Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Cena stravy v školskom roku 2021/2022
  
Mesačná zálohová platba:

I. stupeň:  24,20 ,- € , réžia 3 ,- € , spolu : 27,20,- €
II. stupeň:  26,00 ,- € , réžia 3 ,- € , spolu : 29,00 ,- €

IBAN školskej jedálne: SK20 0200 0000 3500 0153 2412

Mária Špániková, vedúca ZŠ
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >