
získavali najprv v teoretickej časti poznatky ako sa bezpečne správať v cestnej premávke, využili prácu s pracovnými listami, tvorbu dopravných kalendárov, komiksov, hranie scénok, modelových situácii, ale využili aj digitálne výučbové programy. Európska únia má za cieľ znížiť počet nehôd s tragickým koncom na cestách Európy do roku 2010 až o 50 percent. Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Prevencia v škole je dôležitá preto, že najväčšiu dopravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti a mládež vo veku 6 až 14 rokov. Takže chránia nás aj pomocník semafor, či priateľka zebra...

Zdravie ako hodnota
Podpora a rozvoj zdravia je umenie ako pomôcť ľudom zmeniť ich životný štýl tak, aby sa priblížili stavu optimálneho zdravia. Zdravie je na prvom mieste všetkých hodnôt v živote človeka. Zdravý človek si zdravie ani neuvedomuje, pretože sa cíti dobre a nič mu nechýba. Preto je aj v definícii zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie povedané, že zdravie je dobrý telesný, duševný a sociálny pocit, teda nielen neprítomnosť choroby ale aj pocit akéhosi blaha - blaženosti. Zdravotná výchova v našej škole poskytuje veľa možností na zvyšovanie vedomia a podnecovanie záujmu žiakov o svoje zdravie. Vo výchovných októbrových aktivitách popredné miesto majú variabilné školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Zaujímavé podujatia boli k svetovému dňu mlieka, k svetovému dňu výživy či podujatia Zvolenskej športovej jesene. Početné stretnutia a besedy so starými rodičmi pripomínali, že vysoký vek a zdravie sú základom aktívneho života seniorov.
Všetky výchovné programy, vychádzky, hry, rovesnícke programy, záujmové vzdelávanie i preventívne tvorivé dielne v triedach smerovali k prevencii a podpore zdravia školákov. Fotografie sú z tvorivej dielni o zdravých zuboch a ich starostlivosti. Spolu s deťmi klubu si zaspievajme:
Zdravé zúbky chceme mať, preto sa musíme o ne starať.
Úsmev pekný, žiarivý, každý nám ho závidí.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova

Svet sa stal multikultúrnym....

Ako píše W. Welsch, dnes nejestvuje kultúra, ktorá by bola uzavretá do seba a neprijímala podnety zvonku. Každá kultúra sa formuje a existuje len ako križovatka rôznych vplyvov. Pochopiť kultúru seba samého, svojho okolia i druhých ľudí, druhých etník, štátov, sociálnych vrstiev – to znamená vidieť ich vzájomné prieniky.
Multikultúrna výchova
je hodnotovou výchovou. Vedie ľudí k tomu, aby si uvedomili rozdiely v identitách rôznych kultúr a uznali ich ako nevyhnutné. V našej škole neustále vytvárame priaznivé multikultúrne prostredie napr. návštevami z iných krajín priamo na vyučovaní, organizovaním tvorivých cudzojazyčných dielní, variabilnými zážitkovými aktivitami. Prostredníctvom vlastných skúseností sme vo väčšom rozsahu a intenzite vystavovaní inakosti.
Xenofóbia, rasizmus, intolerancia
sú slová, ktorými označujeme negatívne postoje, ktoré voči sebe pociťujú príslušníci rôznych etník, národov a sociálnych skupín. Sú to ale tiež formy správania, ktorými dávame najavo svoju domnelú nadradenosť. Ako sa s týmito javmi môžeme vyrovnávať vo
výchove a vzdelávaní? Potreba hľadať dôvody a identifikovať prejavy jedinečnosti rôznorodých sociokultúrnych skupín získava na intenzite. Fotografie sú čerstvou spomienkou na aktivity s priateľmi z Dánska či Kórei.

Október - mesiac seniorov
Október - mesiac seniorov

„ Každý z Vás je pre nás veľkým darom...“


Túto nádhernú myšlienku sme si prečítali na tabuli učebne, v ktorej sa organizovalo zaujímavé podujatie detí a starých rodičov.
V duchu vízie, že staroba neznamená koniec životnej aktivity, ale môže byť prospešná aj pre široké okolie i pre mladšie generácie, sme na škole zorganizovali množstvo zážitkových akcií. Vieme, že nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia so žiakmi našej školy na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne.... Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.
Na prejav úcty nestačí len 1. október ako Medzinárodný deň seniorov a následne celý október - ako Mesiac úcty k starším. Úctu prejavujeme seniorom počas celého roka v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. My sme si našli čas na vľúdne slovo, na rozhovory o ich detstve, na spomienky, čas na vytvorenie darčeka či pohostenie, ale hlavne čas na úsmev. Prirodzene sme im preukázali úctu a pozornosť v kolektívoch detí hlavne pri programoch pre nich. Iste boli na nás pyšní. A deduškov a babičky sme navštívili aj v Dome sociálnych služieb vo Zvolene.

Vitajte v škole !
                                                                         Zrelosť a rovnováha na konci leta.... to je september.


                              VITAJTE V ŠKOLE!  Welcome to school!

     Každé ráno pred začiatkom vyučovania víta žiakov a zamestnancov školy školský rozhlas hudobným i slovným pozdravom ... vitajte v škole, welcome to school.....
Aj v prvý deň školského roku 2010/2011 nám všetkým p. riaditeľka tlmočila tieto slová úprimného vítania.  Symbolický prvý deň v škole i dni nasledujúce sú odrazom prirodzeného kolobehu života.
Stalo sa už tradíciou, že školský rok na našej škole je slávnostne otvorený zazvonením na starý zvonec, ktorý si pamätá na časy, kedy nebolo elektrické zvonenie. Česť zazvoniť má zástupca najstarších a najmladších žiakov.
A aký bude tento školský rok? Je to tretí rok realizácie školskej reformy a UNESCO mu dalo prívlastok MEDZINÁRODNÝ ROK MLÁDEŽE. Rok patrí teda Vám všetkým, milé deti. Užite si ho v zdraví, v okamihoch priateľstva, spokojnosti, šťastia, lásky, ale i kvalitného vzdelávania. Všetci by sme uvítali, keby vôkol nás vládlo porozumenie, priateľstvo, dôvera, humor, rozum či ľudskosť. A záleží to predovšetkým od nás....☺ ☺☺☺☺.
-