Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 5591200
Učitelia
 Triedni učitelia: Učitelia bez triednictva:
I. stupeň II. stupeň  
I. A Mgr. Jarmila Bellová  V. A Mgr. Zuzana Popov  Mgr. Maroš Hudík
I. B
Mgr. Tatiana Labátová V. B Mgr. Alena Račáková  Ing. Jana Chabadová
I. C
Mgr. Tatiana Valverde  V. C Mgr. Martina Šafránová  Mgr. Ľubomír Jančík
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová VI. A
Mgr. Jana Strhárska  Mgr. Darina Klementová
II. B
Mgr. Andrea Golianová VI. B
PaedDr. Eva Balážová  Mgr. Bronislava Korpeľová
II. C
Mgr. Mária Mozoľová VI. C
Mgr. Mária Krupová  Ing. Anna Trulíková
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová VII. A
Mgr. Pavel Oravec  PaedDr. Anna Viselková
III. B
Mgr. Ivana Foltániová  VII. B
Mgr. Pavel Zboran   
III. C Mgr. Miroslava Kurčíková  VIII. A Mgr. Helena Danková  Asistenti učiteľa: 
IV. A Mgr. Ľubica Balciarová VIII. B PaedDr. Marianna Močárová  Ing. Jana Chabadová
IV. B Mgr. Martina Mazúchová IX. A
Mgr. Katarína Melicherová  Bc. Jana Moravčíková
IV. C Mgr. Monika Rovňanová IX. B  Mgr. Branislav Poliačik  Mgr. Petra Peknušiaková
 

 
Vychovávatelia ŠKD: Externí PZ:
I.  Ing. Katarína Beláková V.  Mgr. Radoslav Šulek  Mgr. Renáta Sliacka
II.  Bc. Janka Zummer-Luptáková  VI.  Viera Roháčová  Mgr. Ján Mojzsis
III.  Mgr. Alena Hanáková VII.  Mgr. Petra Peknušiaková  
IV.  Bc. Dagmar Lietavová  VIII.   Mgr. Ľubomír Jančík  

.