Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591043

Marec je mesiac, v ktorom pravidelne vrcholia aktivity spojené s čitateľskou gramotnosťou. Jedným z tvorivých podujatí bolo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Viac ako dvadsiatka súťažiacich ukázala kultivovaný prednes, vyrovnanosť výkonov aj humorne ladených textov moderných autorov.

V prednese poézie sa na I. mieste sa umiestnila Nastenka Kopyl (III.C), na II. mieste Dominika Kružíková (II.C) a III. miesto získala Barborka Fričová (IV.A).

V prednese prózy prvenstvo získala Mirka Mázorová (III.C), nasledujúce umiestnenia patrili chlapcom – II. miesto Lukášovi Ferjancovi (IV.A) a III. miesto Viktorovi Žlnkovi (IV.B).

Víťazom blahoželáme!