Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5238037
Oznam
Vážení rodičia, 

návrat detí 1. stupňa ZŠ do školy je podmienený testovaním. Stále platí, že deti sa netestujú. Negatívny výsledok testu budú potrebovať zamestnanci škôl a jeden zákonný zástupca žiaka.

Test je platný sedem dní, dieťa s rodičom sa bude v pondelok ráno preukazovať podpísaným Čestné vyhlásenie o tom, že rodič podstúpil test s negatívnym výsledkom, prípadne sa na neho vzťahujú výnimky (napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19).

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >