Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591047
Organizácia školského roka

Časový rozvrh vyučovacích hodín
1. 7.45 - 8.30 hod.
2. 8.40 - 9.25 hod.
3. 9.35 - 10.20 hod.
4. 10.40 - 11.25 hod.
5. 11.35 - 12.20 hod.
6. 12.30 - 13.15 hod.
7. 13.45 - 14.30 hod.

Školský klub detí
Ráno 6.30 - 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 - 17.00 hod.

Školské prázdniny
Jesenné 29. - 30. 10. 2020
Vianočné 23. 12. 2020 - 7. 1. 2021
Polročné 1. 2. 2021
Jarné 15. - 19. 2. 2021
Veľkonočné 1. - 6. 4. 2021
Letné 1. 7. - 31. 8. 2021

Školské vyučovanie
Začiatok 1. polroka 1. 9. 2020
Začiatok vyučovania 2. 9. 2020
Koniec 1. polroka 29. 1. 2021
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2021
Začiatok vyučovania 2. 2. 2021
Koniec 2. polroka 30. 6. 2021

Testovanie pohybových predpokladov
žiakov 1. - 3. ročníka

termín medzi 2.9. - 31. 10. 2021

Testovanie 5
riadny termín 19. 5. 2021

Testovanie 9
riadny termín 24. 3. 2021
náhradný termín 14. a 15. 4. 2021

Talentové skúšky
15. 3. - 30. 4. 2021

Prijímacie skúšky na SŠ
1. kolo
10. 5. 2021 (1. termín)
13. 5. 2021 (2. termín)
2. kolo 22. 6. 2021


acroread.gif
Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2020/2021