Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591066
Medzinárodný projekt EURÓPSKE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané,

sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči,

lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov

a potom našich vlastných myšlienok vodidlom.

Ján Amos Komenský

Naša školská knižnica už niekoľko rokov organizuje množstvo zábavných, poučných a hodnotných akcií pre deti i dospelákov školy. Na viacerých celoškolských i klubových podujatiach participujú aj iné deti zo spolupracujúcich škôl na Slovensku. V posledných mesiacoch sme pracovali spolu s ďalšími 28 školami Európy v medzinárodnom projekte s názvom Európske školské knižnice - European School Libraries 2013.

Project. Garantmi projektu sú p. učiteľka anglického jazyka Soňa Marcineková a vedúca ŠKD a zároveň vedúca školskej knižnice - Alena Hanáková.

Pani Adela Granič zo základnej školy v chorvátskom Umagu prezentovala projekt 6. septembra 2013 na medzinárodnej konferencii v Bruseli, čím sa naša škola/knižnica zviditeľnila v európskom kontexte.


Certificate of Participation - Alena Hanáková
Certificate of Participation - Soňa Marcineková
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >