Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532889
Na stiahnutie
Informácie pre rodiča:
Zápis do 1. ročníka:
Žiadosti:
APROGEN - pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:
Venujte 2% (3%) z daní v prospech Vašich detí:
Škola:
POZNÁMKA:
Pre otvorenie a čítanie PDF dokumentov potrebujete Adobe Acrobat Reader ®.
Adobe Acrobat Reader ® je k dispozícii zadarmo na stiahnutie:


Stiahni Adobe Acrobat Reader ®