Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Aby nám bolo spolu dobre bolo... (projektový deň v I. B)
Život treba vnímať ako detskú hru, 
v ktorej ide len o čestnosť, dobré srdce 
a povinnosť voči sebe samému.    I. Kant

Koniec októbra je každoročne v našej škole spojený s projektovým dňom. Žiaci spoločne pracujú na jednej zaujímavej téme. 

V 1. ročníku je veľmi dôležité budovať pozitívne vzťahy medzi žiakmi, vysvetliť im, že každý z nás má nielen svoje práva, ale aj povinnosti. Hovoriť o priateľstve, spolupráci, vďačnosti, dobrých skutkoch...

Projektový deň sa začal veku primeranou prednáškou v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Pani knihovníčka pomocou obrázkov a na interaktívnej tabuli vysvetlila, aké majú deti práva, povinnosti, ale aj aké majú šťastie kde žijú, lebo v iných krajinách deti nemajú také práva ako my, naopak, majú viac povinností. 

Po príchode do školy si žiaci práva a povinnosti zopakovali prostredníctvom aktivity kritického myslenia a spoločne vyrobili plagát, ktorý vyzdobili odtlačkami vlastných rúk, na ktoré sa aj podpísali. Na záver vyučovania si všetci dali záväzok, že na žiadnu z povinností počas školského roka nebudú zabúdať. Aby naozaj nezabudli, každý si ju nakreslil a teraz sú už triedne záväzky vystavené v učebni. 

Reakcie žiakov: 
- Veľmi sa mi páčilo rozprávanie v knižnici.
- Páčil sa mi pracovný list, nevedel som, čo všetko smiem a čo nie.
- Viem, že sa nesmieme cez prestávku biť, môže to byť šikanovanie.
- Nechcela by som žiť v inej krajine. 
- Páči sa mi plagát, ktorý sme spoločne vytvorili.

 
Ďalšia >