Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Cvičenie v prírode u tretiakov (III. B - 2021)
Dnes sme všetci tretiaci,
boli v parku Adolfa Priesola. 
Neboli sme obyčajný školáci,
ale nezaskočila nás žiadna úloha. 

Stanovištia sme skvele zvládli,
naše bunky, nás nesklamali.
Práca s mapou bola hračka, 
určili sme polohu,
nezničila nás ani značka, 
našli sme každú budovu. 

Určovanie svetových strán sme zdolali,
buzolu od kompasu rozoznali.
Prvú pomoc treba vedieť,
tak sme pozor dávali. 
Nesnažili sme sa sedieť,
hneď sme ranu obviazali.
Strávili sme deň vonku,
určite budeme mať peknú spomienku.

 
Ďalšia >