Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591034
KUKÁTKO DO BUDÚCNOSTI
KUKÁTKO DO BUDÚCNOSTI

           V apríli 2013 sa začala na našej škole realizácia projektu pod názvom KUKÁTKO DO BUDÚCNOSTI. Jednou z cieľových skupín projektu sú mladí ľudia vo veku 13-24 rokov, ktorí žijú a pôsobia vo Zvolene, teda aj žiaci ZŠ, v našom prípade žiaci VII.A triedy našej školy pod vedením p. Paulíkovej a p. Jankovskej. Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom reálne vstúpiť do diskusie o budúcnosti mesta Zvolen, a tak ich zapojiť do spoločenského a politického života mesta, v ktorom žijú alebo trávia podstatnú časť dňa. Takto môžu mladí ľudia pomôcť samospráve mesta Zvolen získať názory a pohľad na budúcnosť mesta.

Aktivity projektu sú realizované prostredníctvom zážitkového učenia s ukážkami problémových situácií a ich modelových riešení .Projekt na chvíľu prerušia letné prázdniny žiakov, ale po ich ukončení bude pokračovať ďalej až do decembra 2013.


 
< Predchádzajúca   Ďalšia >